Declaration by The Overseas Vietnamese Communities on the occasion of the commemoration of the 40th anniversary of the Paracel Islands Sea Battle


southeast_asia[1]

DECLARATION

By

The Overseas Vietnamese Communities

on the occasion of the commemoration of the 40th anniversary

of the Paracel Islands Sea Battle

(Vietnamese version)

Considering that:

 1. Forty years ago, on January 19th, 1974, Communist China launched a military attack on ParacelIslands, which were under the sovereignty of the Republic of South Vietnam. Seventy-four (74) combatants sacrificed their lives heroically. ParacelIslands, as a result, fell into the hands of Communist China in the complete silence of the Communist government of North Vietnam. In 1988, Communist China again used force to invade and occupy SpratlyIslands, which were under the sovereignty of Vietnam, leading to the death of 64 servicemen, patriotic citizens of Vietnam in spite of the fact that they served under the communist regime. Prior to these incidents, on September 14th, 1958, Vietnamese Communist Prime Minister Pham Van Dong had signed a diplomatic note acknowledging and concurring the Communist China’s September 4th, 1958 declaration that imposed Chinese sovereignty over South China Sea including Paracel and Spratly Islands;
 2. Recently, the Beijing government publicly manifested imperialistic acts in expanding their territorial waters claim to encompass the U-shaped line map, declaring sovereingty over 80% of the South China Sea, ordering all boats to submit permission requests for activities in its illegally claimed maritime space, and unilaterally setting up an “air defense identification zone” that gives rise to tensions and instabilities in the region;
 3. Historical and juridical documents from many independent sources have persistently proven that Paracel and SpratlyIslands are under the sovereignty of Vietnam for a very long time. Besides, the scheme to expand territories and amass neighboring countries as vassals has been proven by Chinese history throughout many dynasties;
 4. In Vietnam not only is the Hanoi communist government a pusillanimous institution in the face of the Chinese violation of Vietnamese sovereignty, but also a grossly repressive one against youngsters, students and patriotic compatriots who are fighting against Beijing invasion;
 5. Only a truly democratic regime in Vietnam can bring about unity of the people to fight against foreign invasion and call for international cooperation in the protection of the integrity of Vietnamese territory.

We, the Overseas Vietnamese Communities, therefore, while duly paying our respects to those fallen servicemen, who sacrificed their lives heroically in order to protect the Vietnamese territorial waters and islands, solemnly declare that we:

 1. Hail and support the courage of the youths and our compatriots in Vietnam, who have been audaciously expressing their will to stand against foreign invasion in spite of arrests and emprisonment;
 2. Earnestly denounce the territorial expansion scheme by the Chinese communist government;
 3. Protest the Vietnamese Communist Party secretly joining hands with Communist China in the latter’s hegemony in Vietnam;
 4. Demand a free and democratic regime that respects human rights in Vietnam in order to create unity; that Hanoi communist regime immediately releases all religious and political prisoners and demonstrators who manisfest their expression of patriotism;
 5. Call upon citizens in Vietnam and overseas to unite and save our country, to continuously participate in demonstrations, to boycot Chinese goods, and to not travel in Communist China;
 6. Petition the United Nations and peace-, freedom-, and justice-loving countries to thwart the imperialistic policy of expansion by Communist China in South China Sea and elsewhere in the world.

Made in the USA on the Nineteenth day of January in the year of 2014.

Please sign the declaration in the right and upper corner box of this page.

Signatures by Overseas Vietnamese Communities Representatives.

Federal Association of Vietnamese Refugees in the FederalRepublic of Germany.

Vietnamese Community in Lausanne, Switzerland

Free Nationalist Vietnamese Community in French

Vietnamese Community in Netherlands.

Vietnamese Community in Liège, Belgium,

Free Vietnamese Community of Australia

Vietnamese Community of Norway

Federation of Vietnamese American Communities in the USA.

Vietnamese Community of WashingtonDC, Maryland and Virginia, USA

Vietnamese American Community of Fort Smith, Arkansas, USA.

Vietnamese American Community of Arizona, AZ, USA.

Vietnamese Community of Southern California, CA, USA.

Vietnamese Community of Pomona, CA, USA.

Vietnamese Federation of San Diego, CA, USA.

Vietnamese American Community of Northern California, USA.

Vietnamese American Community of Sacramento, CA, USA.

Vietnamese American Community of Stockton, CA, USA.

Vietnamese American Community of Colorado, CO, USA.

Vietnamese American Community of Connecticut, CT, USA.

Vietnamese Community of Florida, FL, USA.

Vietnamese Community of  Trung Tâm FL, USA.

Vietnamese American Community of  Vùng Tampa Bay, FL, USA

Vietnamese Community of  Jacksonville, FL, USA.

Vietnamese American Community of  NamFlorida, FL, USA.

Vietnamese American Community of  Pensacola, FL. USA.

Vietnamese American Community of  Louisiana, LA, USA.

Vietnamese American Community of  Massachusetts, MA, USA.

Vietnamese American Community of  Minnesota, MN, USA.

Vietnamese American Community of  St Louis, MO, USA.

Vietnamese American Community of  New Mexico, NM, USA.

Vietnamese American Community of  New Hampshire, NH, USA.

Vietnamese American Community of  South New Jersey, NJ, USA.

Vietnamese American Community of  New York City, NY, USA.

Vietnamese American Community of  Oklahoma City, OK, USA.

Vietnamese American Community of  Allentown, PA, USA.

Vietnamese American Community of  Philadelphia, PA, USA.

Vietnamese American Community of  Pennsylvania, PA, USA.

Vietnamese American Community of  Pittsburgh, PA, USA.

Vietnamese American Community of  Lancaster, PA, USA.

Vietnamese American Community of  Northeast Pennsylvania, PA , USA.

Vietnamese American Community of  Nashville, TN. USA.

Vietnamese American Community of  Middle Tennessee, TN, USA.

Vietnamese American Community of  Houston, TX, USA

Vietnamese American Community of  Dallas and Vicinity, TX, USA.

Federarion of Republic of Vietnam Veterans of WashingtonDC and Viccinity.

Voice of Vietnamese Americans, DC, USA

Vietnamese American Community of  Southern California, CA, USA

Vietnamese Navy Friendship Association in Southern California.

Coordinator Council of the Overseas Việt Nam Quốc Dân Đảng

Human Rights Community of Helsinki-Vietnam

The National Congress of Vietnamese Americans

Federation of Strategic Technical Directorate of ARVN General Staff

Vietnamese Professionals Society in Germany

Yellow Flag Vietnamese Women Association of New England, USA

Florida Việt Báo Magazine.

Association of Vietnamese Former Political Prisoners in New Jersey

(Continued)

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tuyên Cáo Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Nhân Tưởng Niệm 40 Năm Hải Chiến Hoàng Sa

LuoiBoBienDong

TUYÊN CÁO

(English Version)

Xét rằng: 

 1. Cách đây 40 năm vào ngày 19-1-1974, Trung Cộng đã xua hải quân tấn công quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Bảy mươi bốn (74) chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, Hoàng sa rơi vào tay Tàu Cộng trước sự im lặng của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Việt. Năm 1988, Trung Cộng lại dùng võ lực xâm chiếm quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, gây tử thương cho 64 người con của  đất nước cho dù đang ở dưới chế độ cộng sản. Trước đó, ngày 14/9/1958, Thủ Tướng CSBV Phạm Văn Đồng đã ký công hàm bán nước “ghi nhận” và  “tán thành”  tuyên bố ngày 4/9/1958 của Trung Cộng áp đặt chủ quyền tại Biển Đông   trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
 1. Gần đây, nhà cầm quyền Bắc Kinh công khai có những hành động đế quốc và bành trướng lãnh hải khi công bố đường “lưỡi bò” bất hợp pháp, tự nhận chủ quyền 80% biển Đông, ra lệnh các tàu bè hoạt động phải xin phép, đơn phương thành lập vùng “nhận dạng phòng không biển Hoa Đông”, gây căng thẳng và bất ổn trong vùng.
 2. Các tài liệu lịch sử và pháp lý từ nhiều nguồn độc lập đã chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam từ lâu đời. Ngoài ra, mưu đồ bành trướng  lãnh  thổ, tóm thu các nước lân bang làm chư hầu đã được chứng minh trong lịch sử Trung Hoa qua nhiều triều đại.
 3. Tại Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội chẳng những nhu nhược trước hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Cộng mà còn đàn áp thô bạo thanh niên, sinh viên và đồng bào yêu nước chống hành động xâm lăng của Bắc Kinh.
 4. Chỉ có một chế độ dân chủ tự do thật sự tại Việt Nam mới xây dựng được thế đoàn kết dân tộc để chống ngoại xâm, kêu gọi sự hợp tác quốc tế để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam.

Bởi thế, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ biển đảo của Việt Nam và long trọng tuyên cáo:

 1. Ca ngợi và ủng hộ lòng dũng cảm của giới trẻ và đồng bào quốc nội đã mạnh dạn bày tỏ ý chí chống ngoại xâm bất kể sự bắt bớ, giam cầm.
 2. Cực lực tố cáo âm mưu bành trướng của nhà cầm quyền Trung Cộng,
 3. Phản đối đảng cộng sản Việt Nam đã âm thầm tiếp tay cho Tàu Cộng xâm lấn chủ quyền của  Việt Nam.
 4. Đòi hỏi một thể chế dân chủ tự do, tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam để tạo sự đoàn kết; lập tức trả tự do tất cả tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo và những người biểu tình vì bày tỏ lòng yêu nước.
 5. Kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước đoàn kết cứu nguy tổ quốc, thường xuyên tổ chức, tham gia biểu tình; tẩy chay hàng hóa Tàu Cộng và không du lịch đến Trung Cộng.
 6. Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc và các nước yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý hãy ngăn chận chính sách bành trướng đế quốc của Trung Cộng tại Biển Đông cũng như các nơi khác trên thế giới..

Làm tại Hải Ngoại ngày  19 tháng 1 năm 2014

Ký tên ở khung góc bên phải phía trên.

Ký tên: Các cộng đồng, hội đòan, tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông v.v…

Chữ Ký sơ khởi:

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức.
Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne, Thụy Sĩ
Cộng Đồng Người Việt Quồc Gia tại Pháp
Cộng Đồng Việt Nam tại Hòa Lan
Cộng Đồng Việt NamLiège, Belgium,
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Cộng Đồng Việt Nam tại Norway
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, USA.
Cộng Đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia. Hoa Kỳ
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Smith, Arkansas, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona, AZ, USA.
Cộng Đồng Việt Nam NamCalifornia, CA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pomona, CA, USA.  
Hiệp Hội Người Việt San Diego, CA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Northern California, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Sacramento, CA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Stockton, CA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Colorado, CO, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut, CT, USA.
Cộng Đồng  Việt Nam Florida, FL, USA.
Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm FL, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Tampa Bay, FL, USA
Cộng Đồng Việt Nam Jacksonville, FL, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia NamFlorida, FL, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pensacola, FL. USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Louisiana, LA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Massachusetts, MA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Minnesota, MN, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia St Louis, MO, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New Mexico, NM, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New Hampshire, NH, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia South New Jersey, NJ, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York City, NY, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma City, OK, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Allentown, PA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia, PA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pennsylvania, PA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pittsburgh, PA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lancaster, PA, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Northeast Pennsylvania, PA , USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nashville, TN. USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Middle Tennessee, TN, USA.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, TX, USA
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, TX, USA.
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận.
Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, DC, USA
 
Bổ túc:
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia NamCali, CA, USA
Hội Ái Hữu Hải Quân VNCH NamCali
Hội  Đồng Điều Hợp Các Cơ Sở Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Hải Ngoại
Ủy Ban Nhân Quyền Helsinki-ViệtNam
Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ
Tổng Hội Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
Hội Chuyên Gia Đức Quốc, Germany
Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England, Hoa Kỳ
Florida Việt Báo. 
Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại New Jersey
Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, Hoa Kỳ
Ban Bảo Vệ Tự Do Tín Ngưỡng Đạo Cao Đài (Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm)
 
 
(còn tiếp)

Kính mời quý vị Cộng Đồng, Hội Đoàn, Tổ Chức tiếp tục ký vào bản tuyên cáo này bằng cách email về chúng tôi cho biết tên, chức vụ và tổ chức.

Nhanquyenvn2000@gmail.com

Đồng bào có thể ký tên vào bản tuyên cáo ở khung góc phía trên bên phải của trang này.

Trân trọng.

 

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Tưởng niệm 40 năm mất Hoàng Sa, cần phát động chiến dịch đòi chủ quyền

Kính gửi: Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, 

Quý vị lãnh đạo các Cộng Đồng, Đoàn Thể, Báo Chí

Quý Đồng Hương khắp nơi trong và ngoài nước.

Kính thưa toàn thể quý vị,

Ngày 19 tháng 1, 1974, Trung Cộng xua hải quân xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa. Hải Quân VNCH đã chiến đấu anh dũng, nhưng cuối cùng quần đảo này đã lọt vào tay Trung Cộng trước sự im hơi lặng tiếng của cộng sản Bắc Việt.

Tháng Ba năm 1988, TC xua tàu chiến chiếm quần đảo Trường sa của Việt Nam, ngày càng tăng cường sức mạnh trên Biển Đông, nay lan tới biển Hoa Đông. Ngoài ra, TC còn gậm nhấm đất đai của Việt Nam trong sự im lặng của nhà cầm quyền CSVN.

Đây là một nỗi đau xót cho dân tộc trước cảnh mất đất mất biển về tay bá quyền phương Bắc.

Trong tình hình đó, nhân kỷ niệm 40 năm mất Hoàng Sa 19-1-1974 / 19-1-2014, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trân trọng đề nghị quý Cộng Đồng khắp nơi cùng hợp lực với các đoàn thể, hội đoàn Quốc Gia, kể cả các sắc dân Phi Luật Tân, Tây Tạng… tổ chức các sinh hoạt biểu tình trước tòa đại sứ, tòa lãnh sự của Trung Cộng, lập kháng thư tố cáo ý đồ xâm lược của Trung Cộng với sự đồng lõa của nhà cầm quyền CSVN, và vận động quốc tế ngăn chặn ý đồ này của Bắc Kinh. Đặc biệt là tại Hoa Thịnh Đốn, Los Angeles, San Francisco, Paris, Berlin, Canberra, Hà Nội, Sài Gòn v.v…

Chúng ta cần có phản ứng thích đáng và lâu dài để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải của đất nước Việt Nam.

Trân trọng.

Ngày 17 tháng 12, 2013

BS Võ Đình Hữu: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu

BS Đỗ Văn Hội: Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

GS Phạm Văn Thanh: Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn

Toàn thể Hội Đồng Cố Vấn và 36 Cộng Đồng khắp nơi.

Xin vui lòng ký kiến nghị chống Tàu Cộng ở góc trên bên phải.

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , | Leave a comment

Tuyên bố đòi giải tán đảng cộng sản Việt Nam

LỜI TUYÊN BỐ 

ĐÒI HỎI GIẢI TÁN ĐẢNG CSVN

oo0oo

Xét rằng:

1-   Đảng cộng sản Việt Nam do ông Hồ Chí Minh thành lập dưới sự chỉ đạo và nuôi dưỡng của phong trào Cộng Sản Quốc Tế, đã gây nên cuộc chiến tương tàn, gieo bao đau thương, tang tóc và thảm họa cho dân tộc Việt Nam dưới chiêu bài “giải phóng dân tộc” và “Chủ Nghĩa Cộng Sản” ngoại lai, vô nhân đạo.

2-   Đảng cộng sản Việt Nam, giống như các đảng cộng sản khác trên thế giới, đã phạm nhiều tội ác chống nhân loại, chống đồng bào ruột thịt, tội tiêu diệt quyền làm người, tước đoạt các quyền tự do căn bản, tiêu diệt tôn giáo, hủy hoại nền văn hóa dân tộc, luân lý suy đồi, xã hội băng hoại v.v..

3-   Đảng CSVN đã dựng ra một chính quyền bất-hợp-pháp không-do-dân-bầu, đi ngược ước vọng của nhân dân, coi nhẹ quyền lợi dân tộc, dung dưỡng tham nhũng, bòn rút công quỹ, vơ vét tài sản quốc dân, chia nhau đặc quyền đặc lợi bỏ mặc đại đa số khối dân nghèo đói khổ lầm than; quốc hội là quốc hội do đảng nặn ra, luật pháp là luật pháp của đảng; công an, quân đội được đảng nuôi dưỡng nhằm bảo vệ đảng, không lo bảo vệ đất nước, dựa lưng Trung Quốc để nắm trọn quyền cai trị vĩnh viễn, phục vụ yêu cầu và lợi ích của đảng cộng sản Tàu, dâng đất dâng biển cho Tàu cộng,

4-      Sau khi khối Cộng Sản Đông Âu và Liên Sô tan rã, Đảng CSVN vẫn ngoan cố duy trì chủ nghĩa Cộng Sản đã bị thế giới loại bỏ, tiếp tục áp đặt chế độ toàn trị,  phủ nhận các quyền tự do căn bản của người dân, bắt bớ, giam giữ, hành hạ những công dân yêu nước,

5-   Gần đây, đảng cộng sản Việt Nam, qua quốc hội của đảng, đã bác bỏ ý nguyện của toàn dân đòi bãi bỏ độc quyền của đảng cộng sản qua điều 4 hiến pháp; bãi bỏ điều khoản quy định đất đai thuộc sở hữu của nhà nước (tức sở hữu của đảng cộng sản); bãi bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời…

Tổ Quốc Việt Nam thật sự đang lâm nguy.  Đất nước Việt Nam đang đứng trên bờ vực thẳm suy thoái toàn diện và nguy cơ nô lệ cho Trung Công.

Vì những lý do đó, những người Việt yêu nước, yệu tự do, dân chủ trong và ngoài nước đồng thanh tuyên bố:

1-     Đảng cộng sản Việt Nam là một đảng tội ác không còn lý do để tồn tại và phải bị giải thể do tự hủy hoặc do người dân đồng lòng tạo áp lực bằng mọi cách. Đồng bào trong và ngoài nước hãy thường xuyên và trường kỳ đòi hỏi đảng CSVN phải giải tán, trao quyền tự quyết lại cho toàn dân Việt; hãy quyết tâm tranh đấu giành Tự Do, Dân Chủ và quyền làm người đích thực mà đảng CSVN đã tước đoạt bằng bạo lực,

2-     Tích cực tham gia các cuộc biểu dương tinh thần bất khuất chống ngoại xâm, đòi hỏi Trung Quốc phải trao trả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng đất đã cưỡng chiếm bằng bạo lực bất hợp pháp.

3-     Đồng bào hải ngoại hãy tích cực yểm trợ đồng bào quốc nội bằng mọi phương tiện cho đến khi loại bỏ được bạo quyền cộng sản Hà Nội.

4-     Các lực lượng quân đội, công an, cảnh sát và đảng viên đảng cộng sản Việt Nam vì hoàn cảnh phải theo hàng ngũ cộng sản hãy nhận thức đúng đắn vai trò và trách nhiệm bảo vệ quyền lợi tối cao của Tổ Quốc , bào vệ sinh mạng cùng tài sản của nhân dân, ủng hộ khát vọng chính đáng của những người dân yêu nước.

5-     Các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới hãy yểm trợ dân tộc Việt Nam trong cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và  quyền định đoạt vận mệnh củachính mình.

Trân trọng,

Ngày 7 tháng 11, năm 2013

Tên……

Thành phố,

Quốc Gia…..

Email:….. (được giữ kín)

Điện thoại… (được giữ kín)

Xin gửi về:

Fed.VAC.USA@gmail.com

GHI CHÚ:

Bản văn này sẽ được post lên website để mọi người trong và ngoài ký tên, mà không do tổ chức nào để mọi người dễ tham gia.

Đính kèm:

Bản Tóm Lược Cáo Trạng Tội Ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

 

 

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kiến Nghị Yêu Cầu TNS Bảo Trợ Dự Luật Nhân Quyền VN

Kính gửi: Ngài Thượng Nghị Sĩ
Thượng Viện Hoa Kỳ
Washington, DC
 
Thưa Ô (Bà) TNS:

Như quý vị đã biết, Việt Nam hiện là một trong những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam kiểm soát toàn diện mọi sinh hoạt trong xã hội, tước bỏ các quyền căn bản của người dân, kể cả quyền tự do tôn giáo; bắt bớ, giam cầm, xử án bất công những nhà khác biệt chính kiến đấu tranh ôn hòa cho tự do, dân chủ, công bằng xã hội, chống lại sự xâm lấn của Trung Cộng nhất là giới trẻ; ngăn cấm, sách nhiễu các tôn giáo không nẳm trong hệ thống kiểm soát của nhà nước; tiếp tục tuỳ tiện trưng thu đất đai của dân chúng; cấm các công đoàn hoạt động độc lập; dung túng, bao che công an bạo hành, sát hại những người bị bắt vô cớ v.v..

Nhà cầm quyền CSVN dùng điều 88 Bộ Luật Hình Sự để trấn áp các tiếng nói trung thực và quả cảm của người dân với những bản án bất công đã được định sẵn, bất chấp thủ tục tố tụng pháp lý căn bản của thế giới văn minh.

Theo báo cáo thường nhiên của Bộ Ngoại Giao HK và Ủy Hội Tự Do Tôn Gíao Quốc Tế Hoa Kỳ, hiện nay nhà cầm quyền CSVN vẫn còn giam giữ, quản thúc tại gia, hoặc sách nhiễu hàng trăm tù nhân lương tâm (danh sách đính kèm).

Các cơ quan Nhân quyền Quốc Tế Human Rights Watch, Amnesty International thường lên án những vi phạm nhân quyền của CSVN.

Vì những lý do đó mà ngày 1 tháng 8, 2013, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam mang danh số H.R. 1897 với tuyệt đại đa số 405/3 (đính kèm). Nay Dự Luật cần được giới thiệu lên Thượng Viện để làm thủ tục thông qua.

Nếu dự luật này trở thành luật, chính phủ HK sẽ phải áp dụng khi bang giao với Việt Nam, và chính quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền để được hưởng những lợi ích từ sự quan hệ toàn diện, từ đó tự do dân chủ sẽ đến với nhân dân Việt Nam trong hòa bình.

Vì thế, chúng tôi trân trọng thỉnh cầu TNS vui lòng bảo trợ và giới thiệu dự luật Nhân Quyền này đến  Thượng Viện để được thông qua tại Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, sau đó sẽ được bỏ phiếu thông qua tại sàn Thượng Viện.

Trân trọng,

Xin bấm vào khung góc phải để ký tên

(Chữ ký của quý vị được gửi đến quý vị TNS trong Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Hoa Kỳ)

 

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

TUYÊN CÁO Về Vụ Xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha ngày 16-8-2013

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ 

CDNVQG.LBHK@GMAIL.COM
CDLBHK.ORG

Xét rằng:

 • Ngày 16 tháng 8, 2013, tòa án phúc thẩm cộng sản Việt Nam tại Long An một lần nữa đã xử hai người trẻ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha về tội “chống phá nhà nước xã hội chủ  nghĩa” với kết quả: Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù được hưởng án treo và 52 tháng “thử thách”; Đinh Nguyên Kha 4 năm tù ở và 3 năm quản chế. Mặc dù có sự thay đổi mức án so với lần xử trước, nhà cầm quyền vẫn kết tội  hai người trẻ chỉ vì đã biểu lộ lòng yêu nước chống Trung Cộng xâm lược;
 • Hiện nay nhà cầm quyền CSVN vẫn còn giam giữ, quản chế vô thời hạn hàng trăm tù nhân lương tâm tranh đấu cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo, công bằng xã hội và vẹn toàn lãnh thổ của đất nước, tiểu biểu là nhà văn, nhà báo blogger Phạm Viết Đào, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, các thanh niên Công Giáo tại Vinh, Đinh Nhật Huy, Trương Duy Nhất, các nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ An Bình, luật sư Lê Quốc Quân,  Trần Huỳnh Duy Thức v.v.. các chức sắc và tín đồ tôn giáo; tiếp tục tuỳ tiện trưng thu đất đai của dân chúng; cấm tổ chức các công đoàn hoạt động độc lập; dung túng, bao che công an bạo hành, sát hại những người bị bắt vô cớ v.v..
 • Nhà cầm quyền CSVN luôn luôn xem những người biểu lộ lòng yêu nước, quan tâm trước sự xâm phạm chủ quyền quốc gia của ngoại bang, hoặc tranh đấu ôn hòa cho tự do và công lý là hành động chống chính quyền; dùng điều 88 Bộ Luật Hình Sự nhằm trấn áp các tiếng nói trung thực và quả cảm của người dân với những bản án bất công đã được định sẵn, bất chấp thủ tục tố tụng pháp lý căn bản của thế giới văn minh.

Vì những lý do đó, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo:

1-     Tố cáo trước dư luận quốc tế  vụ xử án nói trên chỉ là sự lừa dối pháp lý của nhà cầm quyền CSVN để tiếp tục áp đặt sự độc tài và khống chế tư tưởng của người dân, nhất là giới trẻ; là hành động tạm thời nhượng bộ trước áp lực quốc tế nhằm trao đổi một số quyền lợi; thực tâm họ không hề có sự thay đổi nào;

2-     Cực lực lên án nhà cầm quyền CSVN về các hành vi trấn áp, hãm hại người dân vô tội, bắt giam tùy tiện, gán ghép cho họ các tội danh phi lý theo Điều 258 và 88 Bộ Luật Hình Sự;

3-     Đòi nhà cầm quyền CSVN phải hủy bỏ tất cả các bản án bất công trong đó có bản án đối với Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha; trả tự do tức khắc và vô điều kiện tất cả những người hiện bị giam cầm vô cớ;

4-     Kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước – kể cả những thành phần trước đây từng lầm lỡ theo cộng sản nay thực tâm phản tỉnh – tiếp tục phản kháng đòi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân được xác định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các điều khoản về quyền Chính Trị và Dân Sự mà họ đã ký kết; tiếp tục vận động quốc tế hỗ trợ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa này;

5-     Hoàn toàn ủng hộ đồng bào quốc nội đấu tranh đòi tự do, dân chủ, đòi nhân quyền, chống bất công xã hội, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ trước hiểm họa mất nước về tay ngoại bang; luôn luôn sát cánh cùng các Cộng Đồng, Đoàn Thể tại hải ngoại yểm trợ đồng bào trong nước;

6-     Kêu gọi các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền và chính phủ các quốc gia yêu chuộng tự do khẩn cấp can thiệp buộc nhà cầm quyền CSVN đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của người dân Việt Nam, giải quyết tình trạng giam cầm, tù tội oan khuất của các công dân yêu nước.

Làm tại Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 8 năm 2013

TM. CĐNVQG/LBHK

BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch HĐĐB

BS Đỗ Văn Hội, Chủ Tịch HĐCH

GS Phạm Văn Thanh, Chủ Tịch HĐGS

 

Hội Đồng Cố Vấn: Cựu TT Trần Văn Nhựt; BS Trương Ngọc Tích; Ông Nguyễn Văn Tánh.

Và Các Cộng Đồng Thành Viên:

Ô. Phạm Thế Vinh, Chủ Tịch CĐVN Arkansas, AR – Ô. Đặng Thế Khương, Chủ tịch CĐVN Arizona, AZ - Cựu ĐT Lê Khắc Lý, Chủ tịch  VN South California – BS Võ Đình Hữu, Chủ tịch CĐNVQG Pomona, CA – Ô. Phạm Thanh Liêm, Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego, - Ô. Trương Thành Minh, Chủ tịch CĐNVQG Bắc Cali – Ô. Đỗ Thiện Thịnh, Chủ Tịch CĐNVQG Sacramento, CA – Ô. Nguyễn Hữu Hiến, Chủ Tịch CĐNVQG Stockton, CA - Ô. Nguyễn Trọng Cường, Chủ Tịch CĐNVQG Colorado, CO – Ô. Trần Văn Giỏi, Chủ Tịch CĐNVQG Connecticut, CTÔ. Lưu Văn Tươi, Chủ Tịch CĐVN Florida, FLÔ. Châu Ngọc An, Chủ Tịch CĐVN Trung Tâm Florida, FL Ô. Vũ Đình Vượng Chủ tịch CĐVN Tampa Bay, FLBS Nguyễn Minh Thanh, Chủ tịch CĐVN Jacksonville, FLÔ. Lê Bá Tâm, Chủ tịch CĐVN Nam Florida, FLÔ. Bùi Lý, Chủ Tịch CĐVN Pensacola, FL – Ô. Cao Xuân Khải, Chủ tịch CĐNVQG New Hampshire, NH –  KS Lê Hồng Thanh, Chủ tịch CĐNVQG Louisiana, LAÔ. Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch CĐNVQG Massachusetts, MAÔ. Lê Đình Thăng, Chủ tịch CĐNVQG Minnesota, MNÔ. Đặng Xuân Nhơn, Chủ tịch CĐNVQG St Louis, MOÔ. Trần Quán Niệm, Chủ tịch CĐNVQG South New Jersey, NJ – Ô. Lương Thông, Chủ tịch CĐNVQG New Mexico, NM – LS Nguyễn Thanh Phong, Chủ Tich CĐNVQG New York, NYÔ. Nguyễn Khắc Vinh, Chủ tịch CĐNVQG Oklahoma City, OKÔ. Ngô Thế Bảo, Chủ tịch CĐNVQG Allentown, PAÔ. Võ Văn Loan, Chủ tịch CĐNVQG Lancaster, PAÔ. Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch CĐNVQG Northeast Pennsylvania, PA - Ô. Vũ Trực, Chủ tịch CĐNVQG Philadelphia, PADS Nguyễn Đức Nhiệm, Chủ tịch CĐNVQG PAÔ. Nguyễn Đình Mai, Chủ tịch CĐNVQG Pittsburgh, PAÔ. Sinh Cẩm Minh, Chủ tịch CĐNVQG Middle Tennessee, TNÔ. Nguyễn Hoàng,  Chủ tịch CĐNVQG Nashville, TNLS  Theresa Ngọc Hoàng, Chủ Tich CĐNVQG Houston, TXBà Lê Lam Ngọc, Chủ tịch CĐNVQG Dallas, TX. 

Những Cộng Đồng, Hội Đoàn Ủng hộ Tuyên cáo: 

- Ông Đoàn Hữu Định: Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH; Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia

- Nguyễn Nữ Như Nghĩa: Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England.

- Ô. Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

- Ủy Ban Chống Cộng Bắc Cali.

- Phong Trào Nhân Quyền Việt Nam (nhanquyenvietnam.org)

Liên Hiệp Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh Hải Ngoại

- BS Trần Ngọc Tích: Chủ tịch Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức

(Quý vị muốn ủng hộ, xin gửi về  CDNVQG.LBHK@GMAIL.COM

chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên).

GHI CHÚ: Bản văn này được chuyển sang Anh Ngữ để phổ biến rộng rãi khắp  thế giới.

 

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Thư gửi ông TTK Liên Hiệp Quốc chống CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

BanKiMoon_HRC_EU_US

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Biểu Tình chống Trương Tấn Sang tại Hoa Thịnh Đốn

Hình ảnh biểu tỉnh chống Trương Tấn Sang ngày 25-7-2013 tại Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ

https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5904729049651761649?banner=pwa

Video biểu tỉnh chống Trung Cộng tại New York ngày 24-7-2013

http://www.youtube.com/watch?v=uYbFkB3y8P0

VIDEO:

Phóng sự Video Biểu tình chống Trương Tấn Sang (CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ)

Biểu tình chống Trương Tấn Sang (by Người Việt TV)

 1. Biểu tình chống Trương Tấn Sang ngày 25-7-2013 trước toà Bạch Ốc, DC ngày 25-7-2013. Gần 2000 người đến từ nhiều nơi trên 

 

 

Posted in Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Mời tham dự biểu tình chống Trương Tấn Sang trước tòa Bạch Ốc ngày 25-7-2013

Xin vui lòng bấm vào link dưới đây để xem thư mời tham dự biểu tình chống Trương Tấn Sang:

MoiDu BieuTinh Truoc Toa Bach Oc 25-7-13

Xin bấm vào dưới đây để ký kiến nghị gửi TT Obama về việc Ô. Trương Tấn Sang gặp Tòa Bạch Ốc ngày 25-7-2013:

Ký Kiến Nghị gửi TT Obama

 

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tuyên bố của Mạng lưới Blogger Việt Nam

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HĐNQ) có trách nhiệm tăng cường việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền và đưa ra khuyến nghị.

Là một ứng cử viên vào HĐNQ nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam phải chứng minh các cam kết của mình nhằm hợp tác với HĐNQ và duy trì “những chuẩn mực cao nhất trong việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền”.

Những nghĩa vụ và trách nhiệm này không chỉ được áp dụng trên bình diện quốc tế, mà còn trong nội bộ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cũng cần xem xét lại tình trạng vi phạm nhân quyền trên đất nước họ, và nhân dân Việt Nam cũng phải có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt, kể cả các vấn đề nhân quyền.

Để cải thiện việc bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, chúng tôi sẽ thực thi các nguyên tắc của HĐNQ như những hướng dẫn cho các hành động của chúng tôi, vốn cũng đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế.

Chúng tôi sẽ:

- Tiếp tục xúc tiến và truyền đạt đến người dân Việt Nam về các quyền của họ bằng cách phân phối công khai bản Tuyên ngôn nhân quyền, tổ chức các diễn đàn công khai để thảo luận về nhân quyền ở Việt Nam và vận động cho những sự cải thiện cần thiết trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.

- Tiếp tục giám sát, báo cáo và bình luận công khai về sự cải thiện, thụt lùi hay vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, với sự tập trung vào vấn đề chính sách và thực thi chính sách ảnh hưởng đến nhân quyền do nhà chức trách Việt Nam tiến hành.

Để hoàn thành những hành động có trách nhiệm này, chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam và HĐNQ xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 – “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. 

Trong tháng Năm năm 2013, hai blogger đã bị tạm giữ ngay sau khi họ phân phát bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và cảnh sát cáo buộc họ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Chỉ vài tuần sau đó, hai blogger khác cũng bị tạm giữ sau khi tham gia một cuộc dã ngoại để thảo luận về các nội dung của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Gần đây nhất, trong tháng Năm và tháng Sáu năm 2013, điều 258 đã được sử dụng để bắt blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt bằng các đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ.

Điều này vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”. 

Sẽ là một trọng trách khi phụng sự như một quốc gia thành viên của HĐNQ, và là cơ hội để thúc đẩy nhân quyền ở trong cũng như ngoài quốc gia đó. Để thành công trong việc ứng cử vào HĐNQ, chúng tôi tin rằng Việt Nam phải bãi bỏ hoặc sửa đổi điều 258 để đảm bảo rằng nhân dân Việt Nam được tự do để tự học hỏi về nhân quyền cũng như thúc đẩy nhân quyền.

Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ xem xét việc huỷ bỏ điều 258 để chứng tỏ cam kết của mình và đóng góp cho việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền, và chúng tôi hy vọng các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thúc đẩy Việt Nam thực hiện điều đó trong thời gian vận động tranh cử.

Chúng tôi yêu cầu Việt Nam thể hiện các cam kết về nhân quyền của họ như một ứng cử viên tốt trước cuộc bầu cử, để tạo điều kiện cho các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đánh giá các cam kết nhân quyền của họ. Việc bãi bỏ điều 258 phải là một trong các cam kết đó.

Như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nói – “Tất cả các nạn nhân của việc vi phạm nhân quyền có thể trông cậy vào Hội đồng nhân quyền như một diễn đàn và một bàn đạp cho các hành động”. Là những người vận động cho tự do biểu đạt ở Việt Nam và là nạn nhân của các vi phạm nhân quyền vì các hoạt động của mình, chúng tôi xem việc ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền như một cơ sở cho các cuộc thảo luận có tính xây dựng về nhân quyền ở đất nước chúng tôi.

———-

Bản tiếng Anh (English Version) 

STATEMENT FROM A NETWORK OF VIETNAMESE BLOGGERS 

VIETNAM SHOULD AMEND LAW TO DEMONSTRATE HUMAN RIGHT COUNCIL CANDIDACY COMMITMENT

The United Nations Human Rights Council (HRC) is responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe and for addressing situations of human rights violations and making recommendations on them. 

As a candidate for the HRC for the 2014-2016 tenure, Vietnam must demonstrate its commitment to cooperating with the HRC and upholding “the highest standards in the promotion and protection of human rights”.

These obligations and responsibilities do not only apply on the international arena, but also inside Vietnam. The Vietnamese government also needs to review the human rights situation in their own country and the Vietnamese people also have a right to freedom of opinion and expression, including on these matters.

In order to improve the protection of human rights in Vietnam, we will take HRC’s principles as guidelines for our actions, which also comply with Vietnam’s obligations under international human rights law.

We will:

- Continue to promote and inform the Vietnamese people about their rights by publicly distributing the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), organizing public forums to discuss human rights in Vietnam and advocating for necessary improvements of the respect and protection of human rights.

- Continue to monitor, publicly report and comment on improvement, setbacks, or violations of human rights in Vietnam, with a focus on policy and practice by the Vietnamese authorities that affect human rights.

In order to fulfill these responsible actions, we call upon the Vietnamese government and the HRC to review Article 258 of the 1999 Penal Code, amended in 2009 - “crime of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and/or citizens”. 

In May 2013, two bloggers were detained right after they distributed the UDHR and police accused them of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State. Only weeks later, two other bloggers were detained after participating an outdoor picnic to discuss the content of the UDHR.

Most recently, in May and June 2013, Article 258 was used to arrest blogger Truong Duy Nhat, Pham Viet Dao, and Dinh Nhat Uy forexercising their rights of freedom of expression by peacefully publishing texts on their blogs.

This article is in breach of the Article 19 of the UDHR: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” 

It would be a great responsibility to serve as a member stateof the Human Rights Council, and an opportunity to promote human rights domestically and abroad. For a successful candidacy, we believe Vietnam must repeal or make amendments to Article 258 to ensure that Vietnamese people are free to educate themselves about and promote human rights.

We hope that Vietnam will consider the abrogation of Article 258 to demonstrate its commitment and contribution to promoting and protecting human rights, and we hope that the General Assembly members will push Vietnam to do so during the campaigning period.

We request Vietnam to present its human rights pledges as a candidate well before the election, to enable members of the General Assembly to assess its human rights commitment. The abrogation of Article 258 should be among the pledges.

As said by Ban Ki-moon, UN Secretary-General - “All victims of human rights abuses should be able to look to the Human Rights Council as a forum and a springboard for action.” As advocates for freedom of expression in Vietnam and victims of human rights violations because of our activism, we view Vietnam’s candidacy for the HRC as a platform for constructive human rights discussions in our country.

DANH SÁCH CÁC BLOGGER KÝ BẢN TUYÊN BỐ 

(List of the Vietnamese Bloggers Signing the Statement)

1. Võ Quốc Anh – Nha Trang

2. Huỳnh Ngọc Chênh – Sài Gòn

3. Phạm Lê Vương Các – Sài Gòn

4. Nguyễn Thảo Chi – Sài Gòn

5. Nguyễn Đắc Hải Di – Oslo, Norway

6. Lê Dũng – Hà Nội

7. Hoàng Văn Dũng – Sài Gòn

8. Nguyễn Văn Dũng – Hà Nội

9. Mai Xuân Dũng – Hà Nội

10. Trương Văn Dũng – Hà Nội

11. Ngô Nhật Đăng – Hà Nội

12. Nguyễn Chí Đức – Hà Nội

13. Phạm Văn Hải – Nha Trang

14. Hoàng Thu Hà – Hà Nội

15. Bùi Thị Minh Hằng – Vũng Tàu

16. Vũ Sỹ Hoàng – Sài Gòn

17. Nguyễn Thị Hợi – Nam Định

18. Lê Anh Hùng – Quảng Trị

19. Trần Văn Huỳnh – Sài Gòn

20. Nguyễn Việt Hưng – Hà Nội

21. Đặng Thị Hường – Hà Nội

22. Nguyễn Xuân Kim – Nghệ An

23. Đặng Ngọc Lan – Hà Nội

24. Bùi Tuấn Lâm – Hà Nội

25. Nguyễn Thùy Linh – Hà Nội

26. Đào Trang Loan – Hà Nội

27. Lê Thăng Long – Sài Gòn

28. Nguyễn Tiến Nam – Yên Bái

29. Phạm Thanh Nghiên – Hải Phòng

30. Vũ Quốc Ngữ – Hà Nội

31. Đào Hữu Nghĩa Nhân – Sài Gòn

32. Bùi Thị Nhung – Sài Gòn

33. Lê Hồng Phong – Hà Nội

34. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Nha Trang

35. Trương Minh Tam – Hà Nội

36. Hồ Đức Thành – Hà Nội

37. Phạm Văn Thành – Pháp

38. Nguyễn Hồ Nhật Thành – Sài Gòn

39. Nguyễn Lân Thắng – Hà Nội

40. Châu Văn Thi – Sài Gòn

41. Khổng Hy Thiêm – Nha Trang

42. Võ Trường Thiện – Nha Trang

43. Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại – Sài Gòn

44. Nguyễn Tường Thụy – Hà Nội

45. Trịnh Kim Tiến – Sài Gòn

46. Phạm Toàn – Hà Nội

47. Lê Thu Trà – Hà Nội

48. Nghiêm Ngọc Trai – Hà Nội

49. Phạm Đoan Trang – Hà Nội

50. Nguyễn Thu Trang – Hà Nội

51. Hoàng Đức Trọng – Sài Gòn

52. Phạm Văn Trội – Hà Nội

53. Hoàng Anh Trung – Hà Nội

54. Nguyễn Anh Tuấn – Đà Nẵng

55. Trịnh Anh Tuấn – Buôn Ma Thuột

56. Vũ Quốc Tú – Sài Gòn

57. Đặng Vũ Tùng – Thụy Sĩ

58. Nguyễn Chí Tuyến – Hà Nội

59. Nguyễn Hoàng Vi – Sài Gòn

60. Nguyễn Văn Viên – Hà Nội

61. Bùi Quang Viễn –Sài Gòn

62. Lê Công Vinh – Vũng Tàu

63. J.B Nguyễn Hữu Vinh – Hà Nội

64. Đặng Tuấn Vũ – Hà Nội

65. Huỳnh Thục Vy – Quảng Nam

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ NHẬN TUYÊN BỐ CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM 

(List of International Organizations Receiving the Statement)

1 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

InfoDesk@ohchr.org

2 Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

yap@forum-asia.org

3 Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

seapa@seapa.org

4 Human Right Watch

hrwpress@hrw.org

5 Freedom House

info@freedomhouse.org

6 Committee to Protect Journalists (CPJ)

info@cpj.org

7 International Freedom of Expression Exchange network (IFEX) campaigns@ifex.org

media@ifex.org

8 International Federation for Human Rights (FIDH)

amanet@fidh.org

9 Civil Rights Defenders

info@civilrightsdefenders.org

10 Amnesty International

press@amnesty.org

11 Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

info@forum-asia.org

12 Human Right Law Network

contact@hrln.org

13 Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN)

http://www.seahrn.org

14 Southeast Asia Press Alliance(SEAPA)

http://www.seapabkk.org

15 Swedish International Development Cooporation Agency (SIDA)

sida@sida.se

16 Open Society Foundation (OSF)

http://www.opensocietyfoundations.org

17       Front Line Defenders

info@frontlinedefenders.org

Nguồn:

CTM

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Xin Khẩn ký Kiến Nghị gửi TT Obama

Petition

To the Honorable Barack Obama, President of the United States

Regarding Mr. Truong Tan Sang’s Visiting Washington DC on July 25th, 2013

Whereas:

1- The Socialist Republic of Vietnam is one of the most serious violators of human rights in the world. It maintains a dictatorial and one-party control regime, regardless of international laws, denies all basic rights of the people;

2- The human rights situation in Vietnam has been worsening as many international organizations on human rights are condemning this country;

3- In just 5 months of 2013, the Vietnamese Communist government sentenced at least 50 people in political trials, more than the number in 2012, which were 40 people. The Communist Party of Vietnam still incarcerates or put on probation hundreds of prisoners of conscience, including dignitaries and followers of all religions such as Buddhism, Catholic, Protestant, Hoa Hao Buddhism, Caodaism and other intellectuals who raised the voice of democracy and human rights for Vietnam.

Therefore, I, the undersigned, respectfully petition to Mr. President the followings:

1- Urge the ruling Vietnamese Communist government:

– Void all unjust judgment; abolish atrocity penal code (Article 258 or 88) that is used to suppress all activists for freedom, democracy and human rights;

– Immediately and unconditionally release all political, religious prisoners who are unjustly imprisoned;

– Respect the fundamental freedoms of the people identified in the Universal Declaration of Human Rights and the provisions of the Civil and Political Rights;

2- Review the Most Favored Nations status with Vietnam and the TPP (Transpacific Partnership agreement) between Vietnam and USA if the Vietnamese government not meets the legitimate demands mentioned above;

3- Support the demand of democracy, freedom, human rights, against injustice and territory integrity for Vietnamese.

We urge Mr. President, the leader of a democracy loving country, to meet our aspiration also for almost 90 million people in Vietnam.

Most Respectfully,

Name:
City:
Country
Zip (if any)
Email:
Telephone:

Please sign on in the right side box
Bản Việt Ngữ

Kiến Nghị

Kính gửi TT Obama về chuyến viếng thăm Washington, DC
của Ông Trương Tấn Sang

Kính thưa Tổng Thống,

1- Xét vì, nước CHXHCNVN hiện được xem là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới; đảng CSVN vẫn duy trì một chế độ độc tài, độc đảng, đứng trên luật pháp quốc tế, tước bỏ mọi quyền căn bản của công dân.

2- Xét vì, trong những ngày gần đây, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ, các cơ quan nhân quyền quốc tế đã đồng loạt lên án.

3- Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2013, Cộng Sản Việt Nam đã xử tù 50 người trong các phiên xử án chính trị. CSVN vẫn còn giam giữ, quản chế hàng trăm tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo trong đó có chức sắc và tín đồ Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, cùng các nhà trí thức nói lên tiếng nói đòi dân chủ và nhân quyền.

Vì những lý do đó, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trân trọng kiến nghị thỉnh cầu Tổng thống:

1-Áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN phải:

a- Xóa bỏ các bản án bất công; hủy bỏ bộ luật hình sự tàn ác chỉ nhằm triệt hạ những người hoạt động cho tự do, dân chủ;

b- Trả tự do tức-khắc và vô-điều-kiện tất cả những người đang bị giam cầm vô cớ chỉ vì đòi hỏi nhân quyền, tự do tôn giáo và diễn đạt tinh thần yêu nước, phản đối hành động ngang ngược của Trung Cộng vi phạm lãnh hải, lãnh thổ, hủy hoại tài sản, sinh mạng của ngư dân Việt.

c- Tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân được xác định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các điều khoản về quyền Chính Trị và Dân Sự.

2- Xét lại quy chế tối huệ quốc cũng như hiệp ước TPP (Trans-Pacific Partnership agreement) sắp sửa được bàn thảo giữa Hoa Kỳ và cộng sản Việt Nam nếu họ không tôn trọng những đòi hỏi nên trên;

3- Yểm trợ cuộc đấu tranh của người dân Việt Nam đòi dân chủ, tự do, nhân quyền, chống bất công xã hội, tranh đấu cho sự vẹn toàn lãnh thổ.
Chúng tôi ước mong Tổng Thống thể theo truyền thống tự do dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đáp ứng nguyện vọng này của chúng tôi, đó cũng là nguyện vọng của 90 triệu người dân tại Việt Nam.

Trân trọng kính chào,

Ngày 15 Tháng 7, năm 2013

Tên:
Thành phố:
Nước
Email:
Điện Thoại:

 

XIN BẤM VÀO KHUNG GÓC PHẢI PHÍA TRÊN

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

CĐ LBHK Kiến Nghị Gửi TT Obama về chuyến viếng thăm Washington, DC của Ông Trương Tấn Sang

FVAC Logo_new_small

CNG ĐNG NGƯỜI VIT QUC GIA

LIÊN BANG HOA KỲ

Email: Fed.Vac.USA@gmail.com

Tel. (407) 927-0014. Fax:  (813) 442-7046 – Web: CDLBHK@org

____________________________________________ 

Kiến Nghị  

Kính gửi TT Obama về chuyến viếng thăm Washington, DC

của Ông Trương Tấn Sang

Kính thưa Tổng Thống,

Thay mặt cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ bao gồm 34 Cộng Đồng thành viên, chúng tôi ký tên dưới đây trân trọng kính gửi đến Tổng Thống kiến nghị nhân chuyến viếng thăm tòa Bạch ốc của Ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam vào cuối tháng 7 này:

1- Xét vì, nước CHXHCNVN hiện được xem là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới; đảng CSVN vẫn duy trì một chế độ độc tài, độc đảng, đứng trên luật pháp quốc tế, tước bỏ mọi quyền căn bản của công dân trong đó có quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do bầu cử v.v…

2- Xét vì, trong những ngày gần đây, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ, các cơ quan nhân quyền quốc tế đã đồng loạt lên án.  Chế độ Cộng Sản Việt Nam gia tăng đàn áp những công dân thể hiện lòng yêu nước một cách ôn hòa với ước vọng Việt Nam được tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ. Nhà cầm quyền CSVN đã dùng điều 88 và 258 của bộ luật  hình sự xử tù với những bản án vô lý, bất công đối với những thanh niên Công Giáo tại Vinh, kết án hai người trẻ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chỉ vì lên tiếng đòi hỏi dân chủ; bắt giữ blogger Trương Duy Nhất, bắt giam Đinh Nhật Uy anh của Đinh Văn Kha; bỏ tù 8 người Thượng theo đạo Hà Mòn; dự định xử luật sư tranh đấu cho nhân quyền Lê Quốc Quân, với bản án ngụy tạo “trốn thuế”; giải tán các buổi “đi bộ vì nhân quyền”; bắt giữ nhà văn, nhà blogger Phạm Viết Đào; tiếp tục đàn áp các tổ chức tôn giáo không nằm trong hệ thống giáo hội quốc doanh; tuỳ tiện trưng thu đất đai của người dân; cấm tổ chức các công đoàn độc lập; dung túng công an bạo hành, giết hại những người bị bắt vô cớ.  Ngoài ra, CSVN vẫn còn giam giữ, quản chế vô thời hạn hàng trăm tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo trong đó có chức sắc và tín đồ Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, cùng các nhà trí thức nói lên tiếng nói đòi dân chủ và nhân quyền.

Vì những lý do đó, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trân trọng kiến nghị thỉnh cầu Tổng thống: 

1-Áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN phải:

a- Xóa bỏ các bản án bất công; hủy bỏ bộ luật hình sự tàn ác chỉ nhằm triệt hạ những người hoạt động cho tự do, dân chủ; trả tự do tức-khắc và vô-điều-kiện tất cả những người đang bị giam cầm vô cớ chỉ vì đòi hỏi nhân quyền, tự do tôn giáo và diễn đạt tinh thần yêu nước, phản đối hành động ngang ngược của Trung Cộng vi phạm lãnh hải, lãnh thổ, hủy hoại tài sản, sinh mạng của ngư dân Việt.

b- Tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân được xác định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các điều khoản về quyền Chính Trị và Dân Sự mà họ đã ký kết thi hành khi gia nhập tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc.

2- Xét lại quy chế tối huệ quốc cũng như hiệp ước TPP (Trans-Pacific Partnership agreement) sắp sửa được bàn thảo giữa Hoa Kỳ và cộng sản Việt Nam nếu họ không tôn trọng những đòi hỏi nên trên;

3- Yểm trợ cuộc đấu tranh của người dân Việt Nam đòi dân chủ, tự do, nhân quyền, chống bất công xã hội, tranh đấu cho sự vẹn toàn lãnh thổ trước hiểm họa mất nước về tay ngoại bang.

Chúng tôi ước mong Tổng Thống thể theo truyền thống tự do dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đáp ứng nguyện vọng này của chúng tôi, đó cũng là nguyện vọng của 90 triệu người dân tại Việt Nam.

Trân trọng kính chào,

Làm tại Hoa Kỳ ngày 15 Tháng 7, năm 2013

BS Võ Đình Hữu, CT HĐĐB

BS Đỗ Văn Hội, CT HĐCH

GS Phạm Văn Thanh, CT HĐGS

Hội Đồng Cố Vấn:

Cựu TT Trần Văn Nhựt (CA);

BS Trương Ngọc Tích (TX);

Ông Nguyễn Văn Tánh (NY).

Và các vị chủ tịch các cộng đồng thành viên dưới đây:

- Mr. Vinh The Pham, President, Vietnamese-American (VAC) of Fort Smith, AR

- Mr. Khuong The Dang, President, VAC of Arizona, AZ,

- Col. Ly Khac Le, President, VAC of Southern California, CA,

- Dr Huu Dinh Vo, MD, President, VAC of Pomona, CA,

- Mr. Liem Thanh Pham, President, VAC of  San Diego, CA

- Mr. Minh Thanh Truong, President, VAC of Northern California

- Mr. Thinh Thien Do, President, VAC of Sacramento

- Mr. Gioi Van Tran, President, VAC of Connecticut, CT,

- Mr. Tuoi Van Luu, President, VAC of Central Florida, FL,

- Mr. An Ngoc Chau, President, VAC of Central Florida, FL,

- Mr. Vuong Dinh Vu, President, VAC Tampa Bay, FL,

- Dr. Thanh Minh Nguyen, President, VAC of Jacksonville, FL,

- Mr. Tam Ba Le, President, VAC of South Florida, FL,

- Mr. Ly Bui, President, VAC of Pensacola, FL.

- Mr. Thanh Hong Le, President, VAC of Louisiana, LA,

- Mr. Binh Thanh Nguyen, President, VAC of Massachusetts, MA,

- Mr. Thang Dinh Le, President, VAC of Minnesota, MN,

- Mr. Nhon Xuan Dang, President, VAC of St Louis, MO,

- Mr. Thong Luong, President, VAC of New Mexico, NM,

- Mr. Khai Xuan Cao, President, VAC of New Hampshire, NH,

- Mr. Niem Quan Tran, President, VAC of South New Jersey, NJ,

- Mr. Phong Thanh Nguyen, Esq, President, VAC of New York City, NY,

- Mr. Vinh Khac Nguyen, President, VAC of Oklahoma City, OK,

- Mr. Bao The Ngo, President, VAC of Allentown, PA,

- Mr. Truc Vu, President, VAC of Philadelphia, PA,

- Dr. Nhiem Duc Nguyen, President, VAC of Pennsylvania, PA,

- Mr. Mai Dinh Nguyen, President, VAC Pittsburgh, PA,

- Mr. Loan Van Vo, President, VAC of Lancaster, PA,

- Mr. Thanh Van Nguyen, President, VAC of Northeast Pennsylvania, PA ,

- Mr. Minh Cam Sinh, President, VAC of Middle Tennessee, TN,

- Mr. Hoang Nguyen, President, VAC of Nashville, TN.

- Mrs.  Theresa Ngoc Hoang, Esq, President, VAC of Houston, TX,

- Mrs. Ngoc Lam Le, President, VAC of Dallas, TX

Bàn sao kính gửi quý vị Dân Biểu, Nghị Sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ.

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , , , , | Leave a comment

TUYÊN CÁO Về Các Vụ Án Bất Công Đối Với Những Người Yêu Nước Đòi Tự Do Dân Chủ và Biểu Tình Ôn Hòa…

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ
Federation of Vietnamese American Communities of USA, Inc.
4905 E. Colonial Dr., Orlando, FL 32803. Email: Fed.Vac.USA@gmail.com
Tel. (407) 927-0014. Fax: (813) 442-7046 – Web: CDLBHK@org
____________________________________________________________

TUYÊN CÁO
Về Các Vụ Án Bất Công Đối Với Những Người Yêu Nước Đòi Tự Do Dân Chủ
và Biểu Tình Ôn Hòa Phản Đối Trung Cộng Xâm Phạm Chủ Quyền Việt Nam

Xét rằng:

· Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ đã bị các cơ quan nhân quyền quốc tế đồng loạt lên án. Bạo quyền Cộng Sản Việt Nam đã gia tăng đàn áp những công dân thể hiện lòng yêu nước một cách ôn hòa với ước vọng Việt Nam được tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ.

· Ngày 4 tháng 6, 2013 trong buổi điều trần tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, ông John Sifton đại diện tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Right Watch) cho biết chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2013, nhà nước CSVN đã xét xử hơn 50 người trong các phiên tòa chính trị, nhiều hơn con số bị kết án trong năm 2012 là 40 người. Ông kết luận: “Chính quyền Việt Nam tàn ác và chà đạp có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tập hợp hòa bình; trấn áp thô bạo những người dám lên tiếng chỉ trích chính quyền và kêu gọi dân chủ.”

· Gần đây, nhà cầm quyền CSVN đã xử hai người trẻ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với những bản án vô lý, bất công; bắt giữ blogger Trương Duy Nhất; bỏ tù 8 người Thượng theo đạo Hà Mòn; giải tán các buổi “đi bộ vì nhân quyền”; đàn áp những người biểu tình chống Trung Cộng tại Hà Nội ngày Chủ Nhật 2/6; bắt giữ nhà văn, nhà blogger Phạm Viết Đào; tiếp tục tuỳ tiện trưng thu đất đai của dân chúng; cấm tổ chức các công đoàn độc lập; dung túng công an bạo hành, giết hại những người bị bắt vô cớ. Ngoài ra, CSVN vẫn còn giam giữ, quản chế vô thời hạn hàng trăm tù nhân lương tâm trong đó có chức sắc và tín đồ các tôn giáo;

· Và mới đây, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ hiện đang thọ án 7 năm tù vì tội “tuyên truyền chống nhà nước XHCNVN”, đã tuyệt thực trên 20 ngày, Hội Ân Xá Quốc Tế đã lên tiếng báo động.

Vì những lý do đó, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo:

· Cực lực lên án nhà cầm quyền CSVN về các hành vi trấn áp, hãm hại người dân vô tội, bắt giam người tùy tiện, quy chụp cho họ các tội danh phi lý theo Điều 258 hoặc 88 Bộ Luật Hình Sự;

· Đòi nhà cầm quyền CSVN hủy bỏ các bản án bất công; trả tự do tức-khắc và vô-điều-kiện tất cả những người đang bị giam cầm vô cớ chỉ vì diễn đạt tinh thần yêu nước, phản đối hành động ngang ngược của Trung Cộng vi phạm lãnh hải, lãnh thổ, hủy hoại tài sản, sinh mạng của ngư dân Việt.

· Đòi nhà cầm quyền CSVN tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân được xác định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các điều khoản về quyền Chính Trị và Dân Sự mà họ đã ký kết thi hành khi gia nhập tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc.

· Hoàn toàn ủng hộ đồng bào quốc nội đấu tranh đòi dân chủ, tự do, nhân quyền, chống bất công xã hội, tranh đấu cho sự vẹn toàn lãnh thổ trước hiểm họa mất nước về tay ngoại bang; luôn sát cánh cùng các Cộng Đồng, Đoàn Thể tại hải ngoại yểm trợ đồng bào trong nước;

· Kêu gọi các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền và chính phủ các quốc gia yêu chuộng tự do tích cực can thiệp buộc nhà cầm quyền CSVN đáp ứng những đòi hỏi chính đáng nêu trên; khẩn giải quyết tình trạng giam cầm, tù tội oan khuất của những công dân yêu nước.

Làm tại Hoa Kỳ, ngày 16 tháng 6 năm 2013
TM. CĐNVQG/LBHK

BS Võ Đình Hữu: Chủ Tịch HĐĐB
BS Đỗ Văn Hội: Chủ Tịch HĐCH
GS Phạm Văn Thanh: Chủ Tịch HĐGS

Và Các Cộng Đồng Thành Viên:

CĐVN Arkansas, AR, Chủ Tịch: Ô. Phạm Thế Vinh – CĐVN Arizona, AZ, Chủ tịch: Ô. Đặng Thế Khương – CĐNVQG Connecticut, CT: Trần Văn Giỏi – CĐVN Florida, FL, Chủ Tịch: Ô. Lưu Văn Tươi- CĐVN Central Florida, FL, Chủ tịch: Ô. Châu Ngọc An- CĐVN Tampa Bay, FL, Chủ tịch: Ô. Vũ Đình Vượng- CĐVN Jacksonville, FL, Chủ tịch: BS Nguyễn Minh Thanh- CĐVN South Florida, FL, Chủ tịch: Ô. Lê Bá Tâm- CĐNVQG New Hampshire, NH, CT: Ô. Cao Xuân Khải – CĐVN Pensacola, FL, Chủ tịch: Ô. Bùi Lý – CĐNVQG Massachusetts, MA, Chủ tịch: Ô. Nguyễn Thanh Bình- CĐNVQG St Louis, MO, Chủ tịch: Ô. Đặng Xuân Nhơn – CĐNVQG South New Jersey, NJ, Chủ tịch: Ô. Trần Quán Niệm – CĐNVQG New York, NY, Chủ tịch: LS Nguyễn T Phong – CĐNVQG Allentown, PA, Chủ tịch: Ô. Ngô Thế Bảo – CĐNVQG Philadelphia, PA, Chủ tịch: ô. Vũ Trực – CĐNVQG, PA, Chủ tịch: DS Nguyễn Đức Nhiệm – CĐNVQG Pittsburgh, PA, Chủ tịch: Ô. Nguyễn Đình Mai – CĐNVQG Houston, TX, Chủ tịch: LS Theresa Ngọc Hoàng – CĐNVQG Dallas, TX, Chủ tịch: Bà Lê Lam Ngọc – - CĐNVQG South California, CA, Chủ tịch: ĐT Lê Khắc Lý- CĐNVQG Pomona. CA, Chủ tịch: BS Võ Đình Hữu – CĐNVQG New Mexico, NM, Chủ Tich: Ô. Lương Thông – CĐNVQG Oklahoma City, OK, Chủ tịch: Ô. Nguyễn Khắc Vinh – CĐNVQG New Jersey, NJ, Chủ tịch: Ô. Trần Quán Niệm – CĐNVQG Minnesota, MN, Chủ tịch: Ô. Lê Đình Thăng – CĐNVQG Louisiana, LA, Chủ tịch: KS Lê Hồng Thanh – CĐNVQG Lancaster, PA, Chủ tịch: Ô. Võ Văn Loan -CĐNVQG Northeast Pennsylvania, PA , Chủ tịch: Ô. Nguyễn Văn Thanh – Hiệp Hội Người Việt San Diego, Chủ tịch: Ô. Phạm Thanh Liêm – CĐNVQG Middle Tennessee, TN, Chủ tịch: Ô. Sinh Cẩm Minh – CĐNVQG Nashville, TN, Chủ Tich: Ô. Nguyễn Hoàng.

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI

PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 
TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5 

Ngày 3/6/2013 những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã gửi cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số Đại biểu Quốc hội bản Phản đối Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 5. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Bauxite Việt Nam
Chúng tôi, những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký trực tiếp của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã được trao tận tay Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp (UBDTSDHP) ngày 4-2-2013, cùng với những người đã nêu những ý kiến khác với bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội công bố để lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 2-1-2013, kiên quyết phản đối bản Dự thảo Hiến pháp ngày 17-5-2013 (DTHP) do UBDTSĐHP trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII, vì những lý do sau đây:

1- Về nội dung, trong khi nhân dân mong đợi một sự đổi mới thể chế chính trị theo hướng thật sự dân chủ, tạo sức mạnh cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, thì bản DTHP mới này hầu như không thay đổi so với Dự thảo lần đầu đưa ra lấy ý kiến nhân dân, mà còn có điểm kém hơn, thậm chí thụt lùi rõ nét so với Dự thảo đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 4-2013.
DTHP vẫn khăng khăng bám giữ thể chế toàn trị của một đảng gắn với ý thức hệ và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin, một học thuyết tuy đã có vai trò lịch sử nhất định trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc nhưng nay đã bị thực tế chứng minh rõ là không tưởng và có nhiều sai lầm được coi là nguyên lý xây dựng xã hội mới, dẫn tới sự sụp đổ chế độ chính trị-xã hội ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa cách đây hơn hai mươi năm, và vì vậy đã bị loài người tiến bộ bác bỏ.
Việc hiến định sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với xã hội và nhà nước là biểu hiện rõ nét nhất của tinh thần phản dân chủ; tự nó đã khiến cho những điều ghi trong DTHP về quyền lực của nhân dân và của các tổ chức do dân bầu cũng như các quyền cơ bản của con người và của công dân chỉ là cái vỏ, không có thực chất, như đã thể hiện rõ trong thực tế nước ta nhiều năm qua.
Duy trì sự độc quyền toàn trị của giới cầm quyền nhân danh ĐCSVN chi phối toàn bộ quyền lực nhà nước và hệ thống chính trị là nguyên nhân cơ bản khiến cho đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và đang bị thách thức trầm trọng về nhiều mặt như hiện nay. Sự độc quyền toàn trị cũng là nguyên nhân gốc hủy hoại vai trò lãnh đạo của ĐCSVN.
DTHP đi ngược lại xu thế tiến bộ của loài người về những quan điểm cơ bản của thể chế chính trị trong thời đại ngày nay như quyền lập hiến thuộc về nhân dân, nhà nước tam quyền phân lập, đa sở hữu tư liệu sản xuất kể cả đất đai… Việc giải trình DTHP nhằm phản bác những quan điểm ấy đều theo lối mòn, dựa vào những lập luận giáo điều, khoác cái áo gọi là sự đồng thuận của đông đảo nhân dân.
Trải qua nhiều thập kỷ không nề hy sinh, gian khổ đấu tranh giành độc lập, thống nhất để xây dựng xã hội tự do, dân chủ, dân tộc ta không thể chấp nhận một Hiến pháp phản khoa học, phản tiến bộ và phản dân chủ như vậy.
2- Quá trình tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, như UBDTSDHP trình bày trước Quốc hội, được đánh giá “thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trịđã có hơn 26.091.000lượt ý kiến góp ý của nhân dân với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức; ý kiến của nhân dân đã được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực”. Nhưng trong thực tế, ai cũng thấy cuộc sinh hoạt chính trị kiểu này mang nặng tính hình thức, áp đặt và quá tốn kém. Mọi ý kiến về những điều cốt yếu khác với quan điểm hoặc ý muốn của cơ quan lãnh đạo đều không được chấp nhận, thậm chí không được công bố và thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà chỉ bị phê phán, quy kết một chiều. Không những các ý kiến hợp lý mang tính xây dựng của các tầng lớp nhân dân, mà cả một số quan điểm sát thực tế, hợp lòng dân từ phía Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đều bị bỏ qua.
Tóm lại có thể nói rằng: Sự bảo thủ đến ngoan cố của một bộ phận trong giới lãnh đạo đang biến công việc hệ trọng về sửa đổi Hiến pháp thành một màn kịch chính trị.
Chúng tôi mong các đại biểu Quốc hội thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về những điều quan trọng của Hiến pháp đang còn ý kiến khác nhau, yêu cầu UBDTSĐHP và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với lãnh đạo ĐCSVN và Chính phủ tôn trọng các ý kiến khác với Dự thảo, thẳng thắn công bố các ý kiến ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thảo luận thật sự dân chủ, bình đẳng, công khai trên các diễn đàn, qua tranh luận mà xác định chân lý và tạo sự đồng thuận, từ bỏ cách lấy ý kiến theo kiểu áp đặt tư duy, quy kết tùy tiện.
Chúng tôi đề nghị Quốc hội làm mọi việc cần thiết tạo ra sự đồng thuận lớn nhất trong nhân dân theo tinh thần dân chủ về những vấn đề trọng đại cần phải đạt được trong Hiến pháp sửa đổi lần này và sớm quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về những vấn đề cốt lõi của Hiến pháp để có thời gian chuẩn bị và làm tốt công việc quan trọng và mới mẻ này. Đất nước đang rất cần một hiến pháp dân chủ để sớm thoát khỏi tình trạng bế tắc đầy nguy hiểm hiện nay, mở ra một thời kỳ phát triển mới vì một Việt Nam độc lập – tự do – hạnh phúc. Vì thế không nên câu thúc về thời gian, mà cần bảo đảm thật sự quyền quyết định của nhân dân đối với Hiến pháp. Nếu làm vội chỉ cốt thông qua DTHP như đã trình Quốc hội thì sẽ là tai họa cho đất nước. Nhân dân trông đợi các đại biểu Quốc hội hãy đại diện cho nguyện vọng của cử tri, nói lên tiếng nói của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp.
Chúng tôi tin tưởng đồng bào trong và ngoài nước nhận rõ việc sửa đổi Hiến pháp lần này là cơ hội thuận lợi để cải cách thể chế chính trị, đòi hỏi phải kiên trì đấu tranh để từng bước dân chủ hóa xã hội, xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Quá trình đấu tranh này cũng là quá trình hòa giải, hoà hợp dân tộc, khép lại quá khứ, vượt qua mọi định kiến, hướng tới tương lai của đất nước và dân tộc. Mỗi người chúng ta, tùy theo cương vị và hoàn cảnh của mình hãy góp sức một cách thiết thực và hiệu quả vào quá trình vận động dân chủ bằng các hình thức đấu tranh ôn hòa, công khai, minh bạch.
Chúng tôi mong đợi mọi người có lương tri trong hệ thống chính trị hiện nay nhận rõ sự thật, đứng về phía nhân dân, ủng hộ nhân dân trong sự nghiệp vinh quang và khó khăn này. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN
  1. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
  2. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
  3. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
  4. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
  5. Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  6. Hoàng Dũng, PGS TS, Trường Đại học Sư phạm TP HCM
  7. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
  8. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
  9. Phan Hồng Giang, TSKH, nhà nghiên cứu văn hoá, Hà Nội
  10. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
  11. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  12. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  13. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
  14. Hà Thúc Huy, PGS TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
  15. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
  16. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
  17. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
  18. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
  19. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TPHCM, TP HCVM
  20. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
  21. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
  22. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
  23. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
  24. Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
  25. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  26. Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
  27. Hoàng Xuân Phú, GS TS, Viện Toán học, Hà Nội
  28. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
  29. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
  30. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
  31. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
  1. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
  1. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM
  1. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  1. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
  1. Hoàng Tuỵ, GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
  1. Nguyễn Hữu Vinh (anhbasam), luật sư, doanh nhân, Hà Nội
  2. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội
  3. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TP HCM
  4. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế

Nguồn:

89 nhận xét:

 1. Nguyễn Văn Thanh xin có ý kiến :
  1/ HOÀN TOÀN NHẤT TRÍ VỚI NỘI DUNG VĂN BẢN PHẢN ĐỐI NÀY
  2/ ĐỀ NGHỊ PHÁT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN,TIẾP TỤC LẤY CHỮ KÝ PHẢN ĐỐI VÌ HIỆN NAY NHIỀU NGƯỜI DÂN KHÔNG BIẾT GÌ VỀ NHỮNG NỘI DUNG MÀ 72 NHÂN SĨ TRÍ THỨC ĐÃ SOẠN THẢO

  Trả lời

 2. Chúng ta cần tuyên bố cho thế giới biết rằng : 72 nhân sĩ trí thức mới là người đại diện cho dân tộc và nhân dân VN , họ thực sự là những người vì dân vì nước . Riêng cá nhân tôi mong muốn , các nhân sĩ hãy ra cương lĩnh để người dân Việt lựa chọn , và tôi tin rằng phần lớn nhân dân sẽ lựa chon các bác , các bác hãy phất cờ đi , tôi sẵn sàng từ bỏ ĐCS đứng về các bác , các vị hiện nay ko đại diện cho nhân dân VN , họ ko đặt quyền của nhân dân , đất nước lên tên hết . Điều quan trọng là người dân ko bầu ra họ , họ có quyền gì ăn trên ngồi trốc , đất nước đang đi vào suy thoái ko tìm được lối ra …72 nhân sĩ hãy phất cờ , nếu bị bắt bỏ tù toàn bộ 72 nhân sĩ , nhân dân sẽ đồng khởi ngay lập tức , cơ hội đang đến gần cho dân tộc Việt

 3. Đề nghị các báo đài truyền thông phổ biến rộng rãi đến toàn thể nhân dân Việt nam nội dung của văn bản phản đối này để mọi người cùng phân tích và góp ý kiến cho dự thảo hiến pháp.

 4. Sinh viên ICT ủng hộ thầy Nguyễn Quang A và các vị nhân sỹ, trí thức!

  Một ĐV nhưng mà tốt nói.

  Trả lời

 5. ” Đất nước đang rất cần một hiến pháp dân chủ để sớm thoát khỏi tình trạng bế tắc đầy nguy hiểm hiện nay, mở ra một thời kỳ phát triển mới vì một Việt Nam độc lập – tự do – hạnh phúc. Vì thế không nên câu thúc về thời gian, mà cần bảo đảm thật sự quyền quyết định của nhân dân đối với Hiến pháp. Nếu làm vội chỉ cốt thông qua DTHP như đã trình Quốc hội thì sẽ là tai họa cho đất nước. Nhân dân trông đợi các đại biểu Quốc hội hãy đại diện cho nguyện vọng của cử tri, nói lên tiếng nói của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp. ”
  Tôi hoàn toàn đồng ý, đề nghị QH và tát cả những ai có lương tri hãy ủng hộ.

  Trả lời

 6. Ở các nưóc dân chủ, các ý kiến ngược chiều về những vấn đề hệ trọng của QG đều đuợc công bố công khai rõ ràng. Ví dụ 2 người tranh cử tổng thống có hai dường lối khác nhau thì được đem ra tranh luận công khai và được chất vấn đến tận cùng. Sau đó dân chúng dựa trên những dữ kiện, nhựng lập luận mà bầu. Trò hề của những người cùng đảng phát biểu theo chỉ đạo để bảo vệ quyền và lợi của mình và phe nhóm thì làm sao thuyết phục được ai.
  ĐCS muốn tồn tại phải “chơi cho đẹp và công bằng”. Thời đại này lừa bịp sẽ bị lật tẩy và kết qủa sẽ ê chề. Trần Văn

  Trả lời

 7. Hoan hô các vị trí thức thật của nước nhà.
  Các vị phải làm đến cùng vụ này để cho dân được nhờ.
  Ủng hộ và tin tưởng các vị!

  Trả lời

 8. Cho đến nay là năm thứ 13 của thế kỷ 21 rồi mà số đông đại biểu QH vẫn kiên định con đường XHCN, vẫn lấy kinh tế quốc doanh thua lỗ phá phách làm chủ đạo, vẫn chăm giữ điều 4 độc tài, vẫn không thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai, không thừa nhận các quyền cơ bản của con người vân vân và vân vân …Vì sao vậy, theo tôi là do đa phần các đại biểu là đảng viên đảng CS và họ đều là những người có chức có quyền trong chính quyền hiện nay, chính họ cũng là những kẻ đang vụ mặt ăn bẩn, tham nhũng, đục khoét, cướp bóc, đàn áp dân lành nên họ muốn trì hoãn và không dễ gì từ bỏ những quyền lợi họ đang được hưởng thụ, đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
  Điều cực kỳ nguy hiểm là cũng chính điều này đang trực tiếp hoặc gián tiếp, đồng lõa và tiếp tay cho kẻ xâm lược Bắc Kinh. Cũng chính điều này khiến cho tiếng nói của những người có lương tri, những đại biểu đích thực của dân trở nên lạc lõng, cô độc.

  Đêm tối, bần cùng, giết chóc, tham nhũng và viễn cảnh nô lệ, mất nước đang đến gần. Hỡi những ai có lương tri trên đất nước này, hãy dũng cảm đứng lên cứu nước, hãy làm một việc dù nhỏ, nhưng có ích cho nước để chặn những bàn tay tội ác và nguy cơ ngàn năm nô lệ giặc tàu.

  Trả lời

 9. một dảng viên xin nhắn đ/c Trọng : Đề nghị d/c Trọng nên bình tĩnh,đừng quyết ăn thua mà làm bậy,đ/c nên quay lại.Nếu đ/c quay lại thì dân cũng hoan nghênh đ/c.quay lại là tốt Đừng nên cố chấp tỏ ra quyền mà hại đến bản thân và giòng họ. Không biết đ/c Trọng có bà con,anh chị em,con cháu không mà họ không có ý kiến với đ/c Trọng để đ/c cứ cố tình đi quá đà,để nhận hậu quả khủng khiếp đang chờ đ/c và cả giòng họ đ/c !

 10. Ủng hộ hoàn toàn bản tuyên bố trên của 72 vị phản đối bản dự thảo của BDTHP sửa đổi HP 1992 trình QH ngày 17/5/2013 . Cử tri và nhân dân tiến bộ đòi hỏi QH phải xây dựng HP mới để thực hiện và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân VN về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy số liệu cho rằng có hơn 26 triệu ý kiến và 2.800 cuôc hội thảo của cử tri , nhưng thực chất đó chỉ là con số chết khô, không phản ánh đúng và đủ cho ý chí , nguyện vọng của nhân dân cả nước. Yêu cầu QH và BDTHP 1992 tiếp thu trung thực ý chí, nguyện vọng và tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Yêu cầu HP sửa đổi nên tiếp tục để nhân dân thảo luận góp ý và BDTHP nghiên cứu, sửa chỉnh , năm 2014 thông qua chưa muộn.

  Trả lời

 11. Quá rõ ràng rồi, lời lẽ đơn giản đi vào lòng dân, đúng ý dân, dân đọc bài này hiểu ngay. Thật tuyệt vời những con người tâm huyết. QH có bao nhiêu % những con người vì tương lai của VN hay chỉ vì cái ví tiền trước mắt họ. Hãy vì cả dân tộc này, làm ơn nhé các vị QH người đại diện cho dân chúng tôi?

  Trả lời

 12. Phản đối bản dự thảo hiến pháp đang trình quốc hội khẩn thiết yêu cầu quốc hội thực hiện theo ý kiến góp ý sửa đổi hiến pháp của 72 NHÂN SĨ CHÍ THỨC
  Hiến pháp là của dân vậy dân phải có quyền phúc quyết
  Yêu cầu đưa bản dự thảo sửa đổi hiến pháp để nhân dân phúc quyết
  Nếu không thực hiện việc để dân phúc quyết hiến pháp xã hội này không có dân chủ đảng và nhà nước không tôn trọng dân

  Trả lời

 13. Hoan hô tâm huyết cao cả của các trí thức chân chính. Tuyên bố đã nói lên sự thật hiện tình đáng buồn và nguy nan của đất nước, nguyện vọng của đông đảo trí thức và người dân cũng như nhiều lão thành cách mạng sáng suốt, thực sự vì dân.
  Đề nghị mở rộng cho mọi người cùng tham gia ký tuyên bố này.

  Trả lời

 14. Ủng hộ “TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI”.
  Cảm ơn các bác.

  Trả lời

 15. bọn cơ hội đưa đất nước tới bờ nguy hiểm từ lòng tham lợi cho nhóm lợi ích các nhân sĩ hãy cương quyết không đất nước mình lại càng gian truân

  Trả lời

 16. Hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ tuyên bố của 72 nhân sĩ trí thức yêu nước!

  Trả lời

 17. Theo tôi chỉ riêng con số 26.091.000 lượt ý kiến đóng góp HP và 28.000 cuộc họp, hội thảo, là một trò hề bịp bợm vô cùng tiểu nhân , vô cùng tốn kém của đảng CS. Nó hoàn toàn không phản ánh nguyện vọng của nhân dân, mà là nguyện vọng của đảng CS và bọn quan lại có chức có quyền. Họ bất chấp quyền lợi của đất, của nhân dân, họ chỉ nghĩa đến cái quyền lợi bẩn thỉu của họ mà thôi. Bởi vì các lý do sau:
  1/ Ngay con số cũng là giả tạo, lúc thì họ nói 16 triệu, lúc thì nói 21 triệu, lúc nói 40 triệu, họ nói bao nhiêu chẳng được, có cơ quan nào tổng hợp đáng tin cậy không ?
  2/ Việc lấy ý kiến là hoàn toàn áp đặt, khống chế và mang tính côn đồ. Tôi lấy ví dụ, trước khi lấy ý kiến họ cho họp tổ dân phố lại và thằng bí thư tổ dân phố nói: Mấy ngày nữa sẽ lấy ý kiến đóng góp HP, cán bộ sẽ đưa bản đóng góp tới từng nhà, bà con lưu ý, hiện nay bọn phản động đang núp dưới chiêu bài đóng góp ý kiến HP, chúng đòi bỏ điều 4, đòi đa nguyên, đòi tư nhân hóa ruộng đất, đòi nhân quyền dân chủ, đòi phi chính trị lực lượng vũ trang … đây là những luận điệu cực kỳ phản động, đòi hỏi nhân dân ta phải cảnh giác. Tôi là người phản đối hoàn toàn với cái kiểu giả bộ xin ý kiến, nhưng lại bắt người ta phải nói theo ý định sẵn, đầy tính áp đặt, mang tính côn đồ này, nhưng cũng phải ghi vô đồng ý và không có ý kiến gì. Vì sao vậy? Vì như mọi người đều biết nếu mình đóng góp ý kiến theo ý của mình thì họ cũng bỏ vào sọt rác, nhưng kể từ nay chúng mặc nhiên coi mình là phản động, chúng ghi vào sổ đen, việc làm ăn nó sẽ quấy nhiễu, làm khó v.v…, còn nếu bạn là đảng viên thì nó sẽ cho bọn thanh tra đảng tới nhà bắt làm kiểm điểm hàng chục lần cho đến khi thừa nhận là sai trái thì mới tạm yên thân. Đây là sự thật 100 %.
  Thà chúng muốn làm gì thì làm, còn hơn cái cách làm giả bộ dân chủ, lừa đảo, tra tấn lòng tự trọng của dân và tốn kém tiền bạc một cách vô ích.

  Trả lời

 18. CHÚNG LẤY TIỀN CỦA DÂN BÀY TRÒ TỐN KÉM TRONG KHI NHIỀU NGƯỜI DÂN ĐÓI,NHIỀU TRẺ NHỎ KHÔNG ÁO MẶC .

 19. ” Việc lấy ý kiến là hoàn toàn áp đặt, khống chế và mang tính côn đồ. ”
  Đúng là một kiểu lấy ý kiến đầy tính côn đồ, một kiểu dân chủ côn đồ của đảng CS.

 20. Không thể nói và vu vạ các vị này đa số đã từng bên cạnh các nguyên thủ một thời là những người suy thoái , phản động và bán nước được . Họ là 1 phần của những bộ não chính khách cs một chặng đường , nay họ có ý kiến , không thể coi thường . Kẻ nào tôn trọng trí thức chân chính kẻ đó ắt giũ được ngai vàng , lịch sử chứng minh như vậy !

  Trả lời

 21. Nếu ĐBQH mà thờ ơ, không thể hiện ý chí, nguyện vọng của dân thì tôi e rằng bầu cử khóa tới chắc chỉ có vài cử tri “thân đảng” đi bầu. Tôi thì tôi chả còn niềm tin nữa rồi.

  Trả lời

 22. Xin hãy các vị nhân sĩ trí thức hãy ra lời kêu gọi xuống đường yêu cầu cải tổ hiến pháp theo hướng dân chủ hóa đất nước! Dân tộc này chịu đựng độc tài như thế đủ rồi. Vì tương lai dân tộc, chúng cháu xin theo lời kêu gọi xuống đường của quý bác…

  Trả lời

 23. Tôi cũng thấy như bạn. Các nhân sĩ trí thức nên kêu gọi nhân dân xuống đường, công bố KN72 và bản dự thảo HP 2013, để nhiều người biết, chứ hiện nay rất ít người biết.

 24. Tôi cực lực phản đối dự thảo Hiến Pháp của UBSDHP trình quốc hội tại kì họp thứ 5. Tôi cho rằng những người trong Ủy ban sửa đổi Hiến Pháp và UBTVQH làm việc không nghiêm túc, không nhìn nhận vấn đề thực tế của đất nước, giữ quan điểm bảo thủ giáo điều, cố tình kìm kẹp sự phát triển của đất nước và chỉ nhằm giữ chức, giữ quyền cho bản thân và cho gia đình. Cũng xin nói thêm là một số đại biểu quốc hội đồng thanh giữ quan điểm như UBSDHP thì đều có tội với nhân dân, với đất nước.

  Trả lời

 25. Xin hoàn toàn nhất trí; hoàn toàn ủng hộ những suy nghĩ và hành động của các vị nhân sĩ , các vị trí thức vì sự tồn tại,vì sự phát triển phồn vinh và tiến bộ của Đất Nước ; vì quyền tự do-dân chủ-bình đẳng-hạnh phúc-ấm no cho toàn thể Dân tộc Việt Nam !

  Trả lời

 26. Nguyễn Phú Trọng và hơn 90% đại biểu Quốc hội sẽ bị lịch sử lên án nếu cố tình thông qua Hiến pháp này.

  Trả lời

 27. Hoàn toàn ủng hộ sáng kiến này. Hoan hô tinh thần của các vị trí thức vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhân dân.

  Trả lời

 28. Tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ các vị Nhân Sĩ và nội dung bài viết trên

  Trả lời

 29. Những đóng góp ý kiến của các nhân sĩ trí thức về sửa đổi HP92 luôn là điểm sáng. Tuy nhiên trên thực tế vẫn không được tiếp thu, thậm chí không có chút phản hồi. Vậy Tại sao? Qua 2 ngày QH thảo luận sửa đổi HP92 có thể thấy ngay cả QH cũng đang đi chệch hướng. Các ĐBQH chủ yếu góp ý theo kiểu trả bài nhưng phải dùng phao để bảo vệ cương lĩnh của Đảng thông qua việc sửa đổi HP. Chỉ có 1 vài ĐB đi được vào trọng tâm như thầy Trần Du Lịch, LS Trương Trọng Nghĩa, hoặc chị Quyết Tâm đều của TP.HCM. Qua theo dõi THTT ở QH tôi thấy buồn nhiều hơn vui. Có ĐB còn rất trẻ, đeo lon tướng nói điều 4 HP là bất khả xâm phạm, tiếp theo là những phân tích kém cỏi làm cho người nghe thấy buồn nhiều hơn. Theo tôi việc sửa đổi HP cần xem xét lại nghiêm túc. Không thể lấy HP92 làm nền tảng được. Tốt nhất nên dừng ngay lại.

  Trả lời

 30. Trước khi đi dự khoá họp QH đã họp Đảng Bộ và nhận chỉ thị . AC đảng viên nào trệch đường, mất chức, mất lương, mất tương lai . ĐV phải theo lệnh Đảng thôi ! Con tầu lao xuống dốc không phanh . Ai biết thì nhảy ra khỏi tầu trước đi !

 31. Bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của 72 vị nhân sĩ trí thức yêu nước là trùng hợp với ý nguyện của toan dân-KHÔNG NÊN BỎ QUA!

  Trả lời

 32. Trước khi họp QH các đại biểu đã nhận được KN72 và bản dự thảo PH 2013 của các nhân sĩ yêu nước, nhưng diễn biến kỳ họp QH lần này cho thấy số đông đại biểu vẫn ngậm miệng hoặc nói chuyện trên trời. Điều này chứng tỏ, chức quyền các vị đang nắm, miếng ăn bẩn mà hàng ngày mấy vị đang thụ hưởng từ cái thể chế này, nó LỚN HƠN LƯƠNG TRI của các vị. Nhưng các vị không hiểu rằng nếu chúng ta cứ thế này thì kinh tế sẽ sụp đổ, quân sự yếu ớt, lòng tin không còn … và cuối cùng là nước mất nhà tan, lúc đó tiền bạc chức tước, bổng lộc rồi cũng tiêu tan tất cả, bởi ngay cái thân của mấy vị cũng không giữ được đâu.
  Trừ khi các vị là gián điệp là tay sai của TC, còn nếu các vị là NGƯỜI VIỆT NAM THÌ CÁC VỊ PHẢI NGHĨ LẠI – TỔ QUỐC PHẢI LÀ TRÊN HẾT.

  Trả lời

 33. Hoan hô các vị trí thức thật của nước nhà.

  Trả lời

 34. Bản dự thảo sửa hiến pháp 1992 mà ban soạn thảo trình ra quốc hội ngày 17/5/2013 hoàn toàn bảo thủ , lạc hậu , họ trắng trợn cố bảo vệ cho được quyền lực của một nhóm người đang ăn trên đầu trên cổ dân . Bản dự thảo đó bất chấp tất cả hiện thực đen tối hiện nay của đất nước và được một số đại biểu hùa theo phụ họa như ông tướng công an Huỳnh Thế Kỳ giám đốc công an Ninh Thuận , ông Phạm Đức Châu tỉnh Quảng trị … họ là những đại biểu của đảng hội chứ không phải đại diện cho tiếng nói của dân . Họ đang cố nhắm mắt làm ngơ làm hài lòng lãnh đạo của họ , họ phát biểu theo chỉ đạo sẵn của cấp trên miễn sao giử chắc cái ghế họ đang ngồi để kiếm chác cho đủ túi tham trong những ngày còn tại vị . Dân chúng tôi kinh tởm họ và đồng chí của họ từ lâu rồi . Chưa bao giờ lòng dân chia rẻ , đất nước điêu linh như ngày hôm nay , và cũng chưa bao giờ áp lực phải thay đổi cải cách chính trị và kinh tế mạnh mẽ như ngày hôm nay .

  Trả lời

 35. Tôi đề nghị TS Nguyễn Xuân Diện mở mục đồng ý và không đồng ý với Tuyên bố phản đối bản dự thảo HP để bạn đọc bỏ phiếu.
  Cá nhân tôi đồng ý với bản Tuyên bố trên.

  Trả lời

 36. ÁN BỎ TÚI VÀ HIẾN PHÁP BỎ TÚI21:03 Ngày 06 tháng 6 năm 2013

  Hiến pháp TREO (các quyền công dân) mãi rồi lại sẽ bị bỏ túi như án “bỏ túi”.

  Trả lời

 37. Nhiệt liêt ủng hộ kiến nghị của 72 Vị nhân sỹ và trí thức , với tôi bản hiến pháp tham khảo mà các vị nêu ra là rất rõ ràng , đầy đủ , đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân .

  Bản dự thảo hiến pháp ngày 17 – 5 – 2013 UBDTSĐHP trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII là không sát thực và không đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số nhân dân .
  Là một công dân của nước Việt Nam , tôi kiến nghị :
  1- Không nên vội vàng thông qua bản hiến pháp sửa đổi mà cần có thêm nhiều thời gian để chỉnh lý , bổ xung ,tham khảo mọi ý kiến khác nhau của các tầng lớp nhân dân , thậm chí tổ chức lấy ý kiến nhân dân một lần nữa vì lần lấy ý kiến vừa qua mang nặng tính áp đặt , không dân chủ
  2 – Khi thông qua bản hiến pháp mới , cần sự phúc quyết của toàn dân thông qua hình thức trưng cầu dân ý

  Để gió cuốn đi

  Trả lời

 38. Người chậm tiến ôm mộng CNXH22:34 Ngày 06 tháng 6 năm 2013

  “…con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin, một học thuyết tuy đã có vai trò lịch sử nhất định trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc nhưng nay đã bị thực tế chứng minh rõ là không tưởng và có nhiều sai lầm được coi là nguyên lý xây dựng xã hội mới, dẫn tới sự sụp đổ chế độ chính trị-xã hội ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa cách đây… hơn hai mươi năm,

  và vì vậy đã bị loài người tiến bộ bác bỏ.!!!!!”

  Hiện tại chỉ còn Việt Nam , CuBa, Bắc hàn và tàu là vẫn theo đuổi
  Song thực chất tàu …theo chủ nghĩa độc tài+dân tộc Bá quyền bành trướng

  Trả lời

 39. Mèo trắng mèo đen01:57 Ngày 07 tháng 6 năm 2013

  Đặng Tiểu Bình có câu: Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột.

  Theo triết lý mèo trắng mèo đen, thì tên gọi tư bản hay cộng sản không quan trọng, miễn sao trở thành giàu có quyền lực.

  Trên thực tế, ở TQ ngày nay, phần lớn các nhà tư bản của TQ là «tư bản đỏ», tức là từ ĐCS mà ra.

  Theo một tin của Tân Hoa Xã TQ đưa ra vào tháng 10/2006, trong số 3220 tỷ phú (tiền nhân dân tệ) tại TQ, có đến 2932 «hoàng tử đỏ», tức là con cháu của các lãnh đạo cao cấp của ĐCS TQ, chiếm 91% ! Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở TQ tăng lên trong mấy chục năm qua, nhưng ngày nay không còn ai nói đến chuyện «đấu tranh giai cấp» nữa.

  http://tradervn.wordpress.com/2010/09/11/meo-tr%E1%BA%AFng-meo-den/

 40. Phan Trung Lý quá hèn!

  Trả lời

 41. Chúng ta lại bị sụp bẫy nữa rồi. Chuyện tu chính HP chỉ là động tác giả nhằm mục đích đánh lạc hướng vụ Trung Cộng xâm chiếm biển đảo ta , vụ kinh tế nát bét, vụ dân oan , nhân quyền … Quả bóng sữa đổi HP dược giao ra để chúng ta tập trung vào đó, đóng góp xong rồi phản đối, rồi phản đối tiếp…Nhờ tình hình nầy Trung Cộng cứ tà tà xâm chiếm biển đảo ta trong khi ta tập trung đóng góp và phản đối.

  Trả lời

 42. HÃY GỬI MỘT BẢN PHẢN ĐỐI NÀY CHO UỶ BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC, YÊU CẦU CAN THIỆP KHẨN CẤP, ĐỂ DỪNG LẠI ÂM MƯU ĐỘC ĐẢNG ĐỘC TÀI CỦA NHÓM LÃNH ĐẠO HIỆN NAY, CHÚNG ĐANG ĐƯA DÂN TỘC QUAY VỀ THỜI KỲ NÔ DỊCH BẮC THUỘC NGÀN NĂM !!!

  Trả lời

 43. Tôi thấy đây là một ý hay. Các nhân sĩ trí thức thấy sao?

 44. Trong bộ máy đảng, QH, có lẽ chẳng có ai đủ thông minh để can gián việc đưa ra con số hơn 26 triệu ý kiến sửa đổi HP? Quá ngu độn!
  Mỗi gia đình đều biết, mình đâu đã được hỏi ý kiến, lấy đâu ra 26 triệu? Mà cứ cho là có 26 triệu ý kiến đi, thì đến thiên kỷ thứ bao nhiêu, cơ quan chức năng mới đọc hết để tu chỉnh HP?
  Đúng là “lú như Trọng”

  Trả lời

 45. Xin thưa với bác, đã bảo là trò bịp mà, chúng nó muốn nói cho nhiều cho oai thôi, mà giả thử có thật thì chúng cũng cho vào sọt rác thôi, chứ ai đọc làm gì, lũ đầu bò nó có đọc cũng không hiểu và có hiểu cũng cho là phản động.
  Nói tóm lại là chỉ riêng con số đó thôi nó cũng phản ánh trung thực đầy đủ các ý sau: Bịp bợm, đểu cáng, côn đồ, giả dối, áp đặt, tốn kém, vô ích.

 46. Muốn có một Hiến Pháp tiến bộ theo hướng Dân chủ Đa nguyên về mọi mặt, phải nhah tay ký vào Tuyên bố phản đối….nầy, đó là con đường sống.
  Tại sao không định ngày hiệp thông lương giáo đạo đời biểu tình phản đối áp đặt Hiến pháp . Người dân có quyền đòi đổi mới Hiến pháp. Họ có thể bắt nhốt vài ba trăm người chớ không thể và không có khả năng bắt nhốt hàng ngàn người ?. Tại sao trước kia, cùng một lúc, có hàng vạn người xuống đương đấu tranh chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm, nay lại không biểu tình chống thể chế độc tài Đảng trị ?. Biểu tình đông như ở Thổ Nhĩ Kỳ mấy ngày qua buộc Thủ tướng nước nầy năn nỉ, xin lỗi dân chớ biết làm gì hơn ?.

  Trả lời

 47. Tôi xin khâm phục 72 vị Sỉ phu yêu nước, chúc các Vị luôn khỏe mạnh để đấu tranh cho Việt Nam thoát khỏi bất công nghèo hèn. Và xin cảm ơn Trung tướng Đặng Quốc Bảo đã vạch rỏ con đường của Việt nam cần hướng tới. Nếu được như vậy, chắc chắn người dân VN tự hào là con Rồng cháu Việt.

  Trả lời

 48. Mọi việc làm,mọi suy nghĩ đều dành ưu tiên cho một VN giàu mạnh,độc lập,tự do,hạnh phúc,dân chủ,công bình và văn minh(thật sự 100% từ lời nói đến việc làm-CHỨ TUYỆT ĐỐI NÓI MỘT ĐÀNG LÀM MỘT NẺO!!!)

  Trả lời

 49. Dối trá-bịp bợm để lừa phỉnh dân là chính sách của CS. Trân trọng những ý kiến tâm huyết của 72 trí sĩ yêu nước cùng những người có lương tri trên đất nước VN đầy đau thương này.

  Trả lời

 50. hoàn toàn ủng hộ kiến nghị của các vị nhân sĩ trí thức /bỏ qua thời cơ này là có tội với tiền nhân và con đường tới của dân tọc ,có tội với lịch sử dân tộc

  Trả lời

 51. Một trò hề chính trị không hơn không kém. Vở kịch quá tồi này không thể bịp được ai. Phản đối những kẻ nhân danh nhân dân để bóp nghẹt quyền tự do của nhân dân…!

  Trả lời

 52. NHững người cầm quyền tự cho mình cái quyền tối thượng để dẫn dẫn tộc vào chốn u mê, lú lẫn lầm đường lạc lối để hại cả dân tộc, trở thành phản nước, hại dân…

  Trả lời

 53. Thôi đủ rồi , mấy chục năm tung hô Mác Mác , Lê, Lê kết quả là đất nước ra thế này đây , giờ đây là thế kỷ 21 không phải là thế kỷ 18 và điều nhân dân cần là tự do , dân chủ , dân giàu , nước mạnh thực sự chứ không phải là những trò tung hứng , sửa đổi vớ vẩn .

  Nhiệt liệt ủng hộ TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI do các vị Nhân sỹ và trí thức soạn thảo – Một bản tuyên bố cần thiết và đúng lúc nhằm góp phần thúc đẩy xã hội tiến lên

  Trả lời

 54. Những điều này chả nhẽ Đảng và Quốc hội lại không thấy:
  Thiết chế xã hội nào để cha con, vợ chồng, bè bạn, anh em, đồng nghiệp, đồng chí…đâm chém, tước đoạt mạng sống của nhau tràn lan như vậy.
  Thiết chế xã hội nào để tệ nạn, ma túy, cờ bạc, đĩ điếm…tràn lan như vậy.
  Thiết chế xã hội nào để biên chế phình to, tham nhũng lãng phí, nợ công, nợ xấu nhiều như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà việc bức cung, tra tấn con người của các cơ quan hành pháp diễn ra công khai như vậy.
  Thiết chế xã hội nào để khiếu kiện chất chồng, tụ tập đông người của người dân diễn ra thường xuyên như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền sản xuất lại kém cõi như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà môi trường bị tàn phá, tài nguyên bị buôn lậu, bán chui nhiều như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà thành tựu công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, thành tựu nghệ thuật kém như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà nhân phẩm con người Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới xuống thấp đến như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà để việc bảo vệ công dân của mình lâm nạn ở nước ngoài kém như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà việc chạy việc, chạy chức chạy quyền phổ biến đến như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà để từ trên xuống dưới, tiện nghi tốt chắc chắn phải đi mua hàng ngoại.
  Thiết chế nào mà cứ góp ý thẳng thắn đầy trách nhiệm lại cứ cho là “lực lượng thù địch”.
  Xin thưa, thiết chế đó do Đảng Cộng Sản đã thiết kế, lãnh đạo toàn diện từ 1976 đến nay đó. Hãy công nhận “Lỗi hệ thống” đi mà có cách sửa chữa. Hãy biết lắng nghe những người có tấm lòng yêu nước, có trí tuệ. sao lại đi lo họ cơ hội với tiếm quyền. Đáng lẽ phải phát huy điều tốt đẹp thì lại bảo thủ co vào, tạo điều kiện cho “một bộ phận không nhỏ” lợi dụng và lên mặt.

  Trả lời

 55. Thấy hết nhưng vì quyền lợi cá nhân nên hùa theo kiếm chác cả thôi.
  Những người cộng sản chân chính vì nước, vì dân đã không còn trong bộ máy công quyền ngày nay nữa rồi.
  Theo tôi các bác đảng viên cs chân chính đoàn kết lại để xây dựng lại một đảng đem lại hạnh phúc cho nhân dân, phồn vinh cho đất nước.

 56. Bổ sung :
  - Thiết chế nào mà tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan này đến cơ quamn khác… chỉ những thằng đảng viên mới được làm lãnh đạo, lÁO TOÉT QUÁ.
  - Thiết chế nào mà hiến pháp đã 04 lần công nhận quyền biểu tình mà nhà nước không cho biểu tình
  * Đó là cộng sản, đó là độc tài
  * Đó là “Chủ nghĩa xã hội phong kiến”

 57. Còn sức còn đấu tranh. Còn đấu tranh là con hi vọng. Các vị nhân sĩ trí thức từng một thời trong guồng máy công quyền , trong guồng máy Đảng , nhiều ít gì cũng có cái hiểu biết hơn những người dân bình thường, nên việc góp ý của quí vị ấy vẫn mang hi vọng sẽ được UBDTSĐHP quan tâm , nhưng cho tới giờ phút này, hầu như những góp của các vị ấy không hề có một chút âm vang nào trong DTHP đang đệ trình QH . Các vị và những người ủng hộ đang lạc xa dần đường lối lãnh đạo hiện thời của Đảng . Ý muốn của BCT, BBT được thể hiện qua những phát biểu của ĐB trung kiên và như báo chí tường thuật , đa số ĐBQH tán thành với DTHP do UBDTSĐHP lần này trình QH . Sự việc coi như xong . Phe bảo thủ đã thắng !
  Trong lịch sử , đứng yên tức là lùi vì ai cũng tiến mà mình đứng yên . Về chính trị , với BCT hiện thời của Đảng, VN đang lùi . Cũng giống như tk 19, trong khi Nhật, Xiêm tiến về phía các nước phương Tây thì VN vẫn đứng yên với Đại Thanh . Nay cũng na ná như vậy .

  Trả lời

 58. Hoàn toàn nhất trí và ủng hộ Tuyên bố Phản đối Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang trình Quốc hội của 72 vị Nhân sĩ Trí thức yêu nước!

  Đề nghị các vị ĐBQH đại diện của dân thực tâm và dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật hiện tình của đất nước, biết lắng nghe những tâm huyết đóng góp của Bản Kiến Nghị 72, của Tuyên Bố Phản Đối, của mọi tầng lớp Nhân dân!

  Yêu cầu UBDTSĐHP, UBTVQH, ĐCSVN và Chính phủ VN từ bỏ cách lấy ý kiến cũ kỹ lạc hậu, dối trá áp đặt đầy tốn kém mà ai cũng biết là DIỄN TRÒ ĐÓNG KỊCH! Hãy trung thực, thẳng thắn và biết tiếp thu những tiến bộ của loài người để sửa đổi Hiến pháp cho chuẩn mực mới mong đất nước thoát khỏi cảnh “mấy mươi năm đời ta có đảng” như hiện nay!!!

  Trả lời

 59. MUATHUHANOI thường có những ý kiến rất sắc sảo trong nhiều vấn đề nóng đang dược xã hội quan tâm – Âu đó cũng là thể hiện sự trăn trở , ưu tư trước hiện tình của đất nước vậy . Xin hãy cùng chung tay vì một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn trong tương lai .

  Xin kính chúc Bạn và gia đình mạnh khỏe – Bình an .

  Để gió cuốn đi

 60. Rất vui vì những tâm huyết trăn trở của mình đã chạm được đến trái tim mọi người, đơn giản bởi đó là… NHỮNG TRÁI TIM CÒN BIẾT YÊU THƯƠNG!

  Và cũng thật đáng tiếc, thật nguy hiểm cho những kẻ làm người mà trái tim bị “đánh cắp”, đấy mới thực sự là NHỮNG KẺ BỊ SUY THOÁI TÂM HỒN… thật đáng buồn và cũng thật đáng thương (!!!)

  Hihi xin cảm ơn “Để gió cuốn đi” nhé! Chúc bạn cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất!

 61. PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
  TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5 .

  Trả lời

 62. Tôi hoàn toàn tán thành bản tuyên bố phản đối dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 trình quốc hội thông qua.

 63. PHẢN ĐỐI, PHẨN ĐỐI, PHẨN ĐỐI !!!

 64. Tôi hoàn toàn tán thành với bản tuyên bố trên của các vị nhân sỹ và trí thức , đồng thời bày tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng đối với các vị , đặc biệt là hai vị nữ nhân sỹ : Bà Phạm Chi Lan và Bà Nguyễn Thị Khánh Trâm, những hiền nhân của đất nước

  Trả lời

 65. Xin nhắc lại: ” Chúng tôi mong đợi mọi người có lương tri trong hệ thống chính trị hiện nay nhận rõ sự thật, đứng về phía nhân dân, ủng hộ nhân dân trong sự nghiệp vinh quang và khó khăn này. “

  Trả lời

 66. Chúng ta hãy kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân cùng ủng hộ 40 nhân sĩ trí thức ở trên để phản đối bản dự thảo Hiến pháp trình quốc hội khóa VIII kì họp 5. Không thể để cộng sản làm càn.

  Trả lời

 67. Tôi thấy từ ngày ông Trọng lú làm tổng bí thư đến nay, tình hình đất nước chẳng cải thiện được gì. Lúc nào ông ta cũng hô hào là kiên định theo chủ nghĩa Mác – Lenin. Ông ta không nhận thấy được cái chủ nghĩa vớ vẩn đó đã gây bao nhiêu khổ sở cho nhân dân Việt Nam. Chính quan điểm cổ hủ, tầm nhìn mù quáng của ông ta mà các vị đại biểu quốc hội là đảng viên không dám nói khác quan điểm của đảng, của Trọng lú. Thật là bất hạnh cho dân cho nước khi có một tổng bí thư kém cỏi như vậy.

  Trả lời

 68. Tôi xin nói thẳng với mấy vị đại biểu QH rằng:
  - Đa phần mấy vị là những người có chức có quyền, mấy vị hiện đang được ăn bẩn từ cái chế độ độc tài này, nên mấy vị bất chấp tất cả lương tâm trách nhiệm của một con người, chứ đừng nói của một đại biểu. Nói nôm na là ” miếng thịt đấm tịt cổ họng “.
  - Một số thì a dua, thấy xôi nói xôi, thấy thịt nói thịt, chứ cũng chẳng biết quái gì.
  - Một số không có chức quyền, hoặc có nhưng ở vị trí không kiếm ăn được, thì nói chung là có lương tri, nhưng họ bị cô độc, lạc lõng giữa bầy thú, thành ra cũng chẳng làm được gì.
  Và thế là con thuyền của Việt Nam cứ trôi dạt đi vào vực thẳm, vô phương cứu chữa.

  Trả lời

 69. Theo như tôi dự đoán thì hầu hết lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ và cấp trung ương đã bị kẻ xâm lược Bắc Kinh mua chuộc, đi đêm và đã biến thành tay sai hoặc là gián điệp của TC hết rồi. Nên hiểu bọn TC vô cùng thâm hiểm và thủ đoạn thâm hiểm và bẩn thỉu của chúng là đi đêm với cấp lãnh đạo. NHư các bạn thấy đấy, trước hiểm họa ngàn năm nô lệ giặc tàu mà hầu như ai cũng làm ngơ thì thật là lạ.

  Trả lời

 70. Thưa các đại biểu QH, thưa các lãnh đạo đảng và nhà nước: Suốt 83 năm nay ( 1930 – 2013 ) các quý vị luôn miệng nói ý của nhân dân, nguyện vọng của nhân dân, chế độ ta của dân, do dân, vì dân và đủ thứ mỹ từ đẹp đẽ, nhưng phải nói thẳng tất cả đều là nhân danh nhân dân ( ý của ĐB Dương Trung Quốc ), lừa lọc nhân dân, chứ chẳng có gì thực chất cả, thực tế là mấy ông trèo lên đầu lên cổ dân, coi dân không bằng kiếp con trâu con ngựa. Với tất cả sự thẳng thắn, trung thực nhất các quý vị hãy trả lời tôi có đúng vậy không ?
  Chính vì vậy tôi kính đề nghị các quý vị hãy một lần làm thử, làm thật để chứng minh chế độ ta của dân, do dân …Cụ thể là các quý vị hãy làm các việc sau:
  1/ Phổ biến tự do, rộng rãi trên mọi phương tiện truyền thông của nhà nước, tư nhân, mạng v.v… 3 bản dự thảo HP:
  1. Bản dự thảo HP theo khuynh hướng bảo thủ để tiếp tục duy trì chế độ XHCN hoang tưởng.
  2. Bản dự thảo HP theo khuynh hướng cấp tiến do 72 nhân sĩ trí thức soạn thảo, đã trình cho các vị.
  3. Bản dự thảo theo hướng dung hòa 2 bản dự thảo ở trên.
  2/ Sau khoảng một năm các quý vị cho tiến hành trưng cầu dân ý, dưới sự giám sát của LHQ. Cần nhấn mạnh là phải có sự giám sát của LHQ, chứ mấy vị làm thì người dân hết tin nổi rồi .
  3/ Trên cơ sở trưng cầu dân ý, mấy vị chỉ việc đưa ra quốc hội thông qua. Lúc đó người dân chúng tôi mới tin là chế độ này là của dân, do dân, …
  Tôi cũng kính đề nghị các nhân sĩ trí thức tham khảo và đấu tranh theo hướng này được không ?

  Trả lời

 71. Ủng hộ tuyên bố của 72 nhân sĩ trí thức yêu nước về dự thảo sửa đổi hiến pháp.

  Trả lời

 72. Xin bày tỏ tình cảm chân thành với sự kính phục và lòng biết ơn các vị nhân sĩ, các vị trí thức chân chính luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước , tinh thần trách nhiệm trước sự suy tàn của đất nước; sự lầm than cơ cực của đồng bào do những người cầm quyền hiện nay gây ra ! Xin hoàn ủng hộ TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI ! Kính chúc các vị nhân sĩ, các vị trí thức chân chính mạnh khỏe !

  Trả lời

 73. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng bí thư Đảng cộng sản đã ghi công đầu: Làm rõ hơn bản chất của Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của Đảng, không phải của dân. Quốc hội phải thực hiện nghị quyết của Đảng, không được theo ý dân, nhất là dân bây giờ “thoái hóa, biến chất” hết cả rồi.
  72 nhân sĩ trí thức nói tiếng nói của dân thì làm sao “Quốc hội của Đảng” tiếp thu được! Đắng nghét, chịu không thấu!

  Trả lời

 74. “Sự bảo thủ đến ngoan cố của một bộ phận trong giới lãnh đạo đang biến công việc hệ trọng về sửa đổi Hiến pháp thành một màn kịch chính trị” và đặc biệt đã, đang và sẽ hủy diệt toàn bộ những gì có được sau mấy mươi năm “đổi mới” vừa qua; không những vậy còn tệ hại hơn trước đổi mới.

  Trả lời

 75. DTHP nếu trở thành HP được QH thông qua thì nó đúng là bản án của chế độ CSVN , giống như ngày trước Nguyễn Ái Quốc viết bản án chế độ thực dân . Nó sẽ đưa ĐCSVN xuống mồ !

 76. Dân Miến điện Quả là Hạnh phúc!!!

  Trả lời

 77. Quốc hội họp riêng… về Biển Đông23:45 Ngày 10 tháng 6 năm 2013

  kỷ niệm 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, và 35 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, đề nghị Chính phủ nên chỉ đạo tổ chức những chương trình, sự kiện lớn trong năm 2014 tạo nên cuộc sinh hoạt chính trị rộng rãi trong nhân dân, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn lịch sử dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia.

  http://dantri.com.vn/chinh-tri/quoc-hoi-hop-rieng-nghe-bao-cao-dien-bien-moi-ve-bien-dong-741285.htm

  Theo bản báo cáo tập hợp ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội vừa hoàn thành cuối tuần qua, UB Thường vụ Quốc hội cũng khái quát, có nhiều vấn đề liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh, biển đảo được nêu ra.

  Theo đó, có ý kiến cho rằng Việt Nam chưa có chiến lược phát triển quốc phòng, an ninh, nhất là trên biển.

  tình hình biển Đông đang diễn ra rất phức tạp, chưa có biện pháp cụ thể để kiểm soát mọi vấn đề về biển Đông” – báo cáo tổng hợp ý kiến nêu rõ.

  Trả lời

 78. Phản đối điều 4 trong bản dự thảo hiến pháp trình quốc hội khoá 13 kỳ họp thứ 5
  Phản đối quy dịnh đất đai sở hữu toàn dân
  Yêu cầu thực hiện đa nguyên đa dảng
  Yêu cầu đất đai sở hữu đa thành phần trong đó có sở hữu tư nhân
  Yêu cầu dược tự do ngôn luận,tự do hội họp ,tự do lập hội, tự do biểu tình

  Trả lời

 79. P. THƯỜNG DÂN NAM BỘ02:52 Ngày 13 tháng 6 năm 2013

  Qua cuộc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua ở QH cũng phản ảnh một phần ý nguyện của nhân dân về tam quyền phân lập. HP, nhất là CP của TTg Nguyễn tấn Dũng bị phê bình nặng nề . Từ thủ tướng, các phó thủ tường và các BT đều không được tín nhiệm cao, chỉ trên 50% là cao nhất .
  Ngành Tư Pháp cũng bị lãnh một thông điệp từ cuộc bỏ phiếu này , từ VT VKSND TC đến CA TANDTC , hai ô. Hoà Bình họ Trương và họ Nguyễn cũng không được nhiều phiếu tín nhiệm cao .
  Có thể nói qua cuộc bỏ phiếu này, nhân dân loé lên tin tưởng các ĐBQH hơn. Sự nói thật qua cuộc bỏ phiếu kín đã thúc đẩy các ĐBQH biểu lộ cái tương đối thực của lòng mình đối với 47 chức danh được QH phê duyệt , nhất là CP .
  Nếu đem vđ tam quyền phân lập ra bỏ phiếu kín chắc sẽ có một kết qua bất ngờ và thú vị . QH giành quyền kiểm soát Hành Pháp và Tư Pháp mạnh mẽ hơn . Và cũng rõ ràng là Ngành Tư Pháp cần phải độc lập và người đứng đầu ngành này phải là những nhân vật uy tín và đức độ, là những người xứng đáng cầm cán cân Công Lý.
  Các bó phiếu tín nhiệm vừa qua ở QH, tôi nghĩ cũng là cách phản kháng DTHP đang đệ trình QH . Những tiếng nói mạnh mẽ không có tiếng vang trong DTHP, thì nó phản kháng bằng lá phiếu kín !

  Trả lời

 80. Chúng tôi muốn đất nước phát triển và được sống hạnh phúc cho tất cả mọi người(đặc biệt là người nghèo được hưởng phúc lợi trước)

  Trả lời

 81. Mọi thứ đang của dân, ý dân là cao nhất. Bỗng dưng Đảng bảo mọi thứ trước đây của dân, bây giờ là… của Đảng! Quốc hội của dân, giờ thành của Đảng! Dân phải theo Đảng, nếu không theo, Đảng gọi “công cụ của chuyên chính vô sản” xử lý nghiêm(!). Kể từ đó, “Ý dân” thực tế KHÔNG CÒN TỒN TẠI nữa, tất cả là: “Ý Đảng, LÒNG Đảng”. Không riêng gì cái gọi là “lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp”, mà mọi mặt đời sống xã hội, Đảng vẫn “lấy dân làm gốc” để nuôi Đảng, chứ đâu có vì lợi ích người dân. Vậy thì việc Đảng dẹp ý dân, lấy ý Đảng làm ý dân cũng là logic, đúng bản chất Đảng ta. Muốn đòi lại Hiến pháp đang bị Đảng chiếm dụng, nhân đan phải dành lại, chứ Đảng không bao giờ… bỗng dưng trả lại!
  Bản kiến nghị của 72 nhân sĩ – trí thức thực sự đòi lại Hiến pháp cho người dân.

  Trả lời

 82. Chuẩn!
  HÃY TRẢ LẠI HIẾN PHÁP CHO NHÂN DÂN!

 83. “Chúng ta vẫn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc phòng được giữ vững”, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh với cử tri tỉnh Hưng Yên.
  Như vậy Phùng Quang Thanh công nhận Hoàng Sa, một phần Trường Sa là của Trung Quốc à????????

  Trả lời

 84. Tôi có ý kiến là các nhân sĩ trí thức yêu nước nên tổ chức các cuộc hội thảo đóng góp ý kiến cho HP tại các trường đại học , trong đó nêu bật KN72 và bản dự thảo HP 2003. Nếu được chấp nhận tôi sẽ đóng góp một phần kinh phí tổ chức.

  Trả lời

 85. Tôi yêu VietNam va tôi hoàn toàn ủng hộ nhất chí với Kiến Nghị 72 này.

  Trả lời

 86. Đất nước VN là của 90 triệu dân VN chứ không phải của riêng ai,phải vậy không bạn???

  Trả lời

 87. Không biết bản kiến nghị của các vị có đến được cái địa chỉ cần đến hay không? Hay nó lại nằm lại sọt rác của anh bảo vệ, dễ lắm đấy chứ. Giờ bảo vệ nhà quan nó to lắm. Kính chúc sức khỏe các vị trong nhóm 72 để còn tiếp tục kiến nghị, cuộc đấu tranh này còn dài lắm.

  Trả lời

 88. Tôi hoàn toàn đồng ý với 72 nhân sĩ, trí thức và ủng hộ các bác.

  Trả lời

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Đàn Áp Người Dân | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Việt Nam: Đối thoại Nhân quyền phải đem lại những bước tiến cụ thể

From: HRW Asia <asia@hrw.org>
To: HRW Asia <asia@hrw.org>
Sent: Wednesday, April 10, 2013 3:43 PM
Subject: Việt Nam: Đối thoại Nhân quyền phải đem lại những bước tiến cụ thể 

Thông cáo phát hành ngay
Việt Nam: Đối thoại Nhân quyền phải đem lại những bước tiến cụ thể
Đã đến lúc Chính quyền Việt Nam phải bắt đầu thực hiện các cam kết về Nhân quyền 
(Washington DC, ngày mồng 10 tháng Tư năm 2013) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu, chính quyền Việt Nam nên nhân dịp Đối thoại Nhân quyền Việt-Mỹ sắp tới phóng thích các tù nhân chính trị và đưa ra cam kết chấm dứt đàn áp các blogger, những người hoạt động vì quyền lợi đất đai cũng như những người lên tiếng phê phán chính phủ một cách ôn hòa. Kỳ Đối thoại Việt-Mỹ về Nhân quyền lần thứ 17 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 tháng Tư.
“Chính quyền Việt Nam đã tổ chức hàng loạt phiên tòa chính trị trình diễn nhằm ngăn chặn trào lưu bất đồng chính kiến đang gia tăng,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Hoa Kỳ cần nhân cơ hội này tuyên bố rõ rằng Việt Nam cần tiến hành cải tổ một cách nghiêm túc để cải thiện tình trạng nhân quyền, nếu không sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng, kể cả những sứt mẻ trong quan hệ với Hoa Kỳ.”
Theo Hoa Kỳ, mục đích của đối thoại về nhân quyền là mang lại những kết quả cụ thể nhằm thu hẹp những khác biệt giữa tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và chính sách về nhân quyền cũng như việc thực thi các chính sách đó ở Việt Nam. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng phía Hoa Kỳ nên tuyên bố thẳng thắn rằng nếu muốn được coi là một đối tác quốc tế có trách nhiệm, Việt Nam cần thể hiện những bước tiến mạnh mẽ nhằm đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của mình ngay lập tức.
Việt Nam đang tranh một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và đương nhiên sẽ phải đối mặt với quy trình xem xét nghiêm khắc hơn về thành tích nhân quyền của mình theo thủ tục Đánh giá Định kỳ Toàn cầu của Hội đồng này.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền muốn nhắc đến số lượng lớn những vụ người phản đối ôn hòa ở Việt Nam bị truy tố hình sự, và con số đó vẫn đang tiếp tục gia tăng. Trong năm 2012, có ít nhất 40 người bị truy tố và kết án trong các phiên tòa không phù hợp với quy trình xét xử quốc tế và các tiêu chuẩn về xét xử công bằng. Điều đáng báo động là, chỉ trong vòng sáu tuần lễ đầu tiên của năm 2013, có thêm ít nhất 40 người nữa đã bị kết án trong các phiên tòa chính trị.
“Năm ngoái là một năm tồi tệ đối với những nhà bất đồng chính kiến, vì hàng loạt trong số họ đã bị bỏ tù,” ông Adams nói. “Nhưng chỉ trong hai tháng đầu năm 2013, con số các nhà hoạt động bị bỏ tù sau các phiên tòa chính trị đã cao bằng cả năm 2012. Chính quyền Việt Nam cần nhận ra rằng họ không thể giải quyết được các vấn đề nghiêm trọng về chính trị và xã hội của đất nước bằng cách tống tất cả những ai lên tiếng phê phán chính quyền vào tù.”
Trong những tháng gần đây, chính quyền phát động một chiến dịch ngăn chặn những ý kiến phê phán về quá trình sửa đổi hiến pháp Việt Nam. Hình như chiến dịch cũng này là một tác nhân trong vụ bắt giữ luật sư bảo vệ nhân quyền Lê Quốc Quân vào ngày 27 tháng Mười Hai năm 2012, và vụ chính quyền sách nhiễu và đe dọa những người lên tiếng chỉ trích, như nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và nhà hoạt động Phật Giáo Lê Công Cầu trong tháng Hai và tháng Ba năm 2013. Tư gia của nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, người được trao giải Hellman Hammett năm 2012, bị những kẻ côn đồ giấu mặt ném đầu và ruột cá thối vào. Vào các ngày mồng 8 và 9 tháng Tư, hai blogger Bùi Thị Minh Hằng và Nguyễn Chí Đức bị hành hung trong khi cảnh sát không can thiệp.
Có một số tù nhân chính trị ở Việt Nam đã bị giam giữ trong hàng chục năm. Một số trường hợp tù nhân bị từ chối yêu cầu được khám chữa bệnh đầy đủ, dù tình trạng sức khỏe của họ đã suy sụp. Một người trong số đó là Nguyễn Hữu Cầu, năm nay 66 tuổi, bị giam lần đầu vào năm 1975, sau đó bị bắt lại vào năm 1982 và bị giam suốt từ đó đến nay. Có tin sức khỏe của ông gần đây đã xấu đi rất nhiều.
Để thực hiện bước đầu tiên có tính khẩn cấp và nhân đạo, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi Việt Nam cho phép tất cả những người bị giam giữ vì lý do chính trị đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, như Nguyễn Hữu Cầu, được tại ngoại khám chữa bệnh, sau đó nhanh chóng xem xét lại các trường hợp của họ một cách độc lập và khách quan để đảm bảo rằng những người từng bị giam giữ chỉ vì thực thi các quyền con người cơ bản của mình một cách ôn hòa sẽ được trả tự do hoàn toàn và vô điều kiện.
 Danh sách những người có thể thuộc diện trên bao gồm: Nguyễn Hữu Cầu, Trần Huỳnh Duy Thức, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Hải, Mai Thị Dung, Nguyễn Công Chính, Phạm Thị Phượng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Trần Thị Thúy, Phùng Lâm, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Văn Thông, Nguyễn Ngọc Cường, Đinh Đăng Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Kim Nhàn, Hồ Thị Bích Khương, Lê Thanh Tùng, Phan Ngọc Tuấn, Vi Đức Hồi, Nguyễn Văn Lía, Võ Minh Trí, Lê Quốc Quân – và nhiều người khác nữa.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam vận dụng quy trình sửa đổi hiến pháp đang được triển khai để khởi xướng một chương trình khẩn cấp nhằm cải tổ pháp lý với các mục tiêu sau đây:
·                     Sửa đổi hoặc hủy bỏ các quy phạm pháp luật có nội dung hình sự hóa bất đồng chính kiến ôn hòa, tự do ngôn luận và tổ chức nghiệp đoàn;
·                     Dỡ bỏ mọi rào cản pháp lý đối với việc tự do tiến hành các hoạt động tín ngưỡng ôn hòa của các tổ chức tôn giáo độc lập;
·                     Chấm dứt các kế hoạch triển khai “Nghị định về Quản lý, Cung cấp và Sử dụng Dịch vụ Internet và Nội dung Thông tin Trên Mạng” và chấm dứt việc chặn lọc, theo dõi và các hình thức hạn chế khác đối với việc sử dụng internet;
·                     Hủy bỏ mọi cơ sở pháp lý biện minh cho việc cưỡng bức lao động và giam giữ không qua xét xử dẫn tới cái gọi là “lao động trị liệu” đối với các trường hợp sử dụng ma túy hay các mục đích khác; và
·                     Hủy bỏ mọi quy phạm pháp luật cho phép trưng thu đất đai không kèm theo một quy trình thích hợp, đền bù công bằng và có phương thức kiểm tra độc lập và khách quan.
 “Từ rất lâu rồi, chính quyền Việt Nam được hưởng một hành trình quá dễ dãi về nhân quyền, hậu quả là nhân dân Việt Nam phải chịu sự lạm dụng ngày càng tăng,” ông Adams nói. “Lộ trình hướng đến cải tổ đã rõ ràng, nhưng điều đó còn đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải dung thứ bất đồng chính kiến và chấp nhận quyền của người dân được ủng hộ các quan điểm khác biệt.” 
Để xem thêm các báo cáo về Việt nam của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, xin truy cập:
Muốn biết thêm thông tin, xin liên hệ:
Ở Bangkok, Phil Robertson (tiếng Anh, tiếng Thái): +66-85-060-8406 (di động); hay email: robertp@hrw.org
Ở San Francisco, Brad Adams (tiếng Anh): +1-510-926-8443 (di động); hay email: adamsb@hrw.org
Ở Washington, DC, John Sifton (tiếng Anh): +1-917-838-9736 (di động); hay email: siftonj@hrw.org
Posted in Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

TÓM LƯỢC BẢN CÁO TRẠNG TỘI ÁC CỦA HỐ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ

TÓM LƯỢC BẢN CÁO TRẠNG TỘI ÁC

CỦA HỐ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nhân ngày Quốc Hận 30 tháng 4 lần thứ 38

_______________________

Kính thưa toàn thể đồng bào trong và ngoài nước,

Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 lần thứ 38 năm nay đánh dấu một giai đoạn cực kỳ đen tối trong lịch sử Việt Nam. Đảng CSVN đang đưa đất nước và dân tộc Việt Nam vào một tình thế suy vong, mọi người dân Việt trong và ngoài nước không thể nào làm ngơ. Thời gian 38 năm đã quá đủ để không còn cho phép đảng CSVN tiếp tục ngự trị đất nước Việt Nam được nữa.

Để nhìn lại tổng quát quãng đường mà đảng CSVN đã tàn phá đất nước, chúng tôi gửi đến quý vị bản cáo trạng tội ác mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong thời gian gần 70 năm (1945-2013) để chúng ta cùng suy nghiệm và có hành động thích ứng.

Trân trọng

CĐNVQG/LBHK

***

Đảng cộng sản Việt Nam mà tiền thân là đảng cộng sản Đông Dương do Hồ Chí Minh thành lập năm 1930, dưới sự chỉ đạo và nuôi dưỡng của Cộng Sản Quốc Tế, từ khi xuất hiện đã gieo biết bao nỗi đau thương, tang tóc cho Dân Tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh (HCM) và Đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) đã để lại cho Dân Tộc một trang sử đầy máu và nước mắt, một vết nhơ tồi tệ và tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam cận đại. Theo những nghiên cứu gần đây, HCM được liệt vào trong danh sách 13 nhà độc tài ác độc nhất của thế kỷ 20 với thành tích: Hồ Chí Minh, Việt Nam, cầm quyền 1945-1969, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 triệu người; tội ác lớn nhất: gây ra chiến tranh Việt Nam (theo báo Polska, Balan, ngày 5-3-2013). Nhiều tài liệu khác cho biết con số này lên đến 3 triệu.

Dưới đây là tóm lược những tội ác chính của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.

1- TỘI ĐEM CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN DU NHẬP VIỆT NAM

HCM đã gia nhập đảng cộng sản Pháp năm 1921, được huấn luyện tại Mạc Tư Khoa (Moscow; Moskva) năm 1923 để trở thành một đảng viên Quốc Tế Cộng Sản thuần thành và trung kiên, phục vụ mục tiêu đem chủ nghĩa CS về áp đặt tại Đông Dương (trong đó có Việt Nam) núp dưới chiêu bài “giải phóng dân tộc”. HCM từng nói: “Con đường giải phóng dân tộc phải là con đường cách mạng vô sản”; “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” và “Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa” (Hồ Chí Minh: Toàn Tập, nxb Sự Thật, Hà Nội, 1980, tập 1, tr. 3-4),

“Nếu như HCM không du nhập chủ nghĩa cộng sản từ phương Tây về thì làm gì có chế độ khắc nghiệt ở Việt Nam như thế này, làm sao có những tai họa cho đất nước chúng ta ngày hôm nay.

“Nếu như Hồ Chí Minh không đem cái chủ nghĩa khốn khổ, khốn nạn này về thì dân tộc ta không phải gánh chịu những cuộc cải cách long trời lở đất, đồng thời không thể có vụ án Nhân Văn Giai Phẩm tiêu diệt toàn bộ những nhà trí thức lớn tại miền Bắc và vụ án “xét lại chống đảng”.

“Nếu như không có Hồ Chí Minh thì chắc chắn dân tộc ta không phải chịu cảnh chia cắt đất nước làm đôi. Chắc chắn không bị mất đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng Ải Nam Quan hay Thác Bản Dốc. Đặc biệt là không phải hy sinh 3 triệu máu xương của đồng bào ta và không phải bị thế giới cô lập suốt mấy chục năm trời. Như vậy thì chắc chắn dân tộc ta không thể thua kém các quốc gia trong vùng về mọi mặt” (AQL).

2- TỘI LÀM MẤT CƠ HỘI GIÀNH ĐỘC LẬP CHO VIỆT NAM

Năm 1945, sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, xu hướng giải trừ chế độ thuộc địa được quốc tế chấp nhận qua hội nghị Yalta ngày 11-2-1945 (bao gồm Mỹ, Nga và Anh) , kể từ đó nhiều nước bị đô hộ lần lượt được tự do mà không phải đổ máu và không cần phải có chủ nghĩa cộng sản. Trong khi tại Đông Dương, các lực lượng ái quốc Việt Nam được Đồng Minh hỗ trợ để thu hồi độc lập, nhưng HCM và tổ chức phụ thuộc Việt Minh đã dùng mọi thủ đoạn thủ tiêu các nhà yêu nước không cộng sản, khiến cơ hội Đất Nước thoát khỏi ách thực dân đã bị đánh mất chỉ vì tham vọng bành trướng chủ nghĩa CS tại Việt Nam của HCM.

3- TỘI CẤU KẾT VỚI PHÁP KÝ HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ VỚI PHÁP NGÀY 6-3-1946.

Hồ Chí Minh đã ký kết hiệp định Sơ Bộ Pháp-Việt ngày 6 tháng 3 năm 1946 với viên đại diện của Pháp là Jean Sainteny, chấp nhận cho Pháp mang 15,000 quân ra miền Bắc Việt Nam nhằm thay thế quân đội Trung Hoa Quốc Gia (200,000 người), chỉ vì quân đội của Tưởng Giới Thạch ủng hộ các đảng phái Quốc Gia không cộng sản và do đồng minh ủy nhiệm.

Cũng vì thế thực dân Pháp mới có cơ hội trở lại Việt Nam, cuối cùng Pháp phản bội, gây nên cuộc chiến kéo dài suốt 9 năm trời, tổn hại biết bao xương máu và chia đôi đất nước một cách vô ích.

4- TỘI GIẾT HẠI CÁC THÀNH PHẦN KHÁNG CHIẾN QUỐC GIA KHÔNG CỘNG SẢN

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của toàn dân, nhiều lãnh tụ Quốc Gia đã bị Việt Minh (do HCM lãnh đạo) thủ tiêu như: Trương Tử Anh (Đại Việt QDĐ) bị giết ở Hà Nội; Khái Hưng và Phan Khôi (VNQDĐ) bị giết ở Mỹ Lộc, Nam Định; Lý Đông A, Phạm Lãi, Nguyễn Ân (Duy Dân) bị giết ở Nho Quan, Hòa Bình; Tạ Thu Thâu ở Quảng Ngãi; Phan Văn Hùm, Dương Bạch Mai ở Biên Hòa; Bửu Viêm, Nguyễn Trung Thuyết ở Huế; 3.000 chức sắc, tín hữu Cao Đài bị giết ở xã Nghĩa Trung, Quảng Ngãi cuối tháng 8/45; 115 chức sắc, tín hữu khác bị giết ngày 12-3-47 tại Trung Lập Thượng, Tây Ninh; trên 400 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo bị thủ tiêu tại Phú Lâm cuối năm 1945; 235 chức sắc và tín đồ Hòa Hảo khác bị bắt rồi bị giết bằng dao găm và chôn tập thể tại Phú Thuận Kiến Phong; Đức Huỳnh Phú Sổ bị giết ngày 16-4-1947 tại Cao Lãnh và còn rất nhiều nạn nhân khác không thể kể xiết.

5- TỘI CẤU KẾT VỚI CỘNG SẢN QUỐC TẾ VÀ PHÁP CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC QUA HIỆP ĐỊNH GENEVE NĂM 1954

Ngày 20-7-1954, HCM và Việt Minh đã cấu kết với cộng sản Tàu, Liên Xô và Pháp chia cắt đất nước theo Hiệp Định Geneve nhằm phục vụ quyền lợi của đảng cộng sản Việt Nam và quan thầy là Nga và Trung Cộng, chuẩn bị cho việc chiếm trọn miền Nam sau này. Chính phủ Quốc Gia Việt Nam do ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, và ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đã không ký vào hiệp ước vì Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam 6 tuần trước đó (ngày 4 tháng 6, 1954).

6- TỘI ÁP ĐẶT CHẾ ĐỘ TOÀN TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TẠI MIỀN BẮC, BIẾN CON NGƯỜI THÀNH NÔ LỆ PHỤC VỤ CHO TẦNG LỚP CAI TRỊ, LÀM BĂNG HOẠI XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM.

Sau 1954, nhân dân miền Bắc hoàn toàn chìm đắm trong hỏa ngục chủ nghĩa cộng sản của HCM và đảng CSVN. Mọi quyền tự do căn bản hoàn toàn bị tước đoạt. Các tôn giáo hoàn toàn bị khống chế, xã hội Việt Nam băng hoại, văn hóa bị nhiễm chủ nghĩa Mác Xít. Năm 1956, HCM phát động cái gọi là “Cải Cách Ruộng Đất”, đấu tố dã man giết hại trên 300 ngàn người. Năm 1958, vụ án Nhân Văn Giai Phẩm đã đàn áp và sát hại các Văn Nghệ Sĩ, các nhà trí thức lớn ở miền Bắc, biến nền văn học miền Bắc thành công cụ phục vụ chủ nghĩa xã hội. Năm 1967, CS thanh trừng, giam cầm mà không xét xử các thành phần được gọi là “xét lại chống đảng”. Nói chung, miền Bắc đã trở thành một ốc đảo nhà tù, nghèo đói chẳng khác gì quốc gia cộng sản Bắc Hàn hiện nay.

7- TỘI PHÁT ĐỘNG CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC MIỀN NAM GÂY THIỆT MẠNG HÀNG TRIỆU NGƯỜI

Tại miền Nam, trong lúc người dân được hưởng một chế độ dân chủ, tự do, và xây dựng đất nước hòa bình thịnh vượng thì vào năm 1960, CSVN thành lập cái gọi là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”, tay sai và công cụ của cộng sản Bắc Việt, phát động chiến dịch phá hoại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, mở màn cho một cuộc chiến tương tàn giết hại hàng triệu sinh linh hai miền Nam Bắc.

8- TỘI THẢM SÁT, GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT TRONG TẾT MẬU THÂN 1968

Năm 1968 vào dịp Tết Mậu Thân, cộng sản Bắc Việt vi phạm lệnh ngưng bắn, bất chấp ngày Tết cổ truyền linh thiêng, bất ngờ tấn công các thành phố miền Nam. Riêng tại Huế, đã giết hoặc chôn sống trên 5000 người dân vô tội (có thể nhiều hơn nữa). Tội ác tày trời này mãi mãi vẫn tồn tại, là mối căm hờn trong lòng mọi người dân Việt Nam.

9- TỘI VI PHẠM HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 CHIẾM TRỌN MIỀN NAM NĂM 1975

Năm 1975, mùa Xuân Ất Mão, trước sự biến động của bàn cờ quốc tế, cộng sản BV được sự yểm trợ của khối xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên Sô và Tàu Cộng, đã vi phạm hiệp định Paris mà họ đã ký kết năm 1973, ngang nhiên chiếm trọn miền Nam, áp đặt một chế độ cai trị tàn bạo trên hai miền Nam Bắc, thực hiện kế hoạch nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á, gây nên biết bao tai ương đối với dân tộc Việt Nam.

Trong 38 năm cầm quyền, tà quyền CS Hà Nội cai trị bằng bạo lực và nhà tù; mọi quyền tự do căn bản đều bị tước đoạt, điển hình như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tư tưởng…, bắt bớ, giam cầm, xử tù những người bất đồng chính kiến một cách bất công. Tội của CSVN không thể kể xiết.

Chẳng những thế, tập đoàn cai trị CSVN chiếm hữu và chia nhau tài sản quốc gia; tham nhũng, hối lộ trở thành lối sống văn hóa bình thường trong xã hội; giai cấp tư bản và tập đoàn cầm quyền bóc lột, đè đầu đè cổ người dân đến tận xương tủy còn hơn thời Pháp thuộc, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng mở rộng mà trên chóp là tập đoàn cai trị CS.

10- TỘI TRẢ THÙ CÁC CÔNG CHỨC, QUÂN NHÂN, CÁN BỘ VNCH, VÀ GIA ĐÌNH – TỘI ĐÁNH TƯ SẢN MẠI BẢN TRIỆT HẠ NỀN KINH TẾ CỦA MIỀN NAM

Sau 1975, CSVN áp dụng chính sách trả thù tàn bạo, giam giữ hàng triệu công chức, quân nhân VNCH, thành viên các đảng phái chính trị, các văn nghệ sĩ, đoàn thể xã hội, các tôn giáo (như Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo), chủ nhân các cơ sở kinh tế, thương mại tại miền Nam đều bị ghép vào tội phản động và tư sản mại bản, bị giam giữ lâu dài trong các trại tập trung như của Đức Quốc Xã, bị bỏ đói, lao động cực nhọc, tra tấn, đánh đập dã man mà CS che đậy bằng mỹ từ “học tập cải tạo”. Hàng triệu người bị đuổi lên vùng kinh tế mới nơi rừng thiêng nước độc, nhiều người đã phải bỏ xác vì bệnh tật, đói khát.

CSVN đã áp dụng chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa như ở miền Bắc, đánh “tư sản mại bản”, triệt hạ nền kinh tế từng làm giàu miền Nam để trở nên như miền Bắc, dân chúng đói khổ, trong lúc vựa lúa miền Nam đã từng xuất cảng gạo trên thế giới.

11- TỘI PHẢN BỘI NGAY NHỮNG NGƯỜI TỪNG HỢP TÁC THAM GIA PHÁ HOẠI MIỀN NAM – TẤN CÔNG SANG CAMPUCHIA

Ngay sau 1975, CSBV vội vàng khai tử Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, nhiều người từng theo MTGPMN bất mãn, chỉ còn lại Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Bình với các chức vụ bù nhìn. Một số khác bị bắt giam như Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Hộ… vì đòi Hà Nội phải thi hành Hiệp Định Paris. Trương Như Tảng trốn thoát và lưu vong tại Paris. Nhiều thành phần trước đây là cán bộ, đảng viên đảng CS nay thức tỉnh khi nhìn thấy sự thật, và bị đối xử một cách bất công.

Năm 1979, CSVN đưa quân sang đánh Campuchia theo kế hoạch bành trướng chủ nghĩa CS, cuối cùng bị sa lầy phải rút lui, làm tổn thương rất nhiều sinh mạng thanh niên và tài sản quốc gia. Cũng vì lý do này, chiến tranh biên giới giữa Tàu Cộng và CSVN năm 1979 xảy ra gây thiệt hại cả người lẫn của, làm mất đi nhiều phần lãnh thổ về tay Trung Cộng.

12- TỘI ĐẨY HÀNG TRIỆU NGƯỜI PHẢI BỎ NƯỚC RA ĐI TÌM TỰ DO

Vì không thể sống dưới chế độ tàn bạo của CSVN, hàng triệu người đã phải rời bỏ quê hương tìm tự do, bất chấp hiểm nguy trên biển cả, hàng trăm ngàn người đã vùi thây trong lòng đại dương hoặc trên đường vượt biên bằng đường bộ, gây ra thảm cảnh đau thương cùng cực chưa từng có trong lịch sử gần 5000 năm của Việt Nam, biết bao gia đình bị ly tán.

13- TỘI DUY TRÌ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LỖI THỜI SAU KHI ĐÔNG ÂU VÀ LIÊN XÔ SỤP ĐỔ.

Sau khi khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ vào cuối thập niên 1980, và thành trì Cộng Sản Liên Xô tan rã năm 1990, thế giới bước vào một thời kỳ mới: phát triển kinh tế, tôn trọng nhân quyền, mở rộng cánh cửa tự do cho người dân. Trong lúc đó, CSVN vẫn không thức tỉnh, mặc dù buộc phải mở cửa ra thế giới để sống còn, nhưng vẫn ngoan cố duy trì chủ nghĩa CS đã bị thế giới loại bỏ, áp dụng một chế độ cai trị độc tài, độc đảng, công an trị, phủ nhận quyền tự do cản bản của công dân biến nước ta thành một nhà tù vĩ đại. Đặc biệt là các tôn giáo bị khống chế: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị cấm hoạt động cũng như Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài và nhiều nhánh của Tin Lành. Riêng Công giáo, CSVN tìm cách ngăn chặn, không trả các tài sản bị chiếm trước đây, kiểm soát việc đào tạo và bổ nhiệm tu sĩ, ngăn cấm việc giáo dục và xuất bản sách báo tôn giáo.

14- TỘI TRÙ DẬP, ĐÀN ÁP NHỮNG TIẾNG NÓI DÂN CHỦ, ĐÒI TỰ DO TÔN GIÁO, TỰ DO NGÔN LUẬN, ĐÒI BÃI BỎ ĐỘC QUYỀN ĐẢNG CS (ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP)

Nhà cầm quyền CSVN tiếp tục bắt giam những nhà hoạt động muốn đóng góp ý kiến xây dựng dân chủ, dùng luật lệ man rợ của thời Trung Cổ để trấn áp. Vô số tù nhân lương tâm vì nói lên sự thật, vì bày tỏ lòng yêu nước chống Trung Cộng xâm lược bảo vệ đất nước đều bị đàn áp và bắt giam như LM Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Mục sư Lê Hồng Quang (Giáo Hội Tin Lành Mennonite), các cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài; các trí thức yêu nước như Bs Nguyễn Đan Quế, TS Cù Huy Hà Vũ, TS Lê Quốc Quân, LS Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài, ký giả Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy, nhạc sĩ Việt Khang và còn rất nhiều tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ. Nhà cầm quyền tiếp tục hà hiếp người dân vô tội; cướp đất, cướp nhà, dân oan thấp cổ bé miệng khắp nơi; công an đánh chết dân lành, bỏ tù những nhà lên tiếng đòi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí..

15- TỘI BÁN ĐỨNG BIỂN ĐẢO, ĐẤT ĐAI CHO TÀU CỘNG

Tội ác vô cùng to lớn đối với đất nước và dân tộc là Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã bán đứng các phần biển đảo cho Trung Cộng: năm 1958, Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận chủ quyền của TC trên các phần biển ngoài khơi Việt Nam.

Với sự thông đồng của đảng CSVN, Trung Cộng chiếm dần tất cả hải đảo, mở rộng bành trướng khắp vùng biển Đông Nam Á, âm mưu biến đất nước Việt Nam thành một đặc khu của Tàu Cộng qua trung gian của bọn Thái Thú và đảng CSVN.

16- TỘI NGOAN CỐ BÁM GIỮ QUYỀN LỰC TRƯỚC NHỮNG ĐÒI HỎI CHÍNH ĐÁNG VỀ TỰ DO DÂN CHỦ.

Trong những ngày gần đây, nhằm giảm bớt sự bất mãn cùng cực của quần chúng, đồng thời lừa gạt dư luận bằng cách cho hỏi ý kiến dân về việc cải tổ hiến pháp. Dựa vào cơ hội này, nhiều thành phần yêu nước, yêu dân chủ đã nhất tề lên tiếng đòi xóa bỏ độc quyền của đảng CSVN, đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi tổ chức một quốc hội lập hiến (như các tiếng nói của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giáo Hội PGVNTN, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo và nhiều người yêu nước khác, trong khi đó nhà cầm quyền tiếp tục răn đe, dùng mọi thủ đoạn để trấn áp).

Và còn nhiều nhiều tội khác mà vì trang giấy có hạn nên không thể kể ra.

***

Kính thưa toàn thể đồng bào,

Đất nước Việt Nam thật sự đang đứng trên bờ vực thẳm của nô lệ. Tổ Quốc Việt Nam thật sự đang lâm nguy và tiếng nói của người dân trong nước đã vang vọng khắp nơi, tình hình đã chín mùi cho một cuộc Cách Mạng để toàn dân đứng lên giải thể chế độ bạo tàn, bán nước, do đảng cộng sản Việt Nam chủ trương, nhằm kiến tạo một nước Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, công lý và thịnh vượng.

Hãy cùng bắt tay nhau làm lịch sử.

Làm tại Hoa Kỳ ngày 5 tháng 4, 2013

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia

Liên Bang Hoa Kỳ.

Cdnvqg.lbhk@gmail.com

Web: CDLBHK.ORG

 

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Các nhân sỹ phản đối trấn áp biểu tình

BBC – Cập nhật: 04:37 GMT – thứ năm, 13 tháng 12, 2012
Biểu tình tại TP HCMCác nhân sỹ nói đã bị ngăn cản một cách thô bạo

Nhóm nhân sỹ trí thức ở TP Hồ Chí Minh vừa ra tuyên bố phản đối chính quyền trấn áp cuộc mít tinh chống Trung Quốc hôm 9/12.

Năm vị, gồm các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu và Lê Hiếu Đằng; nằm trong số 42 nhân sỹ, trí thức TP HCM ký tên trong thông báo ngày 7/12 “Về việc tổ chức mít tinh phản đối những hành động gây hấn những ngày gần đây của nhà cầm quyền Trung Quốc”.

Thông báo này nói rõ họ sẽ “tổ chức mít tinh tại Nhà hát lớn Thành phố vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 9/12/2012 để biểu thị ý chí và thái độ của nhân dân Thành phố trước những hành động gây hấn ngang ngược, phi pháp của nhà cầm quyền Trung Quốc”.

Tuy nhiên vào sáng 9/12, “cả năm chúng tôi đều bị lực lượng công an, dân phòng và chính quyền địa phương nơi chúng tôi cư trú bao vây từ sáng sớm” – tuyên bố phản đối đề ngày 10/12 cho hay.

“Chỉ có Huỳnh Tấn Mẫm là thoát khỏi sự vây bắt của công an và chính quyền địa phương đến được quảng trường Nhà hát Thành phố, bốn người còn lại đều bị ngăn chặn, trong đó ba người bị ép buộc không được ra khỏi nhà, một người bị chặn bắt một cách thô bạo trên đường đi, áp tải về trụ sở Phường.”

“Chà đạp lên luật pháp, các hành vi thô bạo nói trên cần phải bị trừng trị và cần phải chấm dứt.”

Tuyên bố của năm nhân sỹ TP HCM

Năm vị nhân sỹ nói trên các buộc hành động trấn áp của chính quyền “đã vi phạm trắng trợn quyền công dân được ghi trong Hiến pháp” Việt Nam.

Yêu cầu dư luận lên án

Tuyên bố mới ra của năm vị nhân sỹ phân tích: “Diễn biến của tình hình cho thấy, nếu không có năm chúng tôi thì cuộc mít tinh vẫn diễn ra với một khí thế mạnh mẽ, biểu thị sức mạnh của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố… không một thế lực đen tối nào ngăn cản được”.

“Điều này cho thấy nếu vẫn cứ trấn áp, bắt bớ, đe dọa và khủng bố thì sẽ chỉ như lửa đổ thêm dầu, làm cho tình hình Thành phố mất ổn định, hình ảnh cả đất nước xấu thêm lên trước con mắt công minh của bạn bè quốc tế.”

Các nhân sỹ “kêu gọi công luận trên cả nước hãy lên án hành động trấn áp người biểu tình khi họ thực hiện quyền công dân đã được ghi trong Hiến pháp”.

“Phát huy truyền thống quật cường, bất khuất của dân tộc, mỗi người Việt Nam hãy đứng lên chống lại bọn xâm lược, cảnh giác trước mưu mô của chúng.”

Họ cũng yêu cầu “ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và có giải pháp thích đáng đối với những cán bộ phạm pháp, vi phạm quyền công dân đối với chúng tôi”.

“Chà đạp lên luật pháp, các hành vi thô bạo nói trên cần phải bị trừng trị và cần phải chấm dứt.”

Tuy nhiên, nói chuyện với BBC sáng thứ Năm 13/12 từ Sài Gòn, một trong năm vị, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TPHCM Hồ Ngọc Nhuận nói ông vẫn “chưa được phản hồi từ phía giới chức”.

Ông Nhuận nói trong năm người ký tên vào tuyên bố thì “bốn người là Đảng viên CSVN”, vì vậy “chúng tôi muốn chính quyền cùng với chúng tôi lên tiếng phản đối các hành động hèn nhát của nhà cầm quyền Trung Quốc”.

Nguồn (BBC): Các nhân sỹ…

 

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Bản Kiến Nghị Kính gửi: Ông TTK Liên Hiệp Quốc – Bà Cao Ủy Nhân Quyền Navi Pillay – Quý Vị Lãnh Đạo Quốc Gia Thế Giới Về Vi Phạm Nhân Quyền Của Nhà Cầm Quyền CSVN

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LB HOA KỲ

============================================

 KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Ông TTK Liên Hiệp Quốc – Bà Cao Ủy Nhân Quyền Navi PillayQuý Vị Lãnh Đạo Quốc Gia Thế GiớiVề Những Vi Phạm Nhân Quyền Của Nhà Cầm Quyền CSVN

XÉT RẰNG:

1-      Kể từ ngày 30-4-1975, đảng CSVN vẫn tiếp tục áp đặt một chế độ độc đảng tại Viêt Nam, hoàn toàn kiểm soát xã hội về mọi lãnh vực.

2-      Chính quyền cộng sản tại Việt Nam không tôn trọng các quyền làm người; xóa bỏ mọi quyền tự do công dân; xử dụng hệ thống tư pháp hoàn toàn bất công do đảng CS kiểm soát và khống chế; áp dụng điều khoản 88 luật hình sự để bắt bớ, giam cầm, xét xử công dân một cách tùy tiện; đàn áp những nhà hoạt động vì dân chủ, đòi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, chống bất công, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ trước sự xâm lăng của nhà cầm quyền CS Bắc Kinh.

3-      Nhà cầm quyền CSVN đã không tuân thủ sự cam kết tôn trọng bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền  và các Công Ước Quốc Tế về nhân quyền và dân quyền khi gia nhập tổ chức Liên Hiệp Quốc năm 1977.  Bản Tuyên Ngôn nêu rõ một quốc gia không được phép diễn giải bất cứ điều khoản nào trong Bản Tuyên Ngôn theo hướng ngầm cho phép quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào có những hành vi  hủy bỏ bất cứ quyền tự do nào ghi trong Bản tuyên ngôn“.

4-      Nhân dân Việt Nam đã trở thành nô lệ dưới một chính sách độc đoán của đảng CSVN mà không ai dám lên tiếng.

VÌ CÁC LÝ DO ĐÓ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trân trọng kiến nghị cùng LHQ và các nhà lãnh đạo quốc gia thế giới hãy áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN:

1-      Phải thực thi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền; tôn trọng những quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam;

2-      Trả tự do tức khắc và vô điều điện tất cả tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm… hiện đang bị sách nhiễu, tù đày, giam cầm bởi chế độ cộng sản tại Việt Nam.

3-      Thực thi các quyền tự do căn bản như: Tự do lập hội, tự do phát biểu ý kiến, tự do báo chí, bầu cử tự do, công dân phải được đối xử công bằng và bình đẳng; thiết lập một hệ thống tư pháp độc lập, xét xử phù hợp với luật pháp quốc tế.

4-      Thỉnh cầu các quốc gia thành viên LHQ không bỏ phiếu để nhà cầm quyền CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ cho đến khi họ thực hiện những điều kiện nói trên, nhằm giữ uy tín của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.Làm tại New York, ngày 10 tháng 12, 2012

BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu – BS Đỗ Văn Hội, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành -  GS. Phạm Văn Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát.

Đại diện cho:

32 thành viên của CĐNVQG LBHK (Vietnamese American Community Members)

Arkansas, AK; Arizona, AZ;  Allentown, PA;  Connecticut, CT;  Florida, FL;  Central Florida, FL; Tampa Bay, FL;  Jacksonville, FL;  South Florida, FL; New Hampshire, NH;  Pensacola, FL; Massachusetts, MA;  South New Jersey, NJ;  New York, NY; Philadelphia, PA;  Pennsylvania, PA; Pittsburgh, PA;  Nashville, TN;  St Louis, MO;  Houston, TX;  Dallas, TX ; South California, CA; Pomona. CA;  New Mexico, NM; Oklahoma City, OK; Hawaii, HI; New Jersey, NJ; Minnesota, MN; Tennessee, TN;  Louisiana, LA;  Lancaster, PA;  Northeast Pennsylvania, PA.

Những Thành Viên Hỗ Trợ (Supportive Members):

-       Mr. Hung T. Lai/ Delegate of Vietnamese Communities of Europe

-       Chau T Nguyen, President of Vietnamese Political Prisoner Organization

-       Peter T Nguyen, Esq, President/New York Vietnamese American Community Association – Tanh V. Nguyen, Counselor, the Federation of Vietnamese American Communities of the USA

-       Anh H Do, Former President/Vietnamese American Community of Washington D.C., Maryland and Virginia

-       Dinh H. Doan, Elected President/Vietnamese American Community of Washington D.C., Maryland and Virginia

-       Phuoc Van Ly, Chairman, the Active Task Force of  Northeast Region of the USA

-       Khai X Cao, President/Vietnamese American Community of New Hampshire

-       Binh T Nguyen, President/Vietnamese American Community of Massachusetts

-       Gioi V Tran,  President/Vietnamese American Community of Connecticut: member.

-       Nhiem D Nguyen,  President/Vietnamese American Community of  Pennsylvania

-       Tuoi V Luu, President/Vietnamese American Community of  Florida: member

-       Toan D Nguyen, President/Vietnamese American Community of  Philadelphia.

-       Rev. Thích Nguyên Trí (Buddhist) – Muoi H Le (Cao Dai) – Hung V Tran (Cao Dai)

-       Son K Vuong (Journalist) – Hiep M Nguyen, Editor/Hon Nuoc Magazine/Georgia: member – SBTN TV Station Reporter – Thu Nguyen (Community member) – Mai X Huynh (Community member).

-       Tara Thu Nguyen/ Vice President External Affairs/New York Vietnamese American Community Association: member.

-       Vietnamese American Community of Atlanta, GA and Others.

Attached is list of 2477 petitioners to High Commissioner of Human Rights Office


 

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Tường Trình Cuộc Biểu Tình Và Gặp Gỡ Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Tại Liên Hiệp Quốc New York ngày 10-12-2012

Tác giả : CDVN LBHK

New York, Dec 10, 2012. – Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Tổ Chức Liên Hiệp Quốc đã công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (Declaration of Universal Human Rights), kể từ đó, nhân quyền đã trở thành tiêu chuẩn cho cuộc sống của loài người trên trái đất

Năm nay, ngày 10 tháng 12, năm 2012, đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm ngày công bố bản TNQTNQ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đã tổ chức một cuộc biểu tình và gặp gỡ giới chức đại diện Cao Ùy Nhân Quyền tại trụ sở LHQ thành phố New York nhằm tố cáo CSVN vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, và nói lên khát vọng tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.

Hàng trăm đồng hương đủ mọi lứa tuổi, từ nhiều nơi đã không nề hà thời tiết khắt khe giá lạnh đổ về thành phố New York để tham dự. Họ đến bằng mọi phương tiện: bằng phi cơ, tự lái xe nhà, mướn xe bus, đáp xe lửa…, có phái đoàn phải đi trên 18 tiếng, tất cả đều hướng về Việt Nam, cùng một lòng tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do dân chủ, nhân quyền được tôn trọng. Người ta nhận thấy có Cộng Đồng từ các tiểu bang miền Đông Bắc, miền Đông Nam Hoa Kỳ, các tiểu bang xa hơn là Texas, Louisiana, Oregon, Nam California… Ngoài Hoa Kỳ, có đại diện từ Âu Châu, Canada.

Thành phần Ban Tổ Chức nòng cốt là Liên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, tổ chức đã từng sinh hoạt hữu hiệu trong nhiều năm qua, năm nay được sự hỗ trợ của Cộng Đồng Việt Nam Liên Bang Hoa Kỳ. Cộng Đồng New York lãnh phần điều hợp trực tiếp với Ls Nguyễn Thanh Phong (Chủ tịch), Ông Lương Phúc Thọ (PCT Nội vụ), cô Tara Thu (PCT Ngoại vụ), Thủ quỹ Nguyễn Sơn Hà, cùng với ông Nguyễn Văn Tánh, Cố Vấn, đã tích cực làm việc bất kể ngày đêm để chuẩn bị mọi phương tiện, đón tiếp các phái đoàn.

Các phái đoàn từ xa tạm trú tại khách sạn Carter của cố mạnh thường quân Trần Đình Trường. Có phái đoàn đến nơi vào lúc quá nửa đêm, được đại diện ban tổ chức tiếp đón nồng hậu. Đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ cũng có mặt để thăm hỏi.

Riêng phái đoàn từ Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn được hướng dẫn bởi quý ông Đỗ Hồng Anh (CT), ông Đoàn Hữu Định (tân CT vừa đắc cử), ông Lý Văn Phước, chủ tịch Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đã dùng xe bus khởi hành từ khu Eden sáng sớm tinh sương trong thời tiết gió lạnh để kịp khai mạc lúc 11 giờ sáng trước trụ sở LHQ. Các phái đoàn khác cũng lần lượt lái xe về từ các tiểu bang miền Đông đang trong cảnh mưa gió.

Lúc 9 giờ sáng thứ Hai 10-12-2012, xuất phát từ khách sạn Carter, đoàn người với cờ xí, biểu ngữ dưới thời tiết lạnh kéo nhau đi bộ trên đại lộ 43 hướng về Công Viên Ralph Bunche Park, ngay trước trụ sở LHQ, trên đại lộ 1st Avenue giữa đường E. 42 St. và E. 43 St. Có bà cụ trên 80 tuổi vẫn vui vẻ hang hái theo đoàn người dong ruổi vì quê hương. Khoảng 10 giờ, mặc dù chưa đến giờ khai mạc, đông đảo phái đoàn đã hiện diện. Người biểu tình xếp thành hàng ngũ, với biểu ngữ, cờ xí cầm tay hoặc giăng cao, hô to những khẩu hiệu đòi tự do dân chủ, đòi thực thi nhân quyền cho Việt Nam, bằng Anh và Việt Ngữ trước mặt tiền của Liên Hiệp Quốc.

Phái đoàn vào gặp Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền gồm có: LS Nguyễn Thanh Phong, chủ tịch CĐ New York, BS Võ Đình Hữu, CT HĐĐB CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ; Ô. Lai Thế Hùng, CĐNVQG Âu Châu; BS Đỗ Văn Hội: CT HĐCH/CĐNVQG/LBHK; Ô. Lưu Văn Tươi, CT CĐVN/FL; Ô. Nguyễn Trung Châu, Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam; Ô. Cao Xuân Khải: CT CĐ New Hampshire; Phái đoàn Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh Hải Ngoại (gồm 3 vị); Cô Tara Thu (CĐ NY); hai thành viên nữ giới làm nhiệm vụ ghi hình buổi gặp gỡ  là bà Nguyễn Anh Thư và Huỳnh Xuân Mai; Ông Hồng Anh, đài Tiếng Nước Tôi từ Georgia. Một số vị có tên trong danh sách nhưng vì đường sá trở ngại không đến kịp như quý Ô. Đỗ Hồng Anh, Đoàn Hữu Định, Lý Văn Phước, DS Nguyễn Đức Nhiệm, Trần Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Bình v.v..

Việc kiểm soát an ninh cổng rất chặt chẽ vì hôm nay là ngày Nhân Quyền. Cách đó không xa có hai cuộc biểu tình đòi nhân quyền, một của Pháp Luân Công với trên 5000 người tham dự; một của Tây Tạng, tuy ít nhưng rất nồng nhiệt.

Sau phần thủ tục an ninh, phái đoàn được một cô phụ tá người gốc Niger tên Rekia Soumana, gương mặt tươi cười, xuống tận nơi đón tiếp và hướng dẫn đến phòng họp xuyên qua nhiều dãy hành lang dài. Tại đây, Bà Ann Syauta, Văn Phòng Trưởng Cao Ủy Nhân Quyền tại trụ sở New York đã niềm nở đón tiếp phái đoàn.

Mở đầu, LS Nguyễn Thanh Phong ngỏ lời cám ơn Văn Phòng Cao Ủy đặc biệt nhận tiếp phái đoàn Việt Nam vào đúng ngày bận rộn khởi đầu cho tuần lễ Nhân Quyền do LHQ phát động nhằm cổ võ nhân quyền khắp thế giới. Kế đến, ông Lai Thế Hùng từ Âu Châu, người vốn có nhiều liên hệ với văn phòng Cao Ủy Trưởng từ Geneve, ngỏ đôi lời chào mừng.

BS Võ Đình Hữu, Trưởng Phái Đoàn, cám ơn Bà đại diện và phát biểu tổng quát về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Vì bà VP Trưởng là người Nam Dương do đó BS Hữu cũng đã cám ơn quốc gia Nam Dương đã giúp đỡ người Việt tỵ nạn tạm cư trước khi đến định cư tại các quốc gia tự do. Tiếp theo, BS Đỗ Văn Hội trình bày tóm tắt những vi phạm trầm trọng của CS Việt Nam với những hồ sơ vi phạm cụ thể. Kể từ 1975 đến nay,Việt Nam vẫn là một chế độ độc tài, độc đảng. Đảng CSVN tước bỏ mọi quyền tự do căn bản của người dân; các quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do lập hội, tự do bầu cử… đều bị phủ nhận. Ông nhấn mạnh đến hệ thống tư pháp bất công, hoàn toàn do đảng CSVN kiểm soát và khống chế, gần đây đã bắt bớ, giam cầm và xử tù một cách tùy tiện nhiều bloggers, nhà báo, sinh viên, nhạc sĩ, những người đòi hỏi tự do dân chủ, hoặc bày tỏ lòng yêu nước trước giặc ngoại xâm.

Ông Trần Viết Hùng, Tổng Thư Ký Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh Hải Ngoại kế tiếp trình bày hành động đàn áp tinh vi của nhà cầm CS đối với Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh và với các tôn giáo khác. Lần lượt một số đại biểu đã bổ túc tình hình đàn áp tại Việt Nam. Ngày hôm trước, Chủ Nhật, công an đã bắt giữ nhiều người biểu tình chống TC tại Sài gòn và Hà Nội.

Bản Kiến Nghị 4 điểm do BS Đỗ Văn Hội trình bày về tình hình Nhân Quyền Việt Nam kể từ 1975 đến nay với kết luận người dân Việt Nam trở thành nô lệ của đảng CSVN. Bản kiến nghị yêu cầu Cao Ủy Nhân Quyền LHQ và các nhà lãnh đạo quốc gia thế giới áp lực buộc CSVN phài tôn trọng bản TNQTNQ, trả quyền tự do căn bản cho người dân, thả tất cả tù nhân chính trị, tôn giáo, tù nhân lương tâm, và cuối cùng (điểm 4) yêu cầu các quốc gia thành viên “không bỏ phiếu cho CSVN vào HĐNQ/LHQ cho đến khi các điều kiện nêu trên được thỏa mãn”. Bản kiến nghị được ký tên bởi Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ với 32 Cộng Đồng Thành Viên và nhiều cộng đồng, tổ chức, thành viên khác hỗ trợ (xin xem ở dưới). Phái đoàn đã trao tận tay vị đại diện Cao Ủy những tài liệu cập nhật về Nhân Quyền Việt Nam, danh sách ký tên trên website Change.org yêu cầu ngăn chận CSVN vào HĐNQ/LHQ, và bản Thỉnh Nguyện Thư của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam do Ông Nguyễn Trung Châu đệ trình.

Bà Syauta đã bày tỏ sự quan tâm vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Bà hứa sẽ chuyển tất cả hồ sơ và Bản Kiến Nghị đến Văn Phòng Cao Ùy Trưởng ở Geneve và sẵn sàng đón nhận những tin tức cập nhật về nhân quyền tại Việt Nam qua email.

Buổi gặp gỡ kết thúc vào lúc 1 giờ trưa, thời gian khá dài so với thời lượng được ấn định là 45 phút. Phái đoàn đã chụp hình lưu niệm với bà Văn Phòng Trưởng, cuối cùng mọi người được hướng dẫn trở ra đại lộ số 1, nơi các phái đoàn của Người Việt Quốc gia đang biểu tình và chờ đợi kết quả.

*

Trong lúc đó, trước trụ sở LHQ, đoàn biểu tình của Người Việt Quốc Gia với khí thế bừng bừng dưới thời tiết giá lạnh, đã bày tỏ căm phẫn với chế độ CS tại Việt Nam hiện nay.

Hiện diện trong buổi biểu tình gồm các Cộng Đồng hoặc đồng hương Người Việt Quốc Gia từ New Hampshire, Massachusetts  Connecticut, New Jersey, New York, Philadelphia, Pennsylvania, DC, Maryland, Virginia, Florida, Georgia, Texas, Oregon, New Orleans, Nam Cali v.v.. và từ Âu Châu, Canada. Các cơ quan truyền thông gồm có SBTN Philadelphia, SBTN Massachusetts; đài Phát Thanh VNHN từ New Jersey với ông Nguyễn Tường Thược làm giám đốc; Ông Vương Kỳ Sơn giám đốc đài VNHN từ New Orleans trực tiếp truyền thanh qua Pal talk; đặc biệt 2 phóng viên trẻ từ Massachusetts là anh Nguyễn Tấn Toàn và cô Châu Ngọc trực tiếp truyền tiếng về Việt Nam và thế giới qua hệ thống Pal talk.

Khởi đầu đúng 11 giờ sáng bằng thủ tục chào quốc kỳ Việt Mỹ, phút mặc niệm tưởng nhớ những nguời đã hy sinh cho chính nghĩa tự do dân tộc. Ông Nguyễn Văn Tánh, người điều hợp tổng quát tuyên bố khai mạc, cám ơn các phái đoàn đã về tham dự, và nói lên ý nghĩa của cuộc biểu tình đúng kỷ niệm 64 năm ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Kế đến, các vị chủ tịch Cộng Đồng đã lần lượt phát biểu về các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, về những thảm họa do CSVN đưa lại cho đất nước sau 37 năm cầm quyền, gồm các vị: Ô. Đỗ Hồng Anh (đương kim chủ tịch) và Ô. Đoàn Hữu Định (chủ tịch vừa đắc cử CĐ vùng HTĐ); Ô. Lý Văn Phước (cựu chủ tịch CD HTD, chủ tịch Ủy Ban Phối Hợp Đấu tranh vùng Đông Bắc Hoa Kỳ); Ô. Nguyễn Đình Toàn (Chủ tịch CĐNVQG Phila), Ô. Trần Quán Niệm (CT CĐNVQG Nam New Jersey, kiêm TTK HĐĐB/CĐNVQG/LBHK), DS Nguyễn Đức Nhiệm (CT CĐNVQG Pennsylvannia), Ô. Nguyễn Thanh Bình (CT CĐNVQG Massachussetts); Ông Trấn Văn Giỏi (CT CĐNVQG Connecticut); DS Trần Quang Tuấn từ Mass, và nhiều đại diện tổ chức, đoàn thể khác cũng có dịp lên tiếng trong cuộc biểu tình.

Bản Thông Cáo Báo Chí (Press Release) của Ban Tổ Chức cũng được phổ biến trong dịp này tố cáo CSVN đàn áp người dân và nói lên ước nguyện của cộng đồng Việt Nam hải ngoại lên tiếng thay cho 90 triệu đồng bào trong nước đòi tự do, dân chủ, và nhân quyền cho Việt Nam (xem ở phần dưới).

Khí thế cuộc biểu tình thật sôi nổi, bừng bừng, cuối cùng dâng lên tột độ khi một quan tài đỏ bằng giấy tượng trưng cho chế độ cộng sản tại Việt Nam đã được mọi người đạp đổ và dẫm nát, nói lên sự căm phẫn của người dân trong và ngoài nước đối với tập đoàn cai trị CSVN hiện nay.

Vừa lúc đó, phái đoàn từ trong trụ sở LHQ xuất hiện trước đoàn biểu tình. LS Nguyễn Thanh Phong trình bày sơ lược cuộc gặp gỡ trong trụ sở LHQ. BS Võ Đình Hữu, đại diện cho CĐNVQG/LBHK chào mừng đồng hương và tường trình khái quát về cuộc họp mặt với bà VP Trưởng. BS Đỗ Văn Hội tường trình kế tiếp nội dung chi tiết về cuộc gặp gỡ với bà Ann Syaula như đã trình bày ở phần trên. Ông Trần Viết Hùng, TTK đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tại Hải Ngoại tường thuật tóm tắt phần trình bày của ông. Ông Lai Thế Hùng, từ CĐNVQG Âu Châu đã tóm tắt bản tuyên cáo được trao cho Văn Phòng Trưởng Cao Ủy NQ. Ông Lưu Văn Tươi cũng nói lên cảm nghĩ về những diễn tiến vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và kêu mọi người cùng siết chặt tay nhau cùng tranh đấu.

Cuộc biểu tình và gặp gỡ Văn Phòng Cao Ủy kết thúc vào lúc 1 giờ 30 sau phần cảm ơn của ông Nguyễn Văn Tánh thay mặt ban tổ chức đến đồng bào đã về tham dự biểu tình. Bữa ăn “tay cầm” được diễn ra kế tiếp dưới trời mưa lất phất, gió lạnh buốt da, nhưng ai nấy đều cảm thấy ngon miệng vì họ vừa đạt được mục đích đề ra là vận động nhân quyền cho đồng bào quốc nội đang ngóng chờ. Xa xa, vang vọng âm thanh đoàn biểu tình của Tây Tạng và Pháp Luân Công phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng, đòi hỏi cộng sản Bắc Kinh phải trả độc lập cho Tây Tạng và tự do cho dân tộc Trung Hoa.

Trong dịp này, nhờ sự tận tình giúp đỡ của Ban Giám Đốc và Nhân Viên khách sạn Carter tọa lạc tại trung tâm thành phố New York đã làm dịu đi những khó khăn, nặng nhọc, và ấm lòng những đồng hương từ xa đội mưa lướt gió về dự, để cuộc tranh đấu đòi nhân quyền cho đồng bào quốc nội thành công mỹ mãn.

Trước đó và cũng trong cùng ngày, khắp nơi trên hoàn cầu, người Việt Quốc Gia đã có nhiều nỗ lực tranh đấu cho cùng mục tiêu nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Tại Quốc nội, đồng bào biểu tình chống Trung Cộng, sự thực trong tâm tư là đòi hỏi tự do và nhân quyền cho chính mình, bất chấp bị Công an bắt bớ. Với tinh thần đó, với khí thế đó, chắc chắn ngọn gió tự do, cơn bão nhân quyền sẽ quét sạch chế độ cộng sản tại Việt Nam, để toàn dân hưởng cảnh tự do, thái hòa trong một ngày không xa.

Ban Báo Chí
Cộng Đồng Người Việt Quôc Gia
Liên Bang Hoa Kỳ

 

Bản Kiến Nghị Nhân Quyền

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LB HOA KỲ

============================================

 KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Ông TTK Liên Hiệp Quốc – Bà Cao Ủy Nhân Quyền Navi PillayQuý Vị Lãnh Đạo Quốc Gia Thế GiớiVề Những Vi Phạm Nhân Quyền Của Nhà Cầm Quyền CSVNXÉT RẰNG:1-      Kể từ ngày 30-4-1975, đảng CSVN vẫn tiếp tục áp đặt một chế độ độc đảng tại Viêt Nam, hoàn toàn kiểm soát xã hội về mọi lãnh vực.

2-      Chính quyền cộng sản tại Việt Nam không tôn trọng các quyền làm người; xóa bỏ mọi quyền tự do công dân; xử dụng hệ thống tư pháp hoàn toàn bất công do đảng CS kiểm soát và khống chế; áp dụng điều khoản 88 luật hình sự để bắt bớ, giam cầm, xét xử công dân một cách tùy tiện; đàn áp những nhà hoạt động vì dân chủ, đòi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, chống bất công, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ trước sự xâm lăng của nhà cầm quyền CS Bắc Kinh.

3-      Nhà cầm quyền CSVN đã không tuân thủ sự cam kết tôn trọng bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền  và các Công Ước Quốc Tế về nhân quyền và dân quyền khi gia nhập tổ chức Liên Hiệp Quốc năm 1977.  Bản Tuyên Ngôn nêu rõ một quốc gia không được phép diễn giải bất cứ điều khoản nào trong Bản Tuyên Ngôn theo hướng ngầm cho phép quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào có những hành vi  hủy bỏ bất cứ quyền tự do nào ghi trong Bản tuyên ngôn“.

4-      Nhân dân Việt Nam đã trở thành nô lệ dưới một chính sách độc đoán của đảng CSVN mà không ai dám lên tiếng.  VÌ CÁC LÝ DO ĐÓ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trân trọng kiến nghị cùng LHQ và các nhà lãnh đạo quốc gia thế giới hãy áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN:1-      Phải thực thi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền; tôn trọng những quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam;

2-      Trả tự do tức khắc và vô điều điện tất cả tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm… hiện đang bị sách nhiễu, tù đày, giam cầm bởi chế độ cộng sản tại Việt Nam.

3-      Thực thi các quyền tự do căn bản như: Tự do lập hội, tự do phát biểu ý kiến, tự do báo chí, bầu cử tự do, công dân phải được đối xử công bằng và bình đẳng; thiết lập một hệ thống tư pháp độc lập, xét xử phù hợp với luật pháp quốc tế.

4-      Thỉnh cầu các quốc gia thành viên LHQ không bỏ phiếu để nhà cầm quyền CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ cho đến khi họ thực hiện những điều kiện nói trên, nhằm giữ uy tín của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.Làm tại New York, ngày 10 tháng 12, 2012

BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu – BS Đỗ Văn Hội, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành -  GS. Phạm Văn Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát.
32 thành viên của CĐNVQG LBHK (Vietnamese American Community Members)

Arkansas, AK; Arizona, AZ;  Allentown, PA;  Connecticut, CT;  Florida, FL;  Central Florida, FL; Tampa Bay, FL;  Jacksonville, FL;  South Florida, FL; New Hampshire, NH;  Pensacola, FL; Massachusetts, MA;  South New Jersey, NJ;  New York, NY; Philadelphia, PA;  Pennsylvania, PA; Pittsburgh, PA;  Nashville, TN;  St Louis, MO;  Houston, TX;  Dallas, TX ; South California, CA; Pomona. CA;  New Mexico, NM; Oklahoma City, OK; Hawaii, HI; New Jersey, NJ; Minnesota, MN; Tennessee, TN;  Louisiana, LA;  Lancaster, PA;  Northeast Pennsylvania, PA.

Những Thành Viên Hỗ Trợ (Supportive Members):

-       Mr. Hung T. Lai/ Delegate of Vietnamese Communities of Europe

-       Chau T Nguyen, President of Vietnamese Political Prisoner Organization

-       Peter T Nguyen, Esq, President/New York Vietnamese American Community Association – Tanh V. Nguyen, Counselor, the Federation of Vietnamese American Communities of the USA

-       Anh H Do, Former President/Vietnamese American Community of Washington D.C., Maryland and Virginia

-       Dinh H. Doan, Elected President/Vietnamese American Community of Washington D.C., Maryland and Virginia

-       Phuoc Van Ly, Chairman, the Active Task Force of  Northeast Region of the USA

-       Khai X Cao, President/Vietnamese American Community of New Hampshire

-       Binh T Nguyen, President/Vietnamese American Community of Massachusetts

-       Gioi V Tran,  President/Vietnamese American Community of Connecticut: member.

-       Nhiem D Nguyen,  President/Vietnamese American Community of  Pennsylvania

-       Tuoi V Luu, President/Vietnamese American Community of  Florida: member

-       Toan D Nguyen, President/Vietnamese American Community of  Philadelphia.

-       Rev. Thích Nguyên Trí (Buddhist) – Muoi H Le (Cao Dai) – Hung V Tran (Cao Dai)

-       Son K Vuong (Journalist) – Hiep M Nguyen, Editor/Hon Nuoc Magazine/Georgia: member – SBTN TV Station Reporter – Thu Nguyen (Community member) – Mai X Huynh (Community member).-       Tara Thu Nguyen/ Vice President External Affairs/New York Vietnamese American Community Association: member.-       Vietnamese American Community of Atlanta, GA and Others.

Attached is list of 2477 petitioners to High Commissioner of Human Rights Office


 

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Thỉnh nguyện thư phản đối VN gia nhập Hội đồng nhân quyền LHQ (RFA)

Khánh An, phóng viên RFA
2012-10-16

Sau khi Việt Nam chính thức nộp đơn xin gia nhập Hội đồng nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2013 – 2016, nhiều thỉnh nguyện thư kêu gọi LHQ không chấp thuận và điều tra về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

AFP PHOTOLinh mục Nguyễn Văn Lý tại phiên xử ở Thừa Thiên Huế hôm 30-3-2007.

Kêu gọi 100.000 chữ ký

Trong vài ngày qua, có hai thỉnh nguyện thư nhận được khá nhiều sự hưởng ứng từ các trang thông tin điện tử và cộng đồng mạng. Một là thỉnh nguyện thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và các lãnh đạo thế giới kêu gọi ngăn chặn Việt Nam gia nhập Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hai là thỉnh nguyện thư “Triệu con tim, một tiếng nói” vận động cho nhân quyền Việt Nam do Đài truyền hình SBTN phát động cùng với sự tham gia của đảng Việt Tân và một số tổ chức nhân quyền khác. Mục tiêu về số lượng chữ ký của hai thỉnh nguyện thư trên lần lượt là 10.000 và 100.000 (từ hôm nay 15/10 đến hết ngày quốc tế nhân quyền 10/12/2012).

Cả hai thỉnh nguyện thư trên đều nêu bật lên tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. Qua đó, những trường hợp điển hình như vụ xử án nặng các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSaigon, các thanh niên Công giáo, Tin Lành ở miền Trung đã được nhắc đến.

Nói về việc phát động thỉnh nguyện thư mang tên “Triệu con tim, một tiếng nói”, nghệ sĩ Trúc Hồ, chủ nhân đài SBTN, cho biết:

Không chấp nhận cho một quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng lại là một thành viên của Ủy ban bảo vệ nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc.Nghệ sĩ Trúc Hồ

“Cái quan trọng là chúng ta phải trả lời cho Đảng Cộng Sản Việt Nam biết là người dân ở hải ngoại, những người yêu chuộng tự do không chấp nhận những bản án đó, không chấp nhận cho một quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng đứng hạng bét của thế giới mà lại là một thành viên của Ủy ban bảo vệ nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc.”

Đối với những người quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, khi được hỏi, hầu hết đều cho rằng nếu Việt Nam được chấp thuận vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì đây sẽ là một sai lầm lớn của tổ chức quốc tế uy tín này. Ngoài ra, phong trào đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cũng sẽ gặp những thử thách và bất lợi trong tương lai.

Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói với Đài Á Châu Tự Do từ Nha Trang:

“Với tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra mà Việt Nam được chấp thuận có chân trong Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì tình trạng vi phạm nhân quyền sẽ diễn ra ngày càng trắng trợn và sẽ có nhiều đàn áp khốc liệt hơn.”

Cũng cùng một suy nghĩ với blogger Mẹ Nấm, thượng tọa Thích Không Tánh từ Sài Gòn, đưa ra dẫn chứng từ các sự kiện trong quá khứ mà cụ thể là những vụ đàn áp ngày càng nhiều và mạnh tay đối với các tổ chức tôn giáo sau khi Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo. Ông nói:

“Cũng giống như trước đây khi Hoa Kỳ còn để Việt Nam trong danh sách CPC (Những quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo) thì Việt Nam còn có sự e dè. Nhưng khi Hoa Kỳ rút Việt Nam ra khỏi CPC thì lúc bấy giờ họ mạnh dạn đàn áp anh em, năm nào cũng tù đày, đàn áp những người yêu nước.”

 

VanGiang04242012-200.jpg
Hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động, bộ đội được huy động đến xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm 24-04-2012 để cưỡng chế 70 hecta đất xây dựng khu đô thị Ecopark. Citizen photo.

Theo blogger Mẹ Nấm, vấn đề Liên Hiệp Quốc có chấp thuận hay không đối với đơn xin gia nhập của Việt Nam sẽ có tác động rất lớn đến phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Thế nhưng không phải ai cũng biết và quan tâm đến vấn đề này. Cô cho biết:“Thật sự đối với người trong nước, việc (Việt Nam) tham gia Hội đồng nhân quyền còn làm một cái gì đó xa vời. Mọi người không quan tâm lắm, tại vì thứ nhất là không đủ thông tin, thứ hai là không nhìn ra cái nguy cơ như vậy.”

Trở lại với việc ký thỉnh nguyện thư, hiện cả hai thỉnh nguyện thư đều đã đạt trên dưới 2.000 chữ ký từ khắp nơi trên thế giới. Nghệ sĩ Trúc Hồ cho biết ngoài mục tiêu đầu tiên là phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, thỉnh nguyện thư còn là một công cụ thể hiện sự đoàn kết của người Việt trên toàn thế giới đối với việc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước.

“Đầu tiên là chúng ta phải đoàn kết lại, tất cả mọi người Việt Nam trong nước và hải ngoại, cùng một tiếng nói, nói lên sự thật, nói lên những đàn áp dân chúng, những bất công mà người dân phải chịu đựng. Cho nên đây là một việc làm rất cần thiết. Kết quả hay không thì tùy theo tình hình của thế giới. Thế giới này có nhiều cái liên quan với nhau trong thời đại mới bây giờ. Nhưng bổn phận của một công dân Việt Nam thì chúng ta phải hành động để nói cho Đàng Cộng Sản Việt Nam biết là các anh càng đàn áp người dân yêu nước thì chúng tôi, những người Việt ở hải ngoại, càng chống các anh mạnh hơn nữa.”

Yêu cầu VN tôn trọng nhân quyền

Trong thời gian qua, có khá nhiều thỉnh nguyện thư từ nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước kêu gọi chính quyền Việt Nam phải tôn trọng vấn đề nhân quyền. Tuy vậy tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam vẫn không được cải thiện, thậm chí có chiều hướng nặng nề hơn. Chính vì thế, blogger Mẹ Nấm cho rằng việc ký thỉnh nguyện thư không thôi chưa đủ mà cần phải kết hợp thêm nhiều hành động khác. Cô nói:

VN mà được chấp thuận có chân trong Hội đồng nhân quyền LHQuốc thì tình trạng vi phạm nhân quyền sẽ diễn ra ngày càng trắng trợn và sẽ có nhiều đàn áp khốc liệt hơn.Blogger Mẹ Nấm

“Với việc vận động 100.000 chữ ký mà nếu bây giờ có hơn 100.000 đi chăng nữa mà mình không có hành động gì mạnh hơn, cả bên trong và bên ngoài cùng hành động, thì Quỳnh nghĩ nó sẽ không đi tới đâu. Cho nên nếu mọi người ngoài việc kêu gọi ký trên mạng mà có những người bên ngoài can đảm làm những cuộc vận động nho nhỏ thành nhóm, xuất hiện ở nhiều nơi, tại vì thực sự mình chưa tận dụng được hết số người Việt kiều ở ngoài, chưa tham gia hết được, trong khi đó, người ở trong nước thì thiếu thốn thông tin về chuyện này.”

Theo blogger Mẹ Nấm, nếu có thêm những nhóm hay cá nhân kêu gọi và giải thích cho người dân trong thực tế để họ ý thức hơn về vấn đề nhân quyền thì sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cả cô và thượng tọa Thích Không Tánh đều cho rằng việc ký thỉnh nguyện thư vẫn là một việc làm cần thiết hiện nay. Thượng tọa nói:

“Mình có lòng như thế nào thì phải nói lên tấm lòng và ý nguyện của mình. Không phải vì vấn đề không hiệu quả hoặc thế giới không quan tâm, lơ là mà bổn phận của người dân Việt mình đối với quê hương, đất nước, (nếu) mình cũng theo đó mà tiêu cực đi hay cầu an thì Việt Nam khó mà có dân chủ, nhân quyền được.”

Được biết, tất cả các chữ ký trong những thỉnh nguyện thư sẽ được mang đến trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại Geneve, Thụy Sỹ vào ngày quốc tế nhân quyền 10/12 sắp tới. Ngoài việc nhận chữ ký cho thỉnh nguyện thư, websitehttp://www.democracyforvietnam.net/ còn hướng dẫn cách gọi điện thoại và fax ý kiến phản đối đến các đại sứ quán của Việt Nam ở các nước.

Để ký thỉnh nguyện thư, quý vị có thể vào các đường dẫn sau:

Phản đối CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

Và http://www.democracyforvietnam.net/

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | 1 Comment

Phản đối Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

Một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva

18.10.2012

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Việt trong và ngoài nước cùng lên tiếng phản đối việc Hà Nội ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2014-2016.Trong bản lên tiếng vừa được phổ biến ra công luận, các tổ chức đồng ký tên bao gồm Ủy ban Nhân quyền Việt Nam và Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền Việt Nam có trụ sở ở Việt Nam cùng với Qũy Tù nhân Lương tâm, Tập hợp Vì Nền Dân Chủ, và Ủy ban Cứu người Vượt biển BPSOS có trụ sở ở Mỹ và Australia khẳng định Việt Nam chưa xứng đáng đứng vào cơ cấu liên chính phủ của Liên hiệp quốc có nhiệm vụ xem xét các vụ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới.

Cả thế giới đều thấy rằng chính quyền Hà Nội vi phạm rất trắng trợn quyền tự do lên tiếng của người dân, điển hình như các vụ xử blogger như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSG, hoặc đàn áp các cuộc biểu tình của dân oan hay của những người muốn lên tiếng về chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa
Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế.

Bản lên tiếng nêu rõ với những thành tích chà đạp nhân quyền trầm trọng, chính quyền Việt Nam không đủ tư cách của một thành viên hiểu và tôn trọng đầy đủ các quyền con người để phân xử sự vi phạm nhân quyền của các nước khác.

Bản lên tiếng nói ‘Chúng tôi hoặc là những nạn nhân của những vi phạm nhân quyền ngay trên đất nước chúng tôi, hoặc phải sống lưu vong ngoài Việt Nam vì kết quả của đàn áp khốc liệt mà chính quyền Việt Nam không bao giờ nương tay’ ‘kịch liệt phản đối chính quyền Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà không hề có tiến bộ nào trong việc tôn trọng và tuân thủ Tuyên ngôn Nhân quyền 1948’.

Từ Việt Nam, Bác sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế, đại diện Tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ, nhấn mạnh thông điệp chính của bản lên tiếng này:

“Việt Nam không đủ tư cách để ứng cử hay trở thành hội viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Những người ra ứng cử phải đại diện cho những nước có thành tích nhân quyền tương đối tốt để có thể lên tiếng tranh đấu cho những vụ vi phạm nhân quyền ở nước khác. Hiện giờ cả thế giới đều thấy rằng chính quyền Hà Nội vi phạm rất trắng trợn quyền tự do lên tiếng của người dân, điển hình như các vụ xử blogger như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSG chẳng hạn, hoặc đàn áp các cuộc biểu tình của dân oan hay của những người muốn lên tiếng về chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa, hoàn toàn là những sự lên tiếng có tính cách ôn hòa. Chúng tôi muốn lên tiếng để nói cho cả thế giới, cho tất cả các thành viên của Liên hiệp quốc, cho các thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc biết rằng Hà Nội không xứng đáng và không đủ tư cách để ứng cử.”

Bản lên tiếng tố cáo chính quyền Hà Nội ngày càng tăng cường các hình thức trấn áp và đe dọa những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền trong nước, bất chấp những nỗ lực của giới bảo vệ nhân quyền quốc tế và nguyện vọng dân chủ chính đáng của người dân.

Các tổ chức đồng ký tên trong bản lên tiếng nói Việt Nam trở thành nhà tù của những ai dám lên tiếng chỉ trích chính phủ và đòi các quyền tự do căn bản. Bản lên tiếng nêu rằng từ đầu năm tới nay, ít nhất 37 người chỉ vì thực thi quyền căn bản của công dân một cách ôn hòa mà bị lãnh án tù dựa vào các tội danh mơ hồ trong Bộ luật Hình sự như “tuyền truyền chống nhà nước”, “âm mưu lật đổ chính quyền”, “lợi dụng quyền tự do dân chủ” và “phá hoại chính sách đoàn kết”. Hiện vẫn còn mấy mươi người khác bị giam giữ chưa đưa ra xét xử.

Bản lên tiếng kêu gọi chính quyền Hà Nội trước tiên phải cải thiện thành tích nhân quyền, phóng thích tù nhân chính trị và tôn giáo để đủ tư cách ứng cử hay trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.

“Họ bỏ tù trên chục năm đối với những người thực thi quyền bày tỏ quan điểm cá nhân như Điếu Cày hay Tạ Phong Tần…cách hành xử như vậy hoàn toàn không xứng đáng để Việt Nam ngồi vào chiếc ghế của Hội đồng Nhân quyền LHQ”
Phil Robertson, HRW.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc UNHRC ra đời năm 2006 được xem là một tòa án công luận chuyên xem xét và phê phán vi phạm nhân quyền của các nước trên thế giới.

Việt Nam hiện đang vận động sự ủng hộ của các nước trong nỗ lực ứng cử vào Hội đồng UNHRC. Bên lề Hội nghị thường niên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28/9, Ngoại Trưởng các nước Đông Nam Á lên tiếng ủng hộ Hà Nội.

Tuy nhiên, sau hàng loạt các vụ bắt giam và xét xử những nhà hoạt động nhân quyền trong nước đặc biệt là sau phiên xử blogger Điếu Cày, phản đối của giới bảo vệ nhân quyền quốc tế trước ý định của Hà Nội muốn gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ngày càng dâng cao.

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á trong tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, nói:

“Họ bỏ tù trên chục năm đối với những người thực thi quyền bày tỏ quan điểm cá nhân như Điếu Cày hay Tạ Phong Tần. Thật quá tàn nhẫn. Điều này hoàn toàn trái ngược với cam kết của Hà Nội về tôn trọng nhân quyền và cách hành xử như vậy hoàn toàn không xứng đáng để Việt Nam ngồi vào chiếc ghế của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.”

Nghị quyết thành lập Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ngày 15/3/2006 có nêu rõ các thành viên trong Hội đồng Nhân quyền phải đạt tiêu chuẩn cao nhất trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền căn bản của con người.

http://www.voatiengviet.com/media/video/1529381.html

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | 2 Comments

Gia đình nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình lên tiếng

Thứ Tư, 31/10/2012

Gia đình nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình lên tiếng

Nhạc sĩ Việt Khang (trái) bị kết án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế trong khi nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, 37 tuổi, bị mức án 6 năm tù giam và 2 năm quản chế

CỠ CHỮ

31.10.2012

Mười năm tù Việt Nam dành cho hai nhạc sĩ tác giả của các bài hát yêu nước phản đối bất công xã hội và chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam đang dấy lên những quan ngại trong giới yêu chuộng và bảo vệ nhân quyền cả trong lẫn ngoài nước. Nhạc sĩ Việt Khang bị kêu án 4 năm tù và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình lãnh 6 năm tù sau 5 giờ xét xử tại một phiên tòa ở Sài Gòn hôm 30/10.

Phiên tòa được gọi là công khai nhưng chính thân nhân của bị can không được mời tham dự. Người thân của hai nhạc sĩ cho biết sau khi đấu tranh trước cổng tòa, họ mới được cho vào phòng theo dõi phiên xử qua màn hình của tòa án.

Diễn biến phiên xử như thế nào và phản ứng của gia đình bị can trước bản án này ra sao? Trà Mi ghi nhận qua cuộc trao đổi với anh ruột của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình.

Anh Trần Văn Việt: Vô trong đó mình chỉ được vào giống như một phòng cách ly, chứ đâu phải được vô trực tiếp phiên tòa.

VOA: Anh ngồi bên ngoài phòng theo dõi qua màn hình?

Anh Trần Văn Việt: Dạ.

VOA: Bên gia đình anh Việt Khang có mấy người được vào?

Anh Trần Văn Việt: Được hai người gồm mẹ và vợ của Việt Khang.

VOA: Anh có ghi nhận sự hiện diện của ai khác nữa ngoài gia đình hai bị can không?

Anh Trần Văn Việt: Xung quanh là công an hết. Họ ngồi kế bên luôn. Tất cả các máy quay của họ quay hết.

VOA: Còn báo giới hay nhân viên ngoại giao nước ngoài thì sao thưa anh?

Anh Trần Văn Việt: Các nhà báo thì ngồi một bên. Báo chí nước ngoài họ lại ngồi ở một phòng khác nữa.

VOA: Qua màn hình, anh có được theo dõi thông suốt vụ xử từ đầu chí cuối không?

Giờ dù có tội hay không có tội, họ cũng cho là mình có tội rồi. Họ bắt mình ‘có’ hoặc ‘không’ thì cũng phải chấp nhận thôi. Khi kết thúc, tòa có hỏi hai bị can có ước nguyện gì. Bình và Khang nói giờ chỉ xin tòa xem xét khoan hồng để được về sớm lo cho gia đình, cho mẹ già và vợ con.
Trần Văn Việt, anh của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình.
Anh Trần Văn Việt: Những lời Bình và Khang nói, ở ngoài tụi em coi bị cắt, một lát sau họ mới bật lên lại. Luật sư tranh cãi thì chánh tòa bác bỏ, không cho nói. Họ kêu ngưng ngay, không nói nữa. Em thấy bất công và quá đáng.

VOA: Tại tòa, anh Bình và anh Khang có được phát biểu, có được trình bày những lý lẽ không?

Anh Trần Văn Việt: Phát biểu vừa nói lên là họ bác bỏ, không cho nói. Tòa có hỏi chỉ được trả lời có hay không thôi.

VOA: Vì sao có sự khác biệt giữa bản án của anh Bình và anh Khang? Một người bị 4 năm, một người bị 6 năm. Có yếu tố nào dẫn tới sự chênh lệch đó?

Anh Trần Văn Việt: Bình khác với Việt Khang. Việt Khang chỉ có bài hát thôi. Còn Bình vừa vì bài hát, vừa vì rải truyền đơn. Nhưng truyền đơn không phải chống đối nhà nước, mà nói lên bức xúc của đất nước mình bị Trung Quốc chiếm Hoàng Sa-Trường Sa. Còn Việt Khang thì vì sáng tác nhạc, giao lưu trên mạng mà họ gọi là ‘lôi kéo mọi người để tạo nên một tổ chức chống đối nhà nước’. Họ nói vậy đó.

VOA: Hai anh Khang và Bình phản biện thế nào trước những điều bị cáo buộc?

Anh Trần Văn Việt: Khang chỉ đấu tranh về những lời bài hát. Khang vừa nói được những câu đó thì chủ tọa cắt, kêu không được nói, coi như đâu nói được gì.

VOA: Lời cuối cùng của anh Bình và Khang tại tòa anh ghi nhận được là gì? Họ có thái độ gọi là ‘nhận tội, xin khoan hồng’ hay không?

Anh Trần Văn Việt: Giờ dù có tội hay không có tội, họ cũng cho là mình có tội rồi. Họ bắt mình ‘có’ hoặc ‘không’ thì cũng phải chấp nhận thôi. Khi kết thúc phiên tòa, tòa có hỏi hai bị can có ước nguyện gì. Bình và Khang nói giờ chỉ xin tòa xem xét khoan hồng để được về sớm lo cho gia đình, cho mẹ già và vợ con.

VOA: Là người đại diện gia đình, anh muốn nói gì về bản án này?

Anh Trần Văn Việt: Em chỉ mong nhà nước bên này xem xét lại, giảm mức án cho Bình và Khang, chứ bây giờ nói chuyện được thả về thì hy hữu lắm. Chỉ có mong giảm án xuống thôi chứ hy vọng được thả về thì không có đâu.

VOA: Đối với gia đình, bản án này có ý nghĩa thế nào?

Anh Trần Văn Việt: Em thấy đó là điều bất công. Khang và Bình bức xúc trước việc đất nước đang bị Trung Quốc xâm chiếm và cách đối xử của chính quyền với người dân. Trăn trở và ý chí của họ về tinh thần dân tộc rất mãnh liệt. Bình là một người hăng hái sinh hoạt bên ngoài. Ở nhà thờ, sinh hoạt của Bình coi như ai cũng biết hết. Bình vừa công tác xã hội, vừa công tác trong nhà thờ, đi về các vùng sâu-vùng xa để cắt tóc, khám bệnh, phân phát quần áo cho thiếu nhi..v.v…

VOA: Gia đình có dự định gì sắp tới trước bản án dành cho anh Bình?

Anh Trần Văn Việt: Hỏi qua luật sư được biết mình cũng không được kháng án, chỉ có Bình với Khang mới được kháng án thôi. Ngày mai em đi thăm Bình. Nếu được gặp mặt, mình cũng trao đổi để khuyên Bình kháng án.

VOA: Hồi nãy anh có nói bản án này đối với gia đình là một sự bất công. Nhưng với xã hội và với thế giới, bản án của anh Bình và anh Khang nói lên điều gì, theo anh?

Anh Trần Văn Việt: Những phiên tòa xử các vụ như vậy thứ nhất là bất công, thứ hai cho thấy ý chí của người Việt Nam bảo vệ dân tộc rất mãnh liệt. Có nhiều người không dám nói lên mà Bình, Khang, hoặc blogger Điếu Cày dám nói lên. Những người đó ý chí của họ rất mãnh liệt. Họ dám nói lên những bức xúc trước việc đất nước bị xâm chiếm.

VOA: Cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Phiên tòa xét xử nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang

Phiên tòa xét xử nhạc sỹ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang

Dân Làm Báo - Kết thúc phiên xử sáng nay (30/10/2012), tại Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh – 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhạc sỹ Trần Vũ Anh Bình bị kết án 6 năm tù giam, nhạc sỹ Việt Khang bị kết án 4 năm tù giam, và mỗi người phải chịu thêm 2 năm quản chế.
Như thường lệ, tình hình an ninh ở khu vực quanh tòa án đã bị kiểm soát siết chặt trước phiên xử, chỉ có người thân được tham dự phiên tòa.
Hai nhạc sỹ nói trên bị truy tố với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Bộ luật Hình sự.
Nhạc sỹ Việt Khang, tên thật là Vũ Minh Trí (34 tuổi) được cho là tác giả của hai nhạc phẩm “Việt Nam tôi đâu” và “Anh là ai” đang lan truyền trên mạng nói về tâm tư của một người dân Việt Nam trước hiện tình đất nước đang bị Trung Quốc xâm lược.
Nhạc sỹ Trần Vũ Anh Bình là người có nhiều ca khúc được trình bày bởi các ca sỹ nổi tiếng trong nước. Cả hai nhạc sỹ đã bị bắt giam từ cuối năm ngoái cho đến nay.
Theo lời luật sư Trần Vũ Hải – người bào chữa cho nhạc sỹ Việt Khang – Việt Khang không có ý đồ hoạt động chính trị.
Trong phiên tòa, theo hội đồng xét xử, hành vi của Anh Bình và Việt Khang là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia. Theo cáo trạng, cả Anh Bình và Việt Khang đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận tự dựng lên nhóm gọi là “Tuổi trẻ yêu nước”, sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Internet lập trang web “tuoitreyeunuoc…” và lập các blog cá nhân để trao đổi thông tin. Trên các trang web và blog trên, các bị cáo đã cho lưu trữ nhiều tài liệu, đăng tải các bài viết, bản nhạc có nội dung tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật, nói xấu gây nghi ngờ, làm mất lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.
Kết thúc phiên tòa, sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với bản án dành cho hai nhạc sỹ yêu nước Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang. Trong bản thông cáo mới nhất, phát ngôn viên của tòa đại sứ Mỹ, ông Christopher Hodges nói: “Việc kết án tù này là hành động mới nhất trong một loạt các động thái của chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế tự do ngôn luận.”
Tổ chức Ân xá quốc tế cũng đã kêu gọi thả tự do ‘ngay lập tức và vô điều kiện’ cho hai nhạc sỹ này.
Trích lời ông Rupert Abbott, nhà nghiên cứu về Việt Nam của Tổ chức Ân xá quốc tế: “Thật lố bịch khi đối xử như vậy với những người này chỉ vì họ sáng tác các bài hát. Đây là những tù nhân lương tâm. Họ bị bắt giữ chỉ vì họ đã thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách hòa bình bằng những bài hát và những hành động phi bạo lực.”
Posted in Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Lời Kêu Gọi Tranh Đấu Cho Nhân Quyền Việt Nam (nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-20120

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ

Federation of Vietnamese American Communities of USA, Inc.

4905 E. Colonial Dr., Orlando, FL32803 – 407-927-0014 /407-557-8171 / Fax: 407-895-5787 – Email: CDNVQG.LBHK@Gmail.com

______________________________________________

 LỜI KÊU GỌI TRANH ĐẤU CHO NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 10 THÁNG 12, 2012

Kính thưa:

-          Quý vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo, các Cộng Đồng, Đoàn Thể, Tổ Chức, các cơ quan Truyền Thông, và

-          Toàn thể Quý Đồng Hương tại Hoa Kỳ và khắp thế giới.

Thưa Quý vị,

Chế độ cộng sản tại ViệtNamhiện nay là một trong những chế độ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới. Đảng CSVN đã tước bỏ mọi quyền căn bản của người dân, âm mưu bám giữ quyền lực cai trị đất nước vĩnh viễn, vơ vét tài sản quốc gia, sang nhượng lãnh thổ lãnh hải cho ngoại bang. Do đó, mọi người dân Việt trong và ngoài nước đều có bổn phận tranh đấu cho quyền tự do căn bản của người dân như các nước trên thế giới, đồng thời bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước.

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12, 2012, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ khẩn thiết kêu gọi tất cả Quý Vị, Quý Cộng Đồng và Quý Đồng Hương tại Hoa kỳ và trên toàn thế giới cùng tham gia các chiến dịch tranh đấu:

-          Đòi Nhân Quyền cho Đồng Bào trong nước; đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả tất cả tù nhân lương tâm, tôn giáo, chính trị.

-          Đòi đảng CSVN phải từ bỏ quyền lực, trả tự do, dân chủ cho người dân theo xu hướng dân chủ phổ quát của thời đại,

-          Vận động các chính phủ thế giới ngăn chận CSVN gia nhập Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016.

Xin hãy hành động ngay bằng cách:

-          Tham dự cuộc biểu tình vào ngày thứ Hai, 10 tháng 12, 2012 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tạiNew York. CĐNVQG/LBHK sẽ thành lập phái đoàn gặp gỡ Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền tại LHQ để trình bày những vi phạm nhân quyền của đảng CSVN.

-          Tham gia ký các Kiến Nghị, Thỉnh Nguyện Thư đòi nhân quyền cho Việt Nam của nhiều tổ chức khác nhau trong đó có Human Rights For Vietnam, PAC của đài SBTN.

-          Vận động các vị Dân Cử Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ ủng hộ dự luật Nhân Quyền ViệtNamnăm 2012, H.R. 1410, được Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua ngày 11 tháng 9, 2012.

-          Ký Kiến Nghị, được Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ bảo trợ, vận động các nhà lãnh đạo thế giới không bỏ phiếu cho CSVN gia nhập Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016.

-          Khẩn tổ chức biểu tình trước các sứ quán, tòa lãnh sự CSVN khắp thế giới để phản đối, đồng thời tố cáo trước dư luận quốc tế về những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại ViệtNam.

 • Mọi chi tiết tham dự và yểm trợ biểu tình tại New York ngày 10 tháng 12, 2012 xin liên lạc:

CỘng đỒng NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA New York

1809 Paulding Avenue*Bronx,NY10462-3117

Tel. (347) 545-2923 * (347) 988-2961 * (347) 545-2882

Fax: (718) 892-4666.  Email: nyvaca@gmail.com Web: http://www.nyvaca.com 

 • Về Kiến Nghị vận động ngăn chận CSVN gia nhập HĐNQ/LHQ, xin vào trang nhà:

        NhanquyenVietnam.org

Xin hãy hành động ngay 

Trân trọng kính chào Quý vị

Hoa Kỳ ngày 20 tháng 10, năm 2012

T.M. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu

Bác Sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Giáo sư Phạm Văn Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

Các Cộng Đồng Thành Viên:

 Arkansas, AK; Arizona, AZ;  Allentown, PA;  Connecticut, CT;  Florida, FL;  Central Florida, FL;  Tampa Bay, FL;  Jacksonville, FL;  South Florida, FL; New Hampshire, NH;  Pensacola, FL; Massachusetts, MA;  South New Jersey, NJ;  New York, NY; Philadelphia, PA;  Pennsylvania, PA; Pittsburgh, PA;  Nashville, TN;  St Louis, MO;  Houston, TX;  Dallas, TX ; South California, CA;  Pomona. CA;  New Mexico, NM; Oklahoma City, OK; Hawaii, HI; New Jersey, NJ; Minnesota, MN; Tennessee, TN;  Louisiana, LA;  Lancaster, PA;  Northeast Pennsylvania, PA.

                 

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Ân Xá Quốc Tế Kêu Gọi Việt Nam Hãy tha bổng những nhạc sĩ đối mặt với bản án 20 năm tù

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế – Việt Nam: Hãy tha bổng những nhạc sĩ đối mặt với bản án 20 năm tù

 (Dân Luận)
Ngày 29/10/2012 – Hai nhạc sĩ Việt Nam đang đối mặt 20 năm tù
giam vì viết bài hát chỉ trích chính phủ của họ phải
được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện, Tổ chức
Ân xá Quốc tế cho biết ngày hôm nay, trước phiên toà xét xử
vào ngày Thứ Ba, 30/10/2012 tại Tòa án nhân dân Tp. HCM.Võ Minh Trí, được biết với tên Việt Khang, 34 tuổi, và Trần
Vũ Anh Bình, tức Hoàng Nhật Thông, 37 tuổi, cả hai đã bị giam
giữ kể từ cuối năm 2011.Cả hai bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo quy
định tại Điều 88 của Bộ luật hình sự của Việt Nam –
một hành vi phạm tội có mức án lên đến 20 năm.

“Đây quả là lố bịch cho những người chỉ vì viết các
bài hát. Những người này là những tù nhân lương tâm, bị
giam giữ chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận thông qua
các bài hát và các hoạt động ôn hòa của họ, và nên được
thả tự do”, ông Rupert Abbott, nhà nghiên cứu về Việt Nam
của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói.

“Nhà cầm quyền Việt Nam phải tuân thủ các nghĩa vụ theo
hiến pháp và quốc tế, qua đó tôn trọng quyền tự do ngôn
luận của người dân, bao gồm cả thông qua âm nhạc và các
phương tiện truyền thông khác.”

Các nhạc sĩ chỉ trích Trung quốc tuyên bố chủ quyền lãnh
thổ trên vùng Biển Đông và phản ứng của chính quyền Việt
Nam đối với tuyên bố này. Họ cũng nhấn mạnh các vấn đề
bất công của xã hội và quyền con người.

Cảnh sát đã bắt ông Võ Minh Trí vào giữa tháng 9/2011, rồi
thả ông ngay sau đó, nhưng sau đó ông bị bắt lại vào ngày
23/12/2011. Kể từ đó, ông bị tạm giam tại nhà tù số 4 Phan
Đăng Lưu, Tp. HCM. Trần Vũ Anh Bình bị bắt ngày 19/9/2011 và
được báo cho biết là bị nhốt trong cùng một nhà tù.

Phiên tòa xét xử hai nhạc sĩ xảy ra trong bối cảnh chính
quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp quyền tự do ngôn luận.

“Có một xu hướng rất đáng lo ngại trong việc đàn áp
những người nói lên ý kiến một cách ôn hòa mà chính
quyền Việt Nam không thích”, ông Abbott nói.

Một ví dụ khác như hôm 14/10/2012, cảnh sát bắt giữ Nguyễn
Phương Uyên, 20 tuổi, cùng với ba sinh viên nữa của một
trường đại học ở Tp. HCM. Trong khi những sinh viên khác đã
được thả cùng ngày hôm đó, còn Nguyễn Phương Uyên thì bị
giam giữ và đã bị chuyển đến trại giam của tỉnh Long An.

Cô nữ sinh này bị cáo buộc tham gia rãi truyền đơn chỉ trích
Trung Quốc và chính quyền Việt Nam.

Lúc đầu chính quyền phủ nhận có bắt giữ cô ấy, nhưng sau
đó đã thừa nhận khi thông báo cho gia đình cô rằng cô ấy,
giống như hai nhạc sĩ, đang bị điều tra về tội tuyên
truyền chống nhà nước theo quy định tại Điều 88 của Bộ
luật hình sự Việt Nam.

“Thay vì cố gắng bịt miệng những người trẻ tuổi Việt
Nam, chính quyền Việt Nam nên cho phép họ bày tỏ ý kiến
của mình và có tiếng nói trong định hướng và phát
triển đất nước họ”, Abbott nói.

“Hai nhạc sĩ và nữ sinh viên trẻ tuổi phải được thả ngay
lập tức và vô điều kiện”.

Source:
http://amnesty.org/en/news/viet-nam-acquit-songwriters-who-face-20-years-jail-2012-10-29

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Thư gửi hai anh Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình

Thư gửi hai anh Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình (Dân Làm Báo)

Hai anh rất kính mến! 
Hai anh có khỏe không? Tinh thần và ý chí thế nào? Các anh đã mất tích quá lâu và đã chịu quá nhiều đau đớn đọa đày, giờ là lúc các anh hãy nói cho cả thế giới biết về tộc ác của bọn bán nước. Chúng sẽ tìm mọi cách để ép các anh nhận tội. Nhưng em tin là không gì có thể làm lung lạc ý chí và tinh thần của hai anh.
Em xin tự giới thiệu một chút về mình để hai anh biết. Em là một người còn rất trẻ chỉ mới sống ở nước ngoài một thời gian ngắn. Nhưng đã được sáng mắt ra rất nhiều. Không còn mù quáng tin vào những khẩu hiệu dối trá và lừa bịp mà cộng sản đang ngày qua ngày nhồi nhét vào đầu thế hệ tương lai VN. Không còn cái gọi là tự hào về lá cờ đỏ sao vàng “xây xác quân thù”. Không còn cái gọi là lòng tự hào về một dân tộc anh hùng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Thay vào đó là sự căm phẫn chế độ cầm quyền VN hiện giờ, đau xót cho hiện tại và tương lai của dân tộc đất nước Việt Nam thân yêu.
Những gì hai anh đã làm khiến em vô cùng cảm phục. Hai anh thực sự là những người yêu nước mang danh nghĩa quốc gia dân tộc. Nhưng không thể thoát khỏi bàn tay nhuốm máu, “hèn với giặc ác với dân” của những kẻ “đầy tớ nhân dân” nhưng lại làm tay sai cho Tàu cộng đàn áp đồng bào mình.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi hai anh sẽ phải ra trước cái gọi là “Tòa án nhân dân” nhưng thực chất lại chống lại nhân dân; cái gọi là “phiên tòa công khai” nhưng lại tìm đủ mọi cách để ngăn chặn, trù dập những người đến tham dự?! Những bài nhạc của hai anh là lời tố cáo và minh chứng rõ ràng nhất cho những gì mà cộng sản đã gây ra cho đất nước VN bao nhiêu năm qua. Họ đã làm được gì cho đất nước đã sinh ra họ, cho họ hình hài và địa vị để đứng lên đầu lên cổ nhân dân như vậy. Chưa hết họ còn cấu kết với Trung cộng gây bao đau thương trên quê hương dân tộc. Họ bán biển nhượng đất cho Trung cộng để tư lợi cho riêng mình. Họ đang dần biến VN thành thuộc địa ngàn đời của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Tộc ác của họ lịch sử sẽ phát xét. Họ nhất định một ngày sẽ phải quỳ gối trước Tòa án nhân dân đúng nghĩa để đền tội. Em tin là ngày đó sẽ đến rất gần thôi.
Hai anh rất kính mến. 
Em ngồi đây viết những dòng này cho hai anh cũng giống như rất nhiều bạn trẻ yêu chuộng tự do dân chủ đúng nghĩa, cũng mong mỏi công lý sẽ thuộc về hai anh trong phiên tòa sắp tới. Nhưng em biết sẽ rất khó. Nhưng chúng ta, các bạn ở trong nước sẽ góp tiếng nói giúp cho hai anh, công luận thế giới sẽ lên tiếng. Cho dù hai anh không thế thắng trong phiên tòa ô nhục này nhưng em tin rằng hai anh vẫn luôn luôn lạc quan. Em tin rằng các anh biết rõ sau các anh còn rất nhiều những con tim cùng chung nhịp đập. Họ sẽ tiếp tục đấu tranh cho quê hương đất nước. Các anh có thấy không một cô bé Phương Uyên mới 20 tuổi đã có được ý thức trách nhiệm như vậy. Cô bé ngây thơ hồn nhiên chống Trung cộng, chống tham nhũng, một hành động cao đẹp xứng đáng được tuyên dương nhưng lại bị khép vào tội “chống nhà nước”, “lật đổ chính quyền”. Ở cái chế độ biến chất và tha hóa ấy mọi sự phản ánh về cái xấu của chế độ đều bị chụp mũ và kết tội một cách đê hèn, bất chấp thủ đoạn.
Mỗi ngày khi nghe những tin tức tiêu cực từ VN, lòng em lại khắc khoải không yên. Em muốn làm một cái gì đó cho quê hương đất nước nhưng bất lực. Em tự cảm thấy bản thân mình vô cùng hổ thẹn. Em không dám công khai nói lên tiếng nói và suy nghĩ của mình vì nỗi sợ hãi của em vẫn còn. Em không dám công khai đứng lên để tố cáo tội ác của chúng để vạch trần sự thật cho mọi người biết. Em chỉ dám nói với một vài cá nhân về suy nghĩ của mình. Chỉ dám bình luận với những nick giả. Ngay cả bài này gửi cho Dân Làm Báo cũng chỉ là email thay thế của em thôi. Có phải em quá hèn nhát không hai anh. Nhưng em biết mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Em được sống ở một đất nước tự do. Được tiếp thu những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Được thừa hưởng những tinh thần nhân văn bất diệt của cờ vàng ba sọc đỏ. Em còn may mắn hơn rất nhiều người ở trong nước, họ vẫn tiếp tục u mê, họ đang chế nhạo những người yêu nước chính nghĩa, còn gọi họ là “những kẻ phản động “, rồi thì “ăn bám ngoại bang, nói xấu đất nước”. Họ không biết bản chất thật sự của cái chế độ mà họ đang từng ngày tôn sùng và bênh vực. Họ không biết được thế nào là tự do, dân chủ thật sự. Họ không biết được những điều họ xứng đáng được hưởng chứ không phải là những con rối đến suy nghĩ cũng bị áp đặt. Họ chấp nhận những bất công của xã hội và cho đó là sự bình thường của tất cả các xã hội. Họ đang từng ngày tiếp tay cho kẻ thù để làm hại chính họ và con cháu họ. Thật đáng buồn thay họ không biết việc họ làm.
Hai anh rất kính mến. 
Hai anh biết khi đã dấn thân vào con đường gian nan khổ ải này sẽ phải chịu cảnh đọa ải tù đày nhưng vẫn cam chịu. Hai anh thực sự là những ngọn đuốc soi đường cho các bạn trẻ biết con đường họ cần đi. Dù còn rất nhiều khó khăn và chặng đường phía trước còn rất dài và đòi hỏi sự hy sinh rất lớn. Nhưng em tin rằng rồi đây công lý sẽ giành chiến thắng. Nhân quyền, tự do, dân chủ sẽ đến trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Kết cục của loài cộng sản độc tài vô thần sẽ giống như ông tổ Liên Xô của chúng. Em tin là như vậy.
Thôi thư đã dài em xin dừng bút tại đây. Cuối thư em xin chúc hai anh luôn bền gan vững chí để đối mặt với những gian nan phía trước. Mong hai anh cũng như tất cả những người con Việt Nam đang đấu tranh cho công lý và nhân quyền luôn bình an và sớm được tự do.
Chiều viễn xứ khắc khoải 29/10/2012
Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Tượng Đài Chiến Sị Texas Capitol

 

 

 

Mô hình Tượng Đài Chiến Tranh Việt Nam tại điện Capitol Texas, Austin

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biểu Tình Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền Trước Trụ Sở Liên Hiệp Quốc, New York

Liên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
1809 PAULDING AVE BRONX NY 10462-3117
(347) 545-2923 * (347) 988-2961 * (347) 545-2882
Email: nyvaca@gmail.com - www.nyvaca.com

Thông Báo Tổ Chức Biểu Tình Trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền
Tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc Thành Phố New York ngày 10-12- 2012

Kính gửi:
- Quý vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo, các Cộng Đồng, Đoàn Thể, Tổ Chức, các cơ quan Truyền Thông.
- Toàn thể Quý Đồng Hương tại Hoa Kỳ và khắp thế giới.

Kính thưa Quý Vị:

Như chúng ta đã biết, đảng Cộng Sản và chính phủ Việt Cộng đã và đang tiếp tục đàn áp Đồng Bào Việt Nam trong nước. Chúng đã áp đặt chế độ độc tài đảng trị, tước bỏ mọi quyền tự do căn bản cũng như vi phạm trầm trọng nhân quyền của người dân Việt Nam.

Do đó như hằng năm, nhân ngày họp thường niên của Tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế của cơ quan Liên Hiệp Quốc, chúng tôi gồm các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia miền Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 12 năm 2012 từ 11 giờ trưa tới 3 giờ chiều trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York để:

- Đòi chính phủ Việt Cộng phải tôn trọng Nhân Quyền cho Đồng Bào trong nước.
- Đòi đảng CSVN phải tôn trọng các quyền tự do căn bản, thi hành chính sách dân chủ cho dân chúng
Việt Nam.
- Đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do tất cả các nhà tranh đấu cho lý tưởng Tự Do, Dân Chủ và
Nhân quyền cũng như chống lại sự bành trướng xâm lăng của Trung Cộng mà chính phủ Việt Cộng đã
thô bạo bắt giữ và tuyên án bất chấp công lý và lương tâm nhân loại .
- Vận động các đại biểu trong Ủy Ban Nhân Quyền LHQ không chấp nhận việc xin gia nhập của CSVN
vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016

Đồng thời chúng tôi sẽ phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ để thành lập một phái đoàn vào trụ sở LHQ để trình bầy với Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế về việc chính phủ Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm trầm trọng tới nhân quyền của dân chúng Việt Nam trong nước.

Xin thành khẩn kêu gọi toàn thể Quý Vị tham gia, hỗ trợ chúng tôi trong mục tiêu tranh đấu nói trên.

Ngày 22 tháng 10 năm 2012
Chủ tịch Ban Tổ Chức
LS Nguyễn Thanh Phong, CT/ CĐNVQG New York
Đồng Chủ Tịch Ban Tổ Chức:
1/ Ông Nguyễn Văn Tánh: Điều Hành Tổng Quát
2/ Ông Đỗ Hồng Anh, CT/CĐ DC & MD & VA .
3/ Ông Cao Xuân Khải, CT/CĐ New Hampshire .
4/ Ông Nguyễn Thanh Bình, CT/CĐ Massachusetts
5/ Ông Trần Văn Giỏi, CT/CĐ Connecticut .
6/ Ông Nguyễn Đức Nhiệm, CT/CĐ Pennsylvania .
7/ Ông Lưu Văn Tươi, CT/CĐ Florida .
8/ Ông Trần Quán Niệm, CT/CĐ Nam New Jersey .
9/ Ông Nguyễn Đình Toàn, CT/CĐ Philadelphia .
10/ Ông Lý Văn Phước, CT/ Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Vùng Đông Bắc.

————————-oOo———————–

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | 1 Comment

“Chống Kẻ Cướp Muốn Làm Quan Tòa”

 Kính mời đồng bào tham gia chiến dịch:

“Chống Kẻ Cướp Muốn Làm Quan Tòa” 

Tức: Vận động ngăn chặn CSVN vào Hội  Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

nhiệm kỳ 2013-2016

Do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ Bảo Trợ

bằng cách:

1-  Ký kiến nghị vận động thế giới không bỏ phiếu cho CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Hãy vào trang nhà:

NhanQuyenVietNam.org

2- Tố cáo trước dư luận thế giới những vi phạm nhân quyền trầm trọng của chế độ CSVN

3- Tham gia biểu tình tại New York nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12, 2012 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Xin bấm vào đây để biết chi tiết: Biểu Tình

4- Ky Thỉnh Nguyện Thư do đài SBTN phát động:

http://www.democracyforvietnam.net/

Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment

Việt Nam – Một ứng viên bất xứng của Hội đồng Nhân quyền

© Nguyễn Thu Trâm

Trụ sở LHQ tại New York
Thế giới loài người đang hết sức sửng sốt khi nhận được tin Việt Nam đã tích cực và chủ động tham gia các hoạt động trong Hội Đồng Nhân Quyền để tiến tới việc ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền nhiệm kỳ 2014-2016. (*)
    Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tiếng Anh là United Nations Human Rights Council – UNHRC là một cơ cấu liên chính phủ – inter-governmental body, trực thuộc Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, ra đời ngày 15 tháng 3 năm 2006 theo nghị quyết A/RES/60/251 sau khi Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thành lập một tổ chức nhân quyền mới, thay thế một Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chấm dứt hoạt động năm 2006. Nghị quyết này được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên Liên Hiệp Quốc, trừ Mỹ, Israel, Palau và quần đảo Marshall bỏ phiếu chống và Belarus, Iran và Venezuela bỏ phiếu trắng.
    Việc thành lập Hội đồng Nhân quyền là một trong những hành động nhằm cải tổ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc; khi Ủy ban Nhân quyền – CHR – bị nhiều nhỉ trích rằng đã để những quốc gia có nhiều hành động phi nhân quyền làm thành viên và thao túng.
    Ngày 19 tháng 6 năm 2006, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã họp phiên đầu tiên tại Genève, Thụy Sĩ với sự tham gia của trên 100 quốc gia. Tại đây, ông Luis Alfonso de Alba người Mexico đã được bầu là Chủ tịch Hội Đồng Nhân quyền. Với nhiệm vụ chính là xem xét các vụ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Tùy mức độ vi phạm, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sẽ đưa ra cách giải quyết mà cao nhất là yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp. Trên danh nghĩa, UNHRC là một trong ba hội đồng của LHQ ngang hàng với Hội đồng Bảo An và Hội Đồng Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa (ECOSOC). Ba Hội Đồng này đảm trách ba nhiệm vụ quan yếu của LHQ là gìn giữ hòa bình, phát triển hợp tác kinh tế và bảo vệ nhân quyền.
    Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc có một đặc điểm mà nhiều người ít chú ý đến đó là Hội Đồng này có quyền cứu xét đến tất cả các loại vi phạm nhân quyền xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Cho nên, dù có một quốc gia cố tình tránh né không ký kết tham gia vào một công ước nhân quyền quốc tế nào đó, thì nước đó vẫn có thể bị đưa ra phê phán trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc được xem như là một loại tòa án công luận cho nên đã gây khó chịu rất nhiều cho quốc gia liên hệ. Nhiều quốc gia xem việc làm này đã bêu xấu họ về mặt chính trị trên trường quốc tế.
    Về mặt lịch sử, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc là hậu thân của Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc – United Nations Commission on Human Rights – là cơ chế đã có công soạn thảo ra bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền lịch sử hồi năm 1948 – The Universal Declaration of Human Rights 1948-. Những năm về sau, vì nạn bè phái, nên ủy hội này không còn hoạt động hữu hiệu được nữa.
    Trong phiên họp Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đầu năm nay vào chiều ngày 28 tháng 2 tại Geneva, Thụy Sỹ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao của cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh đã thông báo, “Việt Nam quyết định ứng cử vào cơ quan này trong nhiệm kỳ 2013-2016. Ông khẳng định, Việt Nam sẽ đảm nhiệm tốt vai trò này và sẽ có những đóng góp tích cực vào công việc chung của Hội đồng Nhân quyền, vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng.”
    Cũng trong dịp đó, thứ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh cũng rêu rao rằng: “Chính sách, luật pháp và thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, đặc biệt là về xóa đói giảm nghèo, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tốt hơn các quyền cơ bản của người dân. Phạm Bình Minh cũng lên gân phô trương trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc rằng bằng việc kiên trì theo đuổi 3 trụ cột trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội là tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và nhà nước pháp quyền, các quyền con người ở Việt Nam ngày càng được tăng cường. Thật mỉa mai! Bởi tình trạng đói nghèo của dân chúng Việt Nam hiện nay thì không nói ra những thế giới ai ai cũng nắm rõ, nhất là tình trạng vi phạm nhân quyền của đảng và nhà nước Việt Nam đã trở thành hệ thống, và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.”
    Gần đây, tại khóa họp thứ 21 của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc cũng tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua, để thảo luận báo cáo của 10 báo cáo viên đặc biệt, nhóm làm việc và chuyên gia độc lập phụ trách các chủ đề về trẻ em trong xung đột vũ trang, người bản địa, lính đánh thuê, tác hại chất thải độc hại, nước sạch, đói nghèo cùng cực, chống phân biệt chủng tộc, các hình thức nô lệ hiện đại, nhân quyền và đoàn kết quốc tế, dân chủ và trật tự quốc tế công bằng.
    Tại phiên họp này Việt Nam đã tích cực và chủ động tham gia các hoạt động trong Hội đồng Nhân quyền để tiến tới việc ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Tất nhiên theo quy định của Liên Hiệp Quốc, để được đắc cử thì mỗi ứng cử viên phải đạt được số phiếu tuyệt đối trên tổng số 192 thành viên của Liên Hiệp Quốc, nghĩa là phải có 97 phiếu thuận. Với những thành tích nhân quyền của Việt Nam trong những năm sau khi đã được trở thành thành viên của WTO cho đến nay, mà nỗi cộm như việc bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong phiên tòa, rồi tống giam Ngài trở lại vào ngục trong khi Ngài vẫn đang bị tai biến mạch máu não, dẫn tới bán thân bất toại. Tiếp đến là việc trấn cướp các cơ sở tôn giáo bất hợp pháp, như cướp đất của Giáo Xứ Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Giáo Hoàng Học Viện, Cồn Dầu hay vụ cướp đất Thủ Thiêm để xây dựng khu đô thị mới bằng hình thức giải tỏa Chùa Liên Trì, Vườn Cầu Nguyện và Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Hội Mennonite, giải tỏa Trại Phong Thanh Bình, xua đuổi hàng trăm bệnh nhân phong ra sống ở vĩa hè, và tạo ra một tầng lớp mới trong xã hội là tầng lớp dân oan khiếu kiện rồi tống giam họ vào tù vì tội khiếu kiện vượt cấp là “gây rối trật tự nơi công cộng” hay “chống người thi hành công vụ” như vụ việc cướp đất ao đầm của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng với hệ lụy là cả gia đình phải chịu cảnh lao lý ngục tù mà số nợ hơn chục tỷ đồng vay mượn để quai đê lấn biển hiện vẫn đang là chiếc thòng lọng xiết cổ những nông dân thấp cổ bé họng này. Rồi đến vụ bắt giam, truy tố và kết án tù những người yêu nước, chống giặc Tàu xâm lược, bằng những hình thức phản kháng ôn hòa như biểu tình, như tọa kháng tại nhà đối với Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Văn Trội, hay đối với vụ việc bắt bớ, xét xử và kết án tù những nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động như Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, chỉ vì họ dám bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, chống lại mọi sự đàn áp, bóc lột sức lao động của các chủ cả, tức là, những nhà hoạt động trẻ tuổi này đang hoạt động để bảo vệ quyền của con người mà họ bị bắt giam bị phạt tù, thì thử hỏi rằng Việt Nam có đủ tư cách để trở thành một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc để bảo vệ quyền làm người hay không, khi họ liên tục vi pham nhân quyền và liên tục chống lại những người bảo vệ quyền làm người?
    Trước mùa Giáng Sinh năm 2011, một nhạc sỹ trẻ yêu nước là Việt Khang, chỉ vì đã sáng tác một số ca khúc bày tỏ nỗi xót đau trước hiểm họa mất nước, và kêu gọi mọi người hãy có trách nhiệm trước sự tồn vong của đất nước của quê hương mà cũng đã bị bắt giam cho đến nay vẫn chưa rõ tung tích sống chết ra sao. Đây là thiên chức bảo vệ nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đó chăng?
    Tệ hại hơn nữa gần đây 17 thanh niên Tin Lành và Công Giáo chỉ hoạt động vì sự sống, chỉ khuyến khích con người chung sống hòa bình, chỉ kêu gọi con người chấm dứt hành động giết người bằng hình thức phá thai, nạo thai thế mà họ đã bị bắt giam, bị đưa ra xét xử và bị kết án tù. Nhà nước Việt Nam có tự hào về thành tích nhân quyền này chăng?
    Gần đây nhất, nhà nước Việt Nam đã tuyên phạt mức án 26 năm tù và 11 năm quản thúc cho 3 nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài gòn Phan Thanh Hải chỉ vì họ bày tỏ lòng yêu nước thương nòi qua những trang nhật ký cá nhân, chỉ vì họ phản kháng một cách ôn hòa trước hành động xâm lăng, cướp đất, lấn biển của Giặc Tàu. Đảng và chính phủ Việt Nam chắc phải Hãnh diện lắm với Thiên Triều Trung Cộng với thành tích đàn áp và khủng bố này, nhưng trong phiên họp Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, khi đệ nạp hồ sơ ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016, thứ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh có báo cáo những thành tích nhân quyền trên đây cho cộng đồng quốc tế được tường lãm hay không?
    Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước bạn CUBA cộng sản, tại Trường Đảng Cao cấp Nico Lopez, ông Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Raul Castro Ruz rằng Việt Nam khẳng định ủng hộ Cuba ứng cử vào Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Về phần mình, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Raul Castro Ruz thay mặt đảng và nhà nước cộng sản Cuba cũng khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Đây thực sự là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” vậy!
    Với những vi phạm nhân quyền có hệ thống của đảng và nhà nước Việt Nam trong suốt thời gian qua, việc Việt Nam ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng chẳng khác gì một cô gái điếm muốn lên giảng đường để dạy dỗ các nữ sinh viên về cái đức hạnh của người phụ nữ và cũng chẳng khác gì một tên đạo chích, chuyên trộm cắp, chuyên cướp của giết người lại muốn lên diễn đàn để dạy dỗ con người ta về đạo nghĩa hay muốn làm quan tòa để xét xử những vụ án trộm cắp hay giết người cướp của vậy.
    Một nhà nước độc tài đảng trị hiện đang tước đoạt hết mọi quyền tự do dân chủ, nhân quyền của chính nhân dân mình mà lại tham vọng ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thật vô cùng bất xứng.
© Nguyễn Thu Trâm
(*) 2013-2016
Posted in Kiến Nghị Nhân Quyền, Liên Kết, Tài Liệu Nhân Quyền, Tin tức Nhân Quyền, Tù Nhân Chính Trị, Uncategorized, Đàn Áp Người Dân | Leave a comment