Tag Archives: dân chủ

Tuyên bố đòi giải tán đảng cộng sản Việt Nam

LỜI TUYÊN BỐ  ĐÒI HỎI GIẢI TÁN ĐẢNG CSVN oo0oo Xét rằng: 1-   Đảng cộng sản Việt Nam do ông Hồ Chí Minh thành lập dưới sự chỉ đạo và nuôi dưỡng của phong trào Cộng Sản Quốc Tế, đã … Continue reading

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kiến Nghị Yêu Cầu TNS Bảo Trợ Dự Luật Nhân Quyền VN

Kính gửi: Ngài Thượng Nghị Sĩ Thượng Viện Hoa Kỳ Washington, DC   Thưa Ô (Bà) TNS: Như quý vị đã biết, Việt Nam hiện là một trong những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới. … Continue reading

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Tuyên bố của Mạng lưới Blogger Việt Nam

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HĐNQ) có trách nhiệm tăng cường việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền và đưa ra khuyến nghị. Là một … Continue reading

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI

PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP  TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5  Ngày 3/6/2013 những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký của … Continue reading

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , , , , , , | Leave a comment